Nagrody Naukowe

Paweł Korpal

Dr Paweł Korpal finalistą Nagród Naukowych 2022

Dr Paweł Korpal Dr Paweł Korpal Leszek Zych / Polityka
Analizuje, w jaki sposób tłumacze przetwarzają język emocjonalny, korzystając z metod psychofizjologicznych, takich jak przewodnictwo skórne i EKG.

Rocznik 1988. Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dr Paweł Korpal jest adiunktem w Zakładzie Studiów nad Przekładem. Ukończył filologię angielską, skandynawistykę oraz psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, co znajduje odzwierciedlenie w interdyscyplinarnym charakterze jego badań. W pracy naukowej korzysta z metod psychofizjologicznych (przewodnictwo skórne, EKG) do badania relacji pomiędzy językiem a emocjami. W centrum jego zainteresowania jest tłumaczenie ustne – zajmuje się empirycznym potwierdzeniem hipotezy o specyficznych trudnościach i czynnikach stresogennych z nim związanych. Wraz z zespołem analizuje, w jaki sposób tłumacze przetwarzają język emocjonalny. Pyta, w jakim stopniu przekładanie drastycznych treści – np. podczas policyjnego przesłuchania czy rozprawy sądowej – wpływa na kondycję psychiczną tłumaczy ustnych; czy są oni narażeni na zarażenie afektywne, czyli przejmowanie stanów emocjonalnych osób, których słowa tłumaczą? Odpowiedzi na te pytania są jego zdaniem niezwykle istotne przy opracowywaniu nowych metod szkolenia osób chcących wykonywać ten zawód, a wyniki prowadzonych badań mogą być wykorzystane do wsparcia tłumaczy doświadczających wtórnej traumatyzacji lub chronicznego stresu. Badania te mogą wnieść znaczący wkład nie tylko w językoznawstwo, ale również w psychologię emocji i badania nad stresem.

Za swoje nowatorskie prace dr Korpal otrzymał m.in. stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców oraz Nagrodę Komitetu Językoznawstwa PAN za wybitne osiągnięcie naukowe z zakresu językoznawstwa. Jest też laureatem konkursu Fulbright Senior Award. Oprócz pracy badawczej aktywnie angażuje się w działania organizacyjne i popularyzatorskie w ramach stowarzyszenia Young Academy of Europe (w latach 2019–22 jako członek zarządu).

Reklama
Reklama