Czy rząd PiS podporządkuje sobie NBP?

Rada rządowi rada
Niezależność banku centralnego uwierała każdy rząd. Obecny jest pierwszym, który może sobie NBP podporządkować. Gdyby tak się stało, szybko przypomnimy sobie o inflacji.
Prezes NBP jest nieodwoływalny, jego kadencja wynosi sześć lat.
Jacek Wojszczak/Reporter

Prezes NBP jest nieodwoływalny, jego kadencja wynosi sześć lat.

Dwóch prezesów Narodowego Banku Polskiego: przyszły (?) – prof. Adam Glapiński oraz obecny – prof. Marek Belka
Andrzej Iwańczuk/Reporter

Dwóch prezesów Narodowego Banku Polskiego: przyszły (?) – prof. Adam Glapiński oraz obecny – prof. Marek Belka

Skład prawie całej Rady Polityki Pieniężnej już został wymieniony. W 9-osobowym gremium tylko prof. Jerzy Osiatyński, który zastąpił Zytę Gilowską i jego kadencja kończy się w 2019 r., nie został wskazany przez Prawo i Sprawiedliwość. W czerwcu fotel prezesa Narodowego Banku Polskiego opuści też prof. Marek Belka. Ma go zastąpić prof. Adam Glapiński, obecnie, po opuszczeniu RPP, przyuczający się do nowych zadań w zarządzie. Oficjalnie, jako kandydata na prezesa NBP, wskazał go już prezydent Andrzej Duda.

Tak jednolitego politycznie składu w historii RPP jeszcze nie było. Zawsze zasiadały w niej osoby wskazywane przez różne opcje polityczne. Najczęściej te, które wkrótce traciły władzę. W krótkiej, bo zaledwie 18-letniej historii RPP, odpowiadającej za politykę pieniężną, można zaobserwować jeszcze jedną prawidłowość. Członkowie rady, którzy, gdy rządził „ich” rząd, prezentowali się jako zwolennicy łagodnej polityki pieniężnej (tzw. gołębie), stawali się nagle jastrzębiami, gdy do władzy dochodziła opcja przeciwna. Jakby nie bardzo chcieli ułatwiać jej rządzenie.

Najbardziej krytykowana instytucja

Sama rada także powstała (w 1998 r.) w wyniku konfliktu. Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezes NBP w latach 1992–2001, mocno bowiem zalazła za skórę koalicji rządzącej SLD-PSL. Lewicowi parlamentarzyści nie chcieli pogodzić się z faktem, że Sejm dwukrotnie nie udzielił jej absolutorium, gdyż nie podobała mu się prowadzona przez nią polityka pieniężna, a mimo to zachowała swoją funkcję. Parlament bowiem mógł odwołać premiera, ale wobec prezesa NBP był bezsilny. Nawet wtedy, gdy Hanna Gronkiewicz-Waltz zdecydowała się kandydować na prezydenta. Postanowiono więc przynajmniej osłabić jej pozycję. Nie bez znaczenia był też fakt, że w krajach Unii, do której już aspirowaliśmy, polityka pieniężna także była prowadzona przez ciała kolegialne, podobne do naszej RPP.

Po latach Hanna Gronkiewicz-Waltz wspominała, że zmianą ówczesnej ustawy o NBP, czyniącej prezesa banku jedynym kreatorem polityki pieniężnej, był zainteresowany już rząd Waldemara Pawlaka. Zbyt duża niezależność prezesa NBP, zbyt wolno – zdaniem rządu – obniżającego stopy procentowe, miała być przeszkodą w realizacji Strategii dla Polski wicepremiera Grzegorza Kołodki. Hamowała bowiem i tak wysokie wtedy tempo wzrostu gospodarczego.

Kreowanie polityki pieniężnej powierzono więc 9-osobowej Radzie Polityki Pieniężnej, kierowanej wprawdzie przez prezesa NBP, ale ograniczającej jego władzę. Przy równej liczbie głosów głos prezesa staje się decydujący, ale może też on być przegłosowany. Niezależność RPP gwarantowała nowa konstytucja. Zapisano w niej także wyraźnie cel, którym Rada miała się kierować: dbałość o stabilizację cen. Czyli o to, by dochodów obywateli nie zżerała inflacja. Inne cele, np. dbałość o rozwój, może realizować tylko wtedy, gdy nie kolidują z nadrzędnym. W momencie gdy Hanna Gronkiewicz-Waltz objęła kierownictwo banku centralnego, inflacja w Polsce wynosiła jeszcze ponad 13 proc. Bez jej obniżenia o wejściu do UE nie byłoby mowy.

