Historia

Przypadki Króla Dobrze

Dlaczego nie powstało jagiellońskie imperium

Władysław II Jagiellończyk Władysław II Jagiellończyk Zbyszko Siemaszko / Forum
O zmarłym przed 500 laty Władysławie II Jagiellończyku mówiono, że był doskonałym człowiekiem, ale żadnym królem. Zarzuca mu się, że skłócony z braćmi nie wykorzystał szansy stworzenia sięgającego od morza do morza bloku państw jagiellońskich.
Posłowie czescy ofiarowują koronę królewiczowi Władysławowi Jagiellończykowi, 1471 r.Reprodukcja: Piotr Męcik/Forum Posłowie czescy ofiarowują koronę królewiczowi Władysławowi Jagiellończykowi, 1471 r.

Król Czech i Węgier Władysław II Jagiellończyk od pewnego czasu czuł się fatalnie. Dokuczała mu podagra, choroba wielkich panów tego świata spożywających ciężkie wina i tłuste mięsiwa. Wysoka gorączka wyczerpała organizm monarchy, który ostatnie tchnienie wydał 13 marca 1516 r. Miał wówczas 60 lat. Był postacią, która mogła przyczynić się do stworzenia potęgi bloku państw jagiellońskich od Bałtyku po Morze Czarne i Adriatyk. Powstrzymać z innymi przedstawicielami dynastii siłę Habsburgów, którzy jako cesarze rościli sobie feudalne prawo do panowania nad całym światem chrześcijańskim.

Polityka 12.2016 (3051) z dnia 15.03.2016; Historia; s. 70
Oryginalny tytuł tekstu: "Przypadki Króla Dobrze"

Czytaj także

Społeczeństwo

Adoptujemy zwierzęta, bo pełnią w naszych domach rolę wiecznych i wiernych dzieci

Gdy ruszamy na ratunek, aby ulżyć cierpiącemu stworzeniu, przede wszystkim chcemy pomóc samym sobie.

Elżbieta Turlej
26.11.2013