Oferta na pierwszy rok:

4 zł/tydzień

SUBSKRYBUJ
Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 24,99 zł!

Subskrybuj
Kraj

Potrzebujemy, ale się boimy

Imigranci. Potrzebujemy ich, więc dlaczego tak się boimy

Badania wskazują, że zróżnicowanie etniczne przynosi więcej efektów pozytywnych niż negatywnych. Badania wskazują, że zróżnicowanie etniczne przynosi więcej efektów pozytywnych niż negatywnych. Patryk Sroczyński
Obrazy docierające z Francji w minionych dniach, a także polski spór o imigrantów, mogłyby sugerować, że to jedynie sprawcy kłopotów i nosiciele destrukcji. Dlaczego w takim razie prawie wszystkie kraje zachodnie utrzymują dodatnie saldo migracji?
W ciągu pięciolecia 2018–23 liczba cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS, czyli stale przebywających w Polsce pracowników zagranicznych, podwoiła się.Ireneusz Szuniewicz W ciągu pięciolecia 2018–23 liczba cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS, czyli stale przebywających w Polsce pracowników zagranicznych, podwoiła się.

Podstawową korzyścią płynącą z imigracji jest, oczywiście, wypełnianie narastającej luki demograficznej. W ubiegłym roku zanotowano we Francji najmniejszą liczbę urodzeń od 70 lat (723 tys.), ale w dużej mierze dzięki imigrantkom kraj ten ma najwyższy w Europie wskaźnik dzietności (1,80) i dodatni przyrost naturalny. Niemiecki Instytut Maxa Plancka oszacował, że przy takich wskaźnikach w połowie stulecia populacja Francji może przebić zaludnienie Niemiec, co byłoby bodaj nie do przyjęcia nie tylko dla rządzących, lecz także mieszkańców państwa tracącego w ten sposób status najludniejszego i tym samym dominującego w Unii Europejskiej (nie mówiąc już o pewnego rodzaju porażce w odwiecznej, choć w ostatnich dekadach pokojowej, rywalizacji z zachodnim sąsiadem).

Rząd Niemiec zorganizował więc pod koniec 2022 r. konferencję pod znamiennym hasłem „Niemcy – kraj imigracji”, na której zdeklarował znaczne ułatwienie procedur osiedlania i naturalizacji przybyszy do tego państwa. Na rządowym portalu minister spraw zagranicznych Republiki Federalnej zamieścił tekst zachęcający potencjalnych imigrantów do osiedlania się w Niemczech pod wymownym tytułem „We need You”. Posunięcia te oddalają ryzyko utraty populacyjnej przewagi nad zachodnim sąsiadem, także dlatego, że dla odmiany władze francuskie pod wpływem presji ze strony skrajnej prawicy zaostrzają politykę imigracyjną.

Rządy wielu państw zdają sobie sprawę z zagrożenia depopulacją, pogarszaniem struktury wieku ludności i deficytem siły roboczej. Władze Kanady, liczącej tyle samo mieszkańców co Polska i notującej dzietność na porównywalnym poziomie 1,49, stale zwiększają limit imigracyjny, sięgający już obecnie kwoty pół miliona osób rocznie. Kanada to kraj imigracyjny z istoty, ale na przykład rządząca we Włoszech prawicowa koalicja ma w składzie ugrupowania o rodowodzie faszystowskim i nacjonalistycznym, deklaruje więc ostentacyjnie antyimigrancką politykę.

Polityka 30.2023 (3423) z dnia 18.07.2023; Ogląd i pogląd; s. 21
Oryginalny tytuł tekstu: "Potrzebujemy, ale się boimy"
Reklama