Historia

Jakub Szela w każdej chacie

Leskie powstanie chłopskie z 1932 r.

Proces uczestników buntu leskiego, 1932 r. Proces uczestników buntu leskiego, 1932 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Latem 1932 r. bieszczadzkich chłopów dopadł długi cień feudalizmu w postaci hrabiego Jana Potockiego, właściciela wszystkiego aż po widnokrąg. Odpowiedzieli buntem.
Ratusz w Lesku, lata 20-30 XX w.Narodowe Archiwum Cyfrowe Ratusz w Lesku, lata 20-30 XX w.

Chłopi, którzy stanowili ponad połowę ludności Rzeczpospolitej, witali zmartwychwstałą po 123 latach zaborów ojczyznę z bagażem wielu niewyrównanych rachunków dziejowych. Silnie osadzeni w kulturze tradycyjnej, niedostosowanej do wymogów nowoczesnego świata, stanowili niemałe wyzwanie dla elit nowego państwa. W ogromnej mierze za sprawą wieloletnich wysiłków inteligencji, jak również powstałych jeszcze pod zaborami ludowych partii politycznych, z nadzieją odnieśli się jednak do odrodzonej II Rzeczpospolitej.

Polityka 28.2017 (3118) z dnia 11.07.2017; Historia; s. 54
Oryginalny tytuł tekstu: "Jakub Szela w każdej chacie"

Czytaj także

Ludzie i style

Związki romantyczne: zachowania, które wydają się normalne, a są toksyczne

Zdarza się, że mylimy zachowania, które są do zaakceptowania, z takimi, które stopniowo nasze związki wyniszczają.

Polityka.pl
13.05.2017