Nagrody Naukowe

Piotr Skowron

Dr hab. Piotr Skowron laureatem Nagród Naukowych 2023

Dr hab. Piotr Skowron Dr hab. Piotr Skowron Leszek Zych / Polityka
Pojęcia związane z ideą demokracji, takie jak sprawiedliwość, proporcjonalność i reprezentatywność, ujmuje w karby informatyki, matematyki i ekonomii teoretycznej.

Rocznik 1985. Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Podejmuje próbę rozwiązania istotnych problemów, z którymi zmaga się demokracja. Intuicyjne pojęcia, takie jak sprawiedliwość, proporcjonalność i reprezentatywność, ujmuje w karby informatyki, matematyki i ekonomii teoretycznej. Stosuje przy tym metody wywodzące się z algorytmiki i sztucznej inteligencji. Jest autorem oryginalnej metody liczenia głosów używanej przy uchwalaniu budżetów obywatelskich. Umożliwia ona wybieranie projektów tak, aby dokładnie odzwierciedlać preferencje głosujących i efektywnie wykorzystywać środki.

Dr hab. Skowron prowadził też pionierskie badania nad metodami wyłaniania organów reprezentacyjnych, które skłaniają kandydatów do większej identyfikacji z wyborcami niż z kierownictwem partii. Zajmuje się też wdrażaniem narzędzi wspierających demokrację.

Po obronie doktoratu dr hab. Skowron odbył staże na Uniwersytecie Oksfordzkim i Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Jest autorem wielu publikacji i kierownikiem kilku projektów badawczych, w tym finansowanych przez European Research Council, Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Wyróżniony IJCAI Computers and Thought Award, główną międzynarodową nagrodą w dziedzinie AI.

Reklama
Reklama