„Polityka” prezent, który cieszy cały rok.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Kraj

Aborcja w Polsce: dwa lata po wyroku

Fundamentaliści z Fundacji PRO Prawo do Życia skupiają się na prześladowaniu miejsc, gdzie jeszcze przeprowadzane są terminacje ciąży z powodu zagrożenia zdrowia lub życia kobiety. Jednym z nich jest szpital w Oleśnicy. Fundamentaliści z Fundacji PRO Prawo do Życia skupiają się na prześladowaniu miejsc, gdzie jeszcze przeprowadzane są terminacje ciąży z powodu zagrożenia zdrowia lub życia kobiety. Jednym z nich jest szpital w Oleśnicy. MojaOlesnica.pl
Mimo że aborcja w szpitalach pojawia się coraz rzadziej, fundamentaliści z Fundacji PRO Prawo do Życia wciąż nie są w pełni usatysfakcjonowani.

W drugą rocznicę wyroku zaostrzającego dostęp do aborcji organizacje pomocowe opublikowały nowe dane za ostatni rok. Aborcja bez Granic pomogła 44 tys. osób z Polski (o ponad 10 tys. więcej niż między październikiem 2020 a 2021 r.). Women Help Women, wysyłająca tabletki aborcyjne, odpowiedziała na ponad 90 tys. wiadomości z Polski. Wiadomo, że zdecydowana większość kobiet przerywa ciąże tabletkami w domu. Całe grupy Polek wypadły z oficjalnych statystyk, które prezentuje resort zdrowia, wspominając o 107 legalnych aborcjach. Jednocześnie dzieją się dwa ważne procesy: pierwsze to zmiana języka, jakim mówi się o aborcji. Zamiast „moralnie mniejszego zła” oraz „syndromu postaborcyjnego” mówi się o wsparciu, pomocy, empatii. Z drugiej strony rosnące statystyki – także Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny co roku odnotowuje nawet czterokrotne wzrosty w liczbie telefonów i maili – pokazują, jak powszechne jest doświadczenie aborcji. Przyjmując np. francuski współczynnik przerwań ciąży, 15 aborcji na tysiąc kobiet, co roku dokładnie 132 998 Polek powinno zdecydować się na przerwanie ciąży.

Mimo że aborcja w szpitalach pojawia się coraz rzadziej, fundamentaliści z Fundacji PRO Prawo do Życia wciąż nie są w pełni usatysfakcjonowani. Dziś skupiają się na prześladowaniu miejsc, gdzie jeszcze przeprowadzane są terminacje ciąży z powodu zagrożenia zdrowia lub życia kobiety. Jednym z nich jest szpital w Oleśnicy, w którym wykonuje się po wyroku najwięcej legalnych aborcji. W okolicy Fundacja umieściła baner z pytaniem: „Czy aborcja jest nową metodą leczenia chorób psychicznych? W PZS w Oleśnicy od roku 2021 wykonano 23 aborcje ze wskazań psychiatrycznych”. Do napisu dołączono zdjęcie rozkawałkowanego płodu. – Jest jeszcze furgonetka antyaborcyjna krążąca wokół szpitala, a do niedawna były też manifestacje przed wejściem do szpitala – parę osób, z transparentem, odmawiało różaniec.

Polityka 44.2022 (3387) z dnia 25.10.2022; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 7
Reklama