Osoby czytające wydania polityki

„Polityka” - prezent, który cieszy cały rok.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Nauka

Setki różnych objawów, miliony zachorowań. Long covid zostanie z nami na dłużej

W przebiegu long covid zaobserwowano już łącznie ponad 200 różnych objawów. Do najczęstszych należy uczucie skrajnego zmęczenia i bóle mięśni, jednak mogą one również wiązać się z upośledzeniem wydolności oddechowej, zaburzeniami funkcji poznawczych oraz nieprawidłowym działaniem układu odporności, rozrodczego i pokarmowego. W przebiegu long covid zaobserwowano już łącznie ponad 200 różnych objawów. Do najczęstszych należy uczucie skrajnego zmęczenia i bóle mięśni, jednak mogą one również wiązać się z upośledzeniem wydolności oddechowej, zaburzeniami funkcji poznawczych oraz nieprawidłowym działaniem układu odporności, rozrodczego i pokarmowego. AndreyPopov / PantherMedia
Według ostrożnych obliczeń tzw. long covid dotknął przynajmniej 65 mln ludzi na świecie, ale rzeczywista liczba jest prawdopodobnie znacznie większa. Podłoże tej przypadłości jest złożone, objawy różnorodne, chorym nie zawsze się dowierza, a sprawdzonych metod leczenia wciąż niestety brak.

Long covid to stan, w którym przez długi czas po infekcji SARS-CoV-2 utrzymują się doskwierające objawy bądź pojawiają się zupełnie nowe. Przez pierwsze kilkanaście miesięcy pandemii nie był on jednak w sposób spójny definiowany. To często wprowadzało zamęt i prowadziło do zupełnie różnych wyników badań. Pod koniec 2021 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała, by long covid rozpoznawać, gdy u pacjenta występuje przynajmniej jedna dolegliwość trzy miesiące po infekcji koronawirusem, utrzymująca się już co najmniej dwa miesiące, a dostępne metody diagnostyczne nie są w stanie wyjaśnić jej w inny sposób niż związkiem z przebytym zakażeniem. To podejście istotnie zawęziło kryteria kwalifikacji i pozwoliło wyodrębnić tych pacjentów, którzy faktycznie zmagają się z długotrwałymi konsekwencjami covid-19. Pamiętajmy bowiem, że po przejściu infekcji wirusowej, nie tylko SARS-CoV-2, wielu pacjentów odczuwać będzie – krótkotrwale – pewne następstwa.

Long covid: ogrom objawów i miliony przypadków

A skutki infekcji koronawirusem mogą być bardzo różne. W przebiegu long covid zaobserwowano już łącznie ponad 200 różnych objawów. Do najczęstszych należy uczucie skrajnego zmęczenia i bóle mięśni, mogą również wiązać się z upośledzeniem wydolności oddechowej, zaburzeniami funkcji poznawczych oraz nieprawidłowym działaniem układów odporności, rozrodczego i pokarmowego. Wśród osób, które przeszły covid, wyższe jest też ryzyko zachorowania na cukrzycę i poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak udar lub zawał serca.

Reklama