Twoja „Polityka”. Jest nam po drodze. Każdego dnia.

Pierwszy miesiąc tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Społeczeństwo

Apel do premiera: Mniejszościom też należy się ochrona

Bardzo boimy się tego, że wkrótce młodzi ludzie wyrażający swoje poglądy w ulicznych manifestacjach podzielą los Grzegorza Przemyka. Bardzo boimy się tego, że wkrótce młodzi ludzie wyrażający swoje poglądy w ulicznych manifestacjach podzielą los Grzegorza Przemyka. Markus Spiske / Unsplash
112 przedstawicieli środowisk naukowych apeluje w sprawie zapobiegania agresji przeciwko mniejszościom.

Szanowny Panie Premierze,

zwracamy się do Pana jako członkowie społeczności akademickiej wywodzący się z różnych instytucji i uprawiający różne dziedziny badań naukowych. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni wydarzeniami z 7 sierpnia 2020 r., kiedy to policja podjęła działania zakończone aresztowaniem uczestników manifestacji.

Rozumiemy, że rolą policji jest utrzymanie porządku w przestrzeni publicznej, wyrażamy jednak stanowczy protest przeciwko nieuzasadnionej brutalności służb i pozbawianiu zatrzymanych osób ich praw obywatelskich. Oburzenie budzą w nas także wypowiedzi ministra Zbigniewa Ziobry, zrównującego postępowanie obrońców grupy LGBT+ z działalnością kryminalną.

Apelujemy do Pana, Panie Premierze, o rzeczywiste zagwarantowanie wszystkim grupom społecznym wolności słowa i możliwości wyrażania poglądów. Dzisiaj niektóre z tych grup zostały przez propagandę Pana partii wykluczone ze społeczeństwa, stając się tym samym łatwym celem ataków ze strony grup skrajnie prawicowych. W tej sytuacji protesty uliczne są jednym z niewielu działań, jakie te wykluczone grupy mogą podejmować w celu domagania się swoich praw. Używanie przeciwko nim służb mundurowych i określanie ich jako kryminalistów zagrażających porządkowi publicznemu jest kolejnym krokiem zmierzającym do eskalacji nienawiści wobec grup mniejszościowych.

Panie Premierze, nie tak dawno pacyfikacji ulicznych zgromadzeń w naszym kraju dokonywało ZOMO, a demonstracje te były określane przez ówczesne rządy jako wybryki chuligańskie. Bardzo boimy się tego, że wkrótce młodzi ludzie wyrażający swoje poglądy w ulicznych manifestacjach podzielą los Grzegorza Przemyka.

Apelujemy, aby Pan do tego nie dopuścił.

Agnieszka Piskorska, Instytut Anglistyki UW
Justyