Nauka

Punkty polityczne

Co się kryje za nową punktacją czasopism naukowych

Prof. Emanuel Kulczycki Prof. Emanuel Kulczycki Archiwum prywatne
Prof. Emanuel Kulczycki z Komisji Ewaluacji Nauki wyjaśnia, dlaczego zmiany w punktacji wykazu czasopism naukowych są tak niebezpieczne dla nauki w Polsce.
„Zbyt dużo mówi się u nas o „polskiej nauce” zamiast raczej o „nauce w Polsce”.Łukasz Cynalewski/Agencja Gazeta „Zbyt dużo mówi się u nas o „polskiej nauce” zamiast raczej o „nauce w Polsce”.

AGNIESZKA KRZEMIŃSKA: – 9 lutego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowy wykaz czasopism naukowych, w którym pojawiły się zmiany wprowadzone przez ministra Przemysława Czarnka. Z oświadczenia z 12 lutego Komisji Ewaluacji Nauki wynika, że byliście tym zaskoczeni. O co chodzi w tym zamieszaniu?
EMANUEL KULCZYCKI: – Uniwersytety i wszystkie instytucje badawcze są co cztery lata oceniane i na tej podstawie otrzymują pieniądze, uprawnienia do nadawania stopni naukowych czy prowadzenia szkół doktorskich. Najważniejszym narzędziem tej ewaluacji jest właśnie wykaz czasopism naukowych, którym ze względu na swoją rangę przypisane są punkty. Otrzymują je też instytucje, których naukowcy publikują w tych periodykach – to świadczy zarówno o jakości ich prac, jak i placówki badawczej.

Projekt listy przedstawia ministrowi 30-osobowa Komisja Ewaluacji Nauki, która dostaje wytyczne od ponad 400 akademików z 44 dyscyplin. W zeszłym roku zaproponowaliśmy pewne korekty do tego, co w 2019 r. zatwierdził minister Jarosław Gowin. W opublikowanym właśnie wykazie minister Czarnek zaakceptował nasze uwagi, ale obszedł KEN i powołał „nieistniejący zespół”, który dodał 73 czasopisma oraz podwyższył punkty 273 periodykom.

Co to znaczy „nieistniejący zespół”?
Tak go nazywam, bo przewodniczący tego dziwnego ciała doradczego dr hab. Paweł Skrzydlewski poinformował nas, że ok. 70 naukowców konsultowało wprowadzone zmiany. Próbowałem dowiedzieć się, kto jeszcze był w tym zespole, i uzyskałem jedynie informację, że „prof. Waldemar Paruch z UMCS, dr Jakub Koper z KUL-u i inni”. Wygląda na to, że to nie był jakiś oficjalnie powołany zespół ekspercki.

Komitet Nauk Prawnych PAN przyjął uchwałę, w której pisze, że nowa „punktacja została ustalona w sposób arbitralny i sprzeczny z zasadami merytorycznymi i proceduralnymi obowiązującymi w rozporządzeniu z dnia 7 listopada 2018 r.

Polityka 9.2021 (3301) z dnia 23.02.2021; Nauka i cywilizacja; s. 62
Oryginalny tytuł tekstu: "Punkty polityczne"
Reklama