Prawnicy z UJ ostro o reformie sądów Ziobry: Jest niezgodna z konstytucją
„Przyjęcie ustaw może oznaczać zniesienie podziału i równowagi władz oraz odrębności i niezależności władzy sądowniczej” – czytamy w stanowisku prawników z UJ.
Prawnicy z UJ wypowiedzieli się o reformie sądów Ziobry.
Joe Gratz Follow/Flickr CC by 2.0

Prawnicy z UJ wypowiedzieli się o reformie sądów Ziobry.

Naukowcy z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zajęli stanowisko w sprawie reformy sądownictwa proponowanej przez rząd PiS. Ich zdaniem projekty obu ustaw będących obecnie przedmiotem prac parlamentarnych są niezgodne z konstytucją i naruszają zasadę równowagi władz.

Jak piszą prawnicy w liczącym 24 strony dokumencie, opublikowanym 8 maja na stronie WPiA UJ: „Oba poddane analizie projekty ustawowe zawierają rozwiązania sprzeczne z konstytucją i dotychczasowym orzecznictwem TK. Ich przyjęcie w obecnym kształcie zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa”.

Wydanie wspólnego stanowiska naukowców WPiA to żółta kartka nie tylko dla całego rządu PiS, ale przede wszystkim dla Zbigniewa Ziobry i prezydenta Andrzeja Dudy, których Alma Mater jest właśnie Uniwersytet Jagielloński.

Poniżej zamieszczamy streszczenie stanowiska Wydziału Prawa i Administracji UJ ws. reformy sądownictwa. Całość dokumentu dostępna jest tutaj.

***

Stanowisko Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie projektowanych zmian ustawowych dotyczących władzy sądowniczej
(streszczenie)


Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 8 maja 2017 r. zajęła stanowisko w kwestii zgodności z Konstytucją RP dwóch projektów ustaw będących obecnie przedmiotem prac parlamentarnych. Pierwszym z nich jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr
1423), drugim – poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491).

Oba projekty zmierzają do dokonania głębokich zmian ustrojowych w obrębie władzy sądowniczej oraz osłabienia pozycji tej władzy w stosunku do władzy ustawodawczej i wykonawczej. Ich przyjęcie może oznaczać nie tylko zniesienie podziału i równowagi władz oraz odrębności i niezależności władzy sądowniczej, ale również osłabienie efektywności działania podstawowego środka ochrony praw i wolności jednostki, jakim jest prawo do sądu. Poddane analizie projekty ustaw de facto są próbą pozakonstytucyjnej zmiany przepisów konstytucyjnych dotyczących władzy sądowniczej.

W odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1423) Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – w zakresie poddanym analizie - wyraża stanowisko, że:

1. Zmiany w ustawie o Krajowej Rady Sądownictwa zmierzają do zapewnienia większości parlamentarnej decydującego wpływu na skład i działalność organu stojącego na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Wygaszenie mandatów 15 członków KRS reprezentujących środowisko sędziowskie po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy jest sprzeczne z art. 187 ust. 3 Konstytucji, który ustanawia gwarancję 4-letniej kadencji. Z kolei wybór nowych sędziów do składu KRS przez Sejm spośród kandydatów zaproponowanych przez Prezydium Sejmu lub grupę 50 posłów pozbawi środowisko sędziowskie swoich przedstawicieli w tym organie. Rozwiązanie to będzie jednocześnie naruszać art. 187 ust. 1 pkt 3 Konstytucji, który przyznaje Sejmowi prawo wyboru jedynie czterech członków KRS i to tylko spośród posłów.

Czytaj także

Ważne w kraju

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną