Pomocnik Historyczny

Druga Polska

PRL zmienia wizerunek

Święto Miodu w Piwnicznej (Nowosądeckie), 1975 r. Święto Miodu w Piwnicznej (Nowosądeckie), 1975 r. Forum
Propagandziści Edwarda Gierka odkryli socjotechnikę; świadomie postanowili zmienić wizerunek władzy w oczach Polaków, zaprzęgli do tego telewizję (z czasem kolorową), na wszystkich frontach rozwinęli słownik nowomowy.

Zmiana wizerunku. W marcu 1973 r. Stefan Kisielewski podczas pobytu w Domu Pracy Twórczej ZAIKS zanotował: „Ta telewizja to dramat. Oglądam tu codziennie »Dziennik telewizyjny« i zadziwiam się, jak można bez jednej przerwy czy odmiany gadać wyłącznie i w kółko o sprawach gospodarczych. I w dodatku jakież to gadanie – maniakalne, pseudonaukowe, mętniackie, nie tykające istoty rzeczy. Jednak ci komuniści wprowadzili tu kompletny obłęd. (…) Spiker patetycznym głosem wyliczał, co to tam za cuda w każdym z województw się dzieją. Czy oni naprawdę uważają to samochwalenie się, tak nachalne i śmieszne, za skuteczną formę propagandy? Zadziwiający ludzie”.

Nowa ekipa wyłoniona na plenum KC w grudniu 1970 r. od początku podkreślała, że wraz z odsunięciem od władzy Władysława Gomułki nastąpi zasadnicza zmiana stylu rządzenia. W styczniu Komitet Centralny wystosował list do instancji terenowych PZPR: „Jesteśmy zdecydowani konsultować wszystkie ważniejsze sprawy z ludźmi pracy. Wszystkie ważne sprawy dotyczące klasy robotniczej będą nadal konsultowane z jej oddziałami. Wszystkie ważne sprawy wsi będziemy konsultowali z pracującymi chłopami i robotnikami rolnymi, trzymając się przy tym słusznej linii polityki rolnej partii. Podobnie konsultować będziemy sprawy środowisk inteligencji technicznej, środowisk naukowych, kulturalnych i innych. (...) Ze wszystkimi najważniejszymi sprawami chcemy wyjść do całej klasy robotniczej, do całego narodu”.

Budowa dekoracyjnej gwiazdy na gdańskim osiedlu Żabianka, listopad 1975 r.KFPBudowa dekoracyjnej gwiazdy na gdańskim osiedlu Żabianka, listopad 1975 r.

Pochody i wizyty. Po raz pierwszy od 1948 r. zmodyfikowano scenariusz pochodu 1-majowego. Uświęcony rytuał nakazywał, by święto rozpoczynało się od hasła rzuconego przez I sekretarza z trybuny honorowej. Jednak w 1971 r. Gierek wraz z członkami Biura Politycznego sam poprowadził manifestację ruszając w jej pierwszym szeregu spod gmachu KC – dopiero na wysokości ul.

Pomocnik Historyczny „Dekada Gierka” (100188) z dnia 11.10.2021; Dekada Gierka; s. 49
Oryginalny tytuł tekstu: "Druga Polska"
Reklama