Historia

Sowietyzacja w trzech wersjach

Jak Związek Radziecki wpływał na uniwersytety w demoludach

Brama Uniwersytetu Warszawskiego ustrojona hasłami z okazji I Zjazdu PZPR, 15 grudnia 1948 r. Brama Uniwersytetu Warszawskiego ustrojona hasłami z okazji I Zjazdu PZPR, 15 grudnia 1948 r. PAP
Sowietyzacja i stalinizacja Europy Środkowo-Wschodniej po drugiej wojnie światowej były wydarzeniem bez precedensu. Trudno wskazać w historii naszego kontynentu inny przypadek, gdy podjęto próbę tak głębokiej przebudowy bardzo różniących się od siebie społeczeństw.
Sala wykładowa czeskiej uczelni - obowiązkowe elementy wystroju to m. in. portret Stalina i czerwona gwiazdaCTK/PAP Sala wykładowa czeskiej uczelni - obowiązkowe elementy wystroju to m. in. portret Stalina i czerwona gwiazda

W niezwykle krótkim czasie, przy ogromnym zaangażowaniu całego aparatu państwowego i przy wszechogarniającej presji ideologicznej wiele społeczeństw miało się przekształcić na wzór Związku Radzieckiego, przejmując we wszystkich dziedzinach życia model ustrojowy stworzony w latach 30. pod rządami Stalina. I rzeczywiście, w ciągu kilku lat w każdym z krajów bloku powstały takie same zakłady przemysłowe, a nawet całe nowe „idealne” miasta robotnicze, upodobniły się do siebie ulice i place, wznoszono na nich te same okrzyki, tyle że w różnych językach, szkolnictwo i naukę wtłoczono w jednolite, marksistowskie ramy, armia i bezpieka wszędzie były budowane według radzieckich wzorców, pod kuratelą oficerów i funkcjonariuszy przysłanych z Kraju Rad.

Polityka 39.2014 (2977) z dnia 23.09.2014; Historia; s. 61
Oryginalny tytuł tekstu: "Sowietyzacja w trzech wersjach"

Czytaj także

Społeczeństwo

Adoptujemy zwierzęta, bo pełnią w naszych domach rolę wiecznych i wiernych dzieci

Gdy ruszamy na ratunek, aby ulżyć cierpiącemu stworzeniu, przede wszystkim chcemy pomóc samym sobie.

Elżbieta Turlej
26.11.2013