Nagrody Naukowe

Paweł Rajwa

Dr hab. n. med. Paweł Rajwa laureatem Nagród Naukowych 2023

Dr hab. n. med. Paweł Rajwa Dr hab. n. med. Paweł Rajwa Leszek Zych / Polityka
Jego obszarem zainteresowań naukowych jest urologia onkologiczna, a w szczególności rak prostaty.

Rocznik 1991. Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny.

Dr hab. n. med. Paweł Rajwa pracuje w Klinice Urologii, gdzie zajmuje się urologią onkologiczną, a w szczególności rakiem prostaty. To nie tylko lekarz praktyk, ale też naukowiec o międzynarodowej sławie, publikujący wyniki swoich badań jako pierwszy autor w najlepszych czasopismach urologicznych na świecie. Jest współautorem ponad 150 prac. Zaangażowany w prace kilku europejskich komitetów i grup badawczych, m.in. Europejskiego Towarzystwa Urologicznego ds. raka prostaty, zrzeszającego najbardziej uznanych młodych urologów w tej dziedzinie. Współpracuje z ponad 50 ośrodkami na świecie w zakresie badań nad rakiem prostaty, koncentrując się wokół prac poprawiających diagnostykę i efekty leczenia tej choroby.

Jego kluczowe badania doprowadziły m.in. do zmiany europejskich wytycznych dotyczących terapii raka prostaty i spersonalizowanego podejścia względem pacjentów z uwzględnieniem metody tzw. aktywnego nadzoru (pozwala na bezpieczne odroczenie leczenia u blisko połowy chorych i utrzymanie jakości życia bez narażania ich na agresywne leczenie obarczone ryzykiem powikłań). Obecnie dr Rajwa, badając rolę chirurgii, nowych metod diagnostyki oraz przełomowych terapii lekowych w najbardziej zaawansowanych agresywnych postaciach raka prostaty, dąży do zapewnienia precyzyjnego i spersonalizowanego leczenia.

Więcej na ten temat
Reklama
Reklama