Pomocnik Historyczny

Za i przeciw

Polityka PZPR wobec Kościoła

Spotkanie Edwarda Gierka z prymasem Stefanem Wyszyńskim w ambasadzie polskiej w Rzymie, 1976 r. Spotkanie Edwarda Gierka z prymasem Stefanem Wyszyńskim w ambasadzie polskiej w Rzymie, 1976 r. Forum
Ekipa Gierka zaczęła łagodzić antykościelną politykę Polski Ludowej, choć do końca się jej nie wyrzekła. Kościół nie przeszedł na stronę władzy, a władza nie była już w stanie kontrolować Kościoła. Epoka Gierka torowała drogę do całkowitej emancypacji katolicyzmu w Polsce. Do epoki Jana Pawła II.

Kościół mniej wrogi. Jednym ze sposobów pozyskiwania przez władzę zaufania społecznego mogła być rewizja polityki partii wobec Kościoła. Że jej represyjno-restrykcyjna formuła się nie sprawdza, zdawała sobie sprawę już ekipa późnego Gomułki. Prymas Stefan Wyszyński był dla niej nadal przeciwnikiem numer jeden, lecz w miarę jak narastał kryzys gospodarczo-społeczny, słabła energia do zwalczania Kościoła. W centralnych ośrodkach władzy dawny, motywowany ideologicznie front walki z Kościołem zaczynał ustępować przed podejściem bardziej pragmatycznym. Dostrzeżono, że kierownictwo Kościoła nie skrytykowało antysyjonistycznej rozprawy z inteligencją w marcu 1968 r. ani wejścia polskiego wojska do Czechosłowacji w sierpniu tegoż roku. Podobnie powściągliwie Kościół reagował na wydarzenia w grudniu 1970 r., zapewne w obawie, by władza nie oskarżyła go o potęgowanie napięcia w społeczeństwie. Kościół współczuł cierpiącym, ale apelował, by „nie przysparzać dalszych cierpień”.

Granice normalizacji. Pierwsze publiczne wystąpienie Gierka (ze słynnym adresem „wierzący i niewierzący”) sekretarz episkopatu bp Bronisław Dąbrowski ocenił jako rzeczowe i spokojne. Kościół zajął pozycję wyczekującą, słusznie bowiem zakładał, że zasadniczy cel partyjnej polityki kościelnej się nie zmienia. Jest nim zachowanie kontroli nad Kościołem, a zarazem pozyskanie życzliwości lub przynajmniej neutralności Kościoła względem systemu Polski Ludowej.

Partia nie zrezygnowała z wizji Polski jako kraju, gdzie rola Kościoła i w ogóle religii będzie schodziła na społeczny margines. W elitach PZPR modernizację zwykle wiązano z laicyzacją i deklerykalizacją społeczeństwa. Ekipa Gierka taką właśnie modernizację chciała realizować, tyle że środkami politycznymi i propagandowymi, a w mniejszym stopniu środkami administracyjnego przymusu, szykan czy otwartych represji, jak w pierwszej dekadzie powojennej.

Pomocnik Historyczny „Dekada Gierka” (100188) z dnia 11.10.2021; Dekada Gierka; s. 128
Oryginalny tytuł tekstu: "Za i przeciw"
Reklama