Ludzie i style

Bulwie w hołdzie

Ziemniak ważniejszy, niż nam się wydaje

„Wielkim popularyzatorem warzywa stał się król pruski Fryderyk II Wielki. Nakazał masową uprawę ziemniaka, żeby ustrzec ludność od głodu”. „Wielkim popularyzatorem warzywa stał się król pruski Fryderyk II Wielki. Nakazał masową uprawę ziemniaka, żeby ustrzec ludność od głodu”. James Ross / Getty Images
Rozmowa z dr hab. Joanną Nowosielską-Sobel z Uniwersytetu Wrocławskiego o znaczeniu ziemniaka dla naszej części Europy, czemu poświęciła właśnie konferencję naukową.
Pomnik ziemniaka w Biesiekierzu w ZachodniopomorskiemRadek Koleśnik/Reporter Pomnik ziemniaka w Biesiekierzu w Zachodniopomorskiem

Marta Wróbel: – „Rola ziemniaków w niemieckiej polityce gospodarczej”, „Kryptonim Bulwa”, „Tajemnice ziemniaka”, „Ziemniaki w niebezpieczeństwie” – tematy wykładów organizowanej przez panią konferencji brzmią jak tytuły powieści sensacyjnych. Włączenie tego pospolitego ziemniaka do dyskursu naukowego może wywołać efekt komiczny lub zdziwienie.
Joanna Nowosielska-Sobel: – Ziemniak to poważny temat, i to bardzo. Przecież miliony ludzi na całym świecie, od producentów, poprzez przetwórców, handlowców i konsumentów, utrzymują dzięki niemu siebie i swoje rodziny.

Tak można powiedzieć o wielu innych produktach.
Ale ziemniak naprawdę jest wyjątkowy. Tu wszystko zaczęło się od czysto naukowej motywacji do stworzenia nowoczesnej monografii wsi śląskiej. Ziemniak, tak mocno wpisany już w krajobraz wiejski, miał być na początku tylko pretekstem do spotkania naukowców z różnych dziedzin, zajmujących się w sposób pośredni lub bezpośredni tematyką wiejską. Szybko okazało się, że stał się bohaterem samym w sobie, co ostatecznie bardzo mnie ucieszyło. Przecież o ziemniaku można powiedzieć bardzo dużo i to na wielu płaszczyznach.

Podczas konferencji poddajemy go „obróbce językowej”, goście z Czech pokazują nam ziemniaka w perspektywie kulturowego pogranicza, ziemniak zaistniał też w anegdocie i przez pryzmat dawnej prasy. Wychynął z odmętów historii czasów pokoju i wojny oraz jako znak Galicji i Wielkopolski. W programie jest i o alkoholu produkowanym z ziemniaków, o bulwie w akcjach rozpracowywania polskich obywateli przez bezpiekę, sztukach wizualnych i kartografii oraz opowieści o kultowej stonce, która w latach 50. ubiegłego wieku prawie że rozpętała trzecią wojnę światową.

Polityka 44.2016 (3083) z dnia 25.10.2016; Ludzie i Style; s. 96
Oryginalny tytuł tekstu: "Bulwie w hołdzie"
Reklama