Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Społeczeństwo

Nie wiedzą, to pałką

Dlaczego licealiści nie interesują się wiedzą o społeczeństwie?

„Wiadomo, że matura sprawdza wiedzę ze wszystkich etapów kształcenia, więc w ramach powtórek sięga się do tych kwestii, ale maturzyści pamiętają z gimnazjum niewiele”. „Wiadomo, że matura sprawdza wiedzę ze wszystkich etapów kształcenia, więc w ramach powtórek sięga się do tych kwestii, ale maturzyści pamiętają z gimnazjum niewiele”. Dariusz Gorajski / Forum
Rozmowa z dr. Przemysławem Paradowskim, nauczycielem wiedzy o ­społeczeństwie, o tym, jak brak wiedzy młodych o funkcjonowaniu państwa i ideologiach ­politycznych ułatwia robotę populistom.
XXIII Sesja Sejmu Dzieci i MłodzieżySławomir Kamiński/Forum XXIII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Joanna Cieśla: – Jak u państwa poszła matura z wiedzy o społeczeństwie?
Przemysław Paradowski: – Średni wynik naszych uczniów to 35 proc.

To i tak nieźle. W kraju średnia wyniosła 26 proc. Najniżej ze wszystkich maturalnych przedmiotów.
Rzeczywiście, mało skutecznie przekazujemy młodym wiedzę z tej dziedziny i uczymy umiejętności rozumienia polityki.

A może sposób sprawdzania jest nietrafiony? Najczęstsza liczba punktów za wypracowanie na maturze z WOS podobno wynosi zero. To daje do myślenia.
Daje. Jestem też egzaminatorem z WOS – oceniam prace maturalne. I faktycznie w zeszłym roku na 39 sprawdzonych arkuszy w dwudziestu kilku musiałem przyznać za wypracowanie 0 punktów. Kryteria oceniania są bardzo szczegółowe i restrykcyjne. Weźmy jeden z możliwych tegorocznych tematów wypracowania „Scharakteryzuj konflikty międzynarodowe prowadzące do dezintegracji terytorialnej państw na obszarze poradzieckim”. Maturzysta powinien opisać granice republikańskie w ZSRR, różnorodność etniczną podmiotów (np. Karabach jako obwód autonomiczny z dominacją Ormian w ramach Azerbejdżańskiej SRR, przy tym historyczne terytorium chanatów azerskich); pierestrojkę (np. w Karabachu zamieszki etniczne z ofiarami od 1987 r.) i wzrost znaczenia tożsamości etnicznej; rozpad ZSRR; separatyzmy wynikłe z ogłoszenia niepodległości przez dawne republiki radzieckie; politykę rosyjską mającą na celu odbudowę znaczenia Rosji; odpowiedź rosyjską bądź podmiotów prorosyjskich na zwroty prozachodnie w polityce danego państwa itd. To tylko fragment jednego punktu arkusza oceny wypracowania. Te punkty są cztery. Żeby uzyskać maksymalną liczbę punktów, czyli 12, uczeń musi wszystkie uwzględnić.

Skrzyżowanie sudoku z totolotkiem…
No właśnie.

Polityka 28.2017 (3118) z dnia 11.07.2017; Społeczeństwo; s. 32
Oryginalny tytuł tekstu: "Nie wiedzą, to pałką"
Reklama