Osoby czytające wydania polityki

„Polityka” - prezent, który cieszy cały rok.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Rynek

W różnicy siła

Ważnym pojęciem w kontekście zarządzania różnorodnością jest tożsamość. Ważnym pojęciem w kontekście zarządzania różnorodnością jest tożsamość. Shutterstock
Zarządzanie różnorodnością staje się standardem odpowiedzialnych firm i warunkiem spójnych społeczeństw.
materiały prasowe

Temat zarządzania różnorodnością pojawia się w dyskusjach dotyczących miejsca pracy w Polsce przynajmniej od kilkunastu lat. Coraz częściej mówi się o tym także w kontekście ładu korporacyjnego czy raportowania przez firmy danych niefinansowych. A w obecnej sytuacji znacznego zwiększenia liczby pracownic_ków z Ukrainy potrzeba rozumienia przez pracodawców, czym jest różnorodność w miejscu pracy i jak nią zarządzać, staje się jeszcze ważniejsza.

Różnorodność pracownic i pracowników w kontekście miejsca pracy rozumiana jest bardzo szeroko: jako wszystkie możliwe, widoczne i niewidoczne, wrodzone i nabyte cechy, aspekty, którymi ludzie się od siebie różnią i zarazem są do siebie podobni. To elementy i cechy, które mogą być tzw. przesłankami dyskryminacji: np. płeć, wiek, rasa, pochodzenie etniczne, (nie)pełnosprawność, orientacja seksualna, wyznanie, miejsce zamieszkania, język, stan cywilny, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, styl życia czy komunikowania się.

Ważnym pojęciem w kontekście zarządzania różnorodnością jest tożsamość. Oznacza te cechy, które każdy człowiek uznaje za istotne czy wręcz go identyfikujące. Zarówno na podstawie samoobserwacji, jak i oceny społecznej – tego, jak postrzegają go inni. Mówimy o tzw. tożsamości organizacyjnej/społecznej (to np. przynależność do grupy pracowników danej firmy/sektora czy zajmowane stanowisko), wtórnej (m.in. wykształcenie, język, status społeczny, miejsce zamieszkania, wygląd czy sposób ubierania się) oraz znajdującej się na najgłębszym poziomie tożsamości pierwotnej. Ta obejmuje elementy, takie jak: płeć, wiek, pochodzenie, nie/pełnosprawność, rasa czy orientacja seksualna i tożsamość płciowa. To cechy, na które nie mamy żadnego wpływu. To czasem cechy niewidoczne dla otoczenia na pierwszy rzut oka.

Polityka 15.2022 (3358) z dnia 05.04.2022; CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu; s. 48
Reklama