Koalicja SLD-PSL ustawę o NBP zdążyła wprawdzie zmienić, ale już nie zdążyła się nią nacieszyć. RPP powstała w 1998 r., tuż po przegranych przez lewicę wyborach parlamentarnych. Po trzech członków wybierały wprawdzie Sejm i Senat, zdominowane przez nową koalicję AWS-UW, ale trzech wskazał lewicowy prezydent Kwaśniewski. Dzięki temu w kolegialnym ciele obecni byli reprezentanci różnych opcji. Od tej pory RPP stała się bodaj najbardziej krytykowaną instytucją w kraju. – Hanna Gronkiewicz-Waltz, wcześniej prowadząca pojedynki z wicepremierem Kołodką, teraz stała się wrogiem wicepremiera Balcerowicza. On, podobnie jak poprzednik, także miał jej za złe zbyt wolne obniżanie stóp procentowych – wspomina Bogusław Grabowski, członek ówczesnej RPP. W archiwach NBP do tej pory leżą dwa listy wicepremiera Balcerowicza, w których wzywa RPP do mniej restrykcyjnej polityki pieniężnej. Można powiedzieć, że usiłuje ograniczać jej niezależność. I czasem mu się udaje.

Balcerowicz gruntownie zmienia zdanie, gdy sam w 2000 r. zajmuje opuszczony przez Gronkiewicz-Waltz fotel prezesa NBP. Od tej pory to on będzie symbolem restrykcyjnej polityki pieniężnej. Monetarystą. Nie znaczy to, że zmienił poglądy. Po prostu cele najważniejsze dla banku centralnego i dla rządu na krótką metę są ze sobą sprzeczne. Konflikt między dwiema stronami ulicy Świętokrzyskiej (po jednej mieści się Ministerstwo Finansów, po przeciwnej NBP) jest nieunikniony. Zawsze będzie iskrzyć, choć nie zawsze spektakularnie.

Każdemu rządowi zależy na jak najszybszym wzroście gospodarczym – tłumaczy Halina Wasilewska-Trenkner, była minister finansów, ale także członek RPP. – Przybywa wtedy miejsc pracy, pracownicy zaczynają lepiej zarabiać, do budżetu płyną podatki. Tempo wzrostu w pewnej mierze zależy jednak od polityki pieniężnej. Gospodarka rośnie szybciej, gdy stopy procentowe (główne narzędzie, którym posługuje się RPP) ulegają obniżeniu. Na to naciskają kolejni premierzy i ministrowie finansów. A rada zwykle odpowiada – jesteśmy niezależni. Nasz cel jest inny.

Dlaczego rada tak często robi rządowi na złość i stóp nie obniża? Bo nie chce oddalać się od celu, którym ma się kierować. – Przy szybszym wzroście gospodarczym rośnie presja inflacyjna, ludzie żądają podwyżek zarobków – wylicza Halina Wasilewska-Trenkner. – Większy popyt na kredyty powoduje, że stają się droższe. Import rośnie szybciej niż eksport. Jednym słowem inflacja zaczyna przyspieszać. To oznacza, że Rada Polityki Pieniężnej nie realizuje zadania, do którego została powołana.

Frontalny atak na RPP i „monetarystę” Balcerowicza przypuszcza po wygranych przez lewicę w 2001 r. wyborach premier Leszek Miller. Marek Belka, typowany w jego rządzie na ministra finansów, w publikowanym w sierpniu 2001 r. w POLITYCE tekście oburza się, że nad działaniami RPP nie ma żadnej kontroli. Rada za swą działalność nie jest odpowiedzialna przed nikim. Belka czyni ją wręcz winną fatalnej sytuacji gospodarczej. I naśmiewa się, że nigdy jeszcze nie udało się radzie osiągnąć celu inflacyjnego, czyli 2,5 proc. wzrostu cen. RPP ma na swoją obronę to, że – aby wejść do Unii – musimy zbić inflację poniżej 4 proc. Ten cel udaje się osiągnąć.

Przekonanie, że RPP zamknęła się w wieży z kości słoniowej, utrwala fakt, że podczas obrad jej członkowie nie mogą nawet robić notatek. Od otoczenia oddzielają ich pancerne drzwi i okna. Włączona zostaje specjalna ściana antypodsłuchowa. Nic dziwnego, wcześniejszy wyciek informacji, np. o podwyżce stóp, stworzyłby niektórym okazję do zarobienia niezłych pieniędzy.

Za rządów SLD-PSL, po fali totalnej krytyki, zanosiło się na zmianę ustawy o NBP. W parlamencie jedyną partią, która usiłowała chronić niezależność banku centralnego, była Platforma Obywatelska. Politycy różnych opcji żądali, aby do celu, jakim kierować się ma RPP, dopisać dbałość o wzrost gospodarczy. Poseł Samoobrony Andrzej Lepper upierał się, by obowiązkiem rady stała się także walka z bezrobociem. Zrozumienie, że – na krótką metę – te cele mogą się wzajemnie wykluczać, nie było raczej powszechne.

Czytaj także

Aktualności, komentarze

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną