KBWE – polityczna broń obosieczna

Koń helsiński
40 lat temu w Helsinkach podpisano dokument, który miał utrwalić podział Europy na komunistyczny Wschód i demokratyczny Zachód. A stał się narzędziem rewolty.
Plenarna sesja konferencji helsińskiej, podpisanie aktu końcowego w Pałacu Finlandii
EAST NEWS

Plenarna sesja konferencji helsińskiej, podpisanie aktu końcowego w Pałacu Finlandii

Erich Honecker (NRD) i Helmut Schmidt (RFN) na konferencji w Helsinkach, 1975 r.
Bundesarchiv/Wikipedia

Erich Honecker (NRD) i Helmut Schmidt (RFN) na konferencji w Helsinkach, 1975 r.

Pomysł, aby europejska konferencja potwierdziła powojenne status quo, narodził się w Moskwie. Przywódcy ZSRR chcieli uzyskać międzynarodową legitymizację swoich wojennych zdobyczy, które nie zostały potwierdzone przez traktat pokojowy z Niemcami, gdyż nigdy go nie podpisano. Chodziło o gwarancje terytorialnej integralności zarówno dla Związku Radzieckiego, który w wyniku drugiej wojny światowej powiększył swoje terytorium o kraje bałtyckie, polskie Kresy Wschodnie i część Rumunii, jak i jego środkowoeuropejskich satelitów, w tym NRD. Kremlowi zależało również na potwierdzeniu suwerenności państw komunistycznych, pojętej jako brak ingerencji w ich sprawy wewnętrzne. A także na rozwoju współpracy gospodarczej, z czym wiązano nadzieje na dostęp do nowoczesnych technologii. Cena, jaką komuniści musieli za to zapłacić, okazała się jednak wysoka.

Od Rapackiego do Gromyki

Oficjalną propozycję europejskiej konferencji bezpieczeństwa zbiorowego i współpracy wysunął minister spraw zagranicznych PRL Adam Rapacki na forum ONZ w 1964 r. Rozmowy przygotowawcze na temat przyszłego porozumienia, mającego być politycznym zwieńczeniem odprężenia, rozpoczęły się jednak dopiero w 1972 r., po zawarciu układów RFN-ZSRR i RFN-PRL oraz porozumienia czterech mocarstw w sprawie Berlina. Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie po raz pierwszy zebrała się, na szczeblu ministrów spraw zagranicznych, w Helsinkach w 1973 r. Spośród istniejących wówczas w Europie państw tylko maoistowska Albania odmówiła w niej udziału. Pełnoprawnymi uczestnikami były natomiast USA i Kanada.

Udział Stanów Zjednoczonych był pierwszym sukcesem Zachodu. W zamyśle sowieckim z KBWE miały być wyłączone mocarstwa pozaeuropejskie, co mogło zapoczątkować wypychanie Amerykanów z Europy i marginalizację NATO. Tego właśnie obawiali się sojusznicy USA na starym kontynencie, przekonując Waszyngton do udziału w rozmowach. Szef amerykańskiej dyplomacji Henry Kissinger pozostawał sceptyczny, preferując dwustronne negocjacje pomiędzy supermocarstwami zamiast żmudnych, wielostronnych dyskusji na temat takich kwestii, jak wymiana kulturalna czy poszanowanie praw człowieka. W tej ostatniej sprawie, która okazała się najważniejszym osiągnięciem konferencji, główną rolę odegrali dyplomaci krajów tzw. Dziewiątki, czyli Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, poprzedniczki Unii Europejskiej.

Wszelako gdy 1 sierpnia 1975 r. przywódcy 35 państw uroczyście podpisali Akt końcowy KBWE, komentarze dalekie były od entuzjazmu. Wydawało się, że głównym beneficjentem umowy jest ZSRR, uzyskując przypieczętowanie jałtańskiego podziału Europy, a także utrwalenie podziału Niemiec. Po uważnej lekturze dokumentów helsińskich można się było jednak przekonać, że sprawy nie są tak jednoznaczne. Zapisano w nich na przykład, że państwa sygnatariusze „będą powstrzymywać się od jakiejkolwiek formy ingerencji zbrojnej lub groźby takiej ingerencji”. Za niedopuszczalne uznano także wywieranie „jakiegokolwiek militarnego lub politycznego, gospodarczego lub innego nacisku zmierzającego do podporządkowania swym własnym interesom wykonywania przez inne państwo uczestniczące praw wynikających z jego suwerenności”. Ewidentnym pogwałceniem tego punktu byłaby więc „bratnia pomoc” w rodzaju inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. A aprobatę dla powojennych zmian terytorialnych podważył prezydent USA Gerald Ford, podkreślając w przeddzień podpisania Aktu, że Stany Zjednoczone nigdy nie uznały aneksji państw bałtyckich przez ZSRR.

Kongres wiedeński bis?

Jednak przede wszystkim obóz komunistyczny zobowiązał się do poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności: myśli, sumienia, wyznania i przekonań. A także do uznania praw narodów do samostanowienia. Kwestie te obejmował tzw. trzeci koszyk porozumień, które mówiły także o wolnym przepływie opinii i informacji między ludźmi i krajami.

Czytaj także

Teksty historyczne

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną