Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Marek H. nigdy nie przyznał się do winy. Chciał uniewinnienia.