„Polityka” prezent, który cieszy cały rok.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Nagrody Naukowe

Piotr Skowron

Dr hab. Piotr Skowron laureatem Nagród Naukowych 2023

Dr hab. Piotr Skowron Dr hab. Piotr Skowron Leszek Zych / Polityka
Pojęcia związane z ideą demokracji, takie jak sprawiedliwość, proporcjonalność i reprezentatywność, ujmuje w karby informatyki, matematyki i ekonomii teoretycznej.

Rocznik 1985. Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Podejmuje próbę rozwiązania istotnych problemów, z którymi zmaga się demokracja. Intuicyjne pojęcia, takie jak sprawiedliwość, proporcjonalność i reprezentatywność, ujmuje w karby informatyki, matematyki i ekonomii teoretycznej. Stosuje przy tym metody wywodzące się z algorytmiki i sztucznej inteligencji. Jest autorem oryginalnej metody liczenia głosów używanej przy uchwalaniu budżetów obywatelskich. Umożliwia ona wybieranie projektów tak, aby dokładnie odzwierciedlać preferencje głosujących i efektywnie wykorzystywać środki.

Dr hab. Skowron prowadził też pionierskie badania nad metodami wyłaniania organów reprezentacyjnych, które skłaniają kandydatów do większej identyfikacji z wyborcami niż z kierownictwem partii. Zajmuje się też wdrażaniem narzędzi wspierających demokrację.

Po obronie doktoratu dr hab. Skowron odbył staże na Uniwersytecie Oksfordzkim i Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Jest autorem wielu publikacji i kierownikiem kilku projektów badawczych, w tym finansowanych przez European Research Council, Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Wyróżniony IJCAI Computers and Thought Award, główną międzynarodową nagrodą w dziedzinie AI.

Reklama
Reklama