Wystawy

Wzorzec królów

Recenzja wystawy: „Jan Matejko, Poczet królów polskich”

M. Lorek
Ze względów konserwatorskich poczet wystawiany jest dość rzadko (poprzednio bodaj dziewięć lat temu), więc teraz warto nie przegapić tej okazji.

Pamiętam mój szok, gdy jako pełnoletni już człowiek zobaczyłem poczet królów polskich autorstwa Marcello Bacciarellego. Pojąć nie mogłem, że nasi władcy mogli wyglądać inaczej niż to sobie wyobrażał Jan Matejko. Bo chyba trudno znaleźć dzieło sztuki, które silniej kształtowałoby nasze wyobrażenia odnoszące się do historii kraju. A przecież poczet Matejki powstał jako ilustracja do podręcznika historii Polski, na zamówienie austriackiego wydawcy i chyba nikt nie wróżył mu aż takiej, wręcz popkulturowej, dalszej kariery. 44 wizerunki malarz tworzył chronologicznie: od Mieszka I po Stanisława Augusta Poniatowskiego, przez dwa lata, tuż przed śmiercią. Widza mogą zaskoczyć dwa fakty.

Jan Matejko, Poczet królów polskich, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, do 2 listopada

Polityka 27.2023 (3420) z dnia 27.06.2023; Afisz. Premiery; s. 78
Oryginalny tytuł tekstu: "Wzorzec królów"
Reklama