Klasyki Polityki

Skąd się nie biorą dzieci?

Polki rodzą obecnie najliczniej pomiędzy 25 a 29 rokiem życia (na początku dekady – między 20 a 24). Polki rodzą obecnie najliczniej pomiędzy 25 a 29 rokiem życia (na początku dekady – między 20 a 24). Marek Raczkowski / Polityka
Dlaczego gotowość biologiczna nie idzie w parze z respektem dla tradycji społecznej i kulturowej, wiążącej osiągnięcie dorosłości z zamążpójściem i wydawaniem na świat potomstwa?
Każdy sukces odbywa się jakimś kosztem. Jednym z nich jest odkładanie rodzicielstwa.Marek Raczkowski/Polityka Każdy sukces odbywa się jakimś kosztem. Jednym z nich jest odkładanie rodzicielstwa.

Na początku lat 90. kobiety wychodziły za mąż (średnio statystycznie) w wieku 22 lat, w połowie dekady wskaźnik ten zbliżył się do 23, a wedle najnowszych danych wynosi 24 lata. W ślad za odkładaniem małżeństw postępuje odkładanie narodzin pierwszego dziecka, które coraz częściej jest zarazem ostatnim. Polki rodzą obecnie najliczniej pomiędzy 25 a 29 rokiem życia (na początku dekady – między 20 a 24).

Polityka 3.2000 (2228) z dnia 15.01.2000; Raport; s. 5
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Dołączam

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >