Historia

Łatanie świata

Wielki kryzys w II RP

Odpoczynek przy biedaszybie w Chorzowie, 1935 r. Odpoczynek przy biedaszybie w Chorzowie, 1935 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Jak się mieszkało, co jadało, co nosiło i jak spędzało czas.
Wydawanie zasiłku dla bezrobotnych, Kraków 1933 r.Narodowe Archiwum Cyfrowe Wydawanie zasiłku dla bezrobotnych, Kraków 1933 r.

W stulecie pierwszego roku niepodległości II RP świętujemy przede wszystkim sukcesy tamtych czasów – a było ich wiele. Już samo zintegrowanie trzech zaborów z odmiennymi systemami prawnymi i siecią instytucji wymagało olbrzymiego wysiłku. Młodemu państwu ciążyły jednak rosnący autorytaryzm władzy, konflikty narodowościowe i ogromne różnice społeczne. Wzrostowi nierówności nie zapobiegły nawet rządowa polityka nakręcania koniunktury, wielkie inwestycje w Centralny Okręg Przemysłowy oraz rozbudowa Gdyni.

Polityka 14.2019 (3205) z dnia 02.04.2019; Historia; s. 56
Oryginalny tytuł tekstu: "Łatanie świata"

Czytaj także

Społeczeństwo

Rzeź ptaków

Co roku myśliwi zabijają około 200 tys. ptaków. Wyłącznie dla własnej rozrywki. Żadnych innych powodów polowania na ptaki nie ma.

Joanna Podgórska
05.12.2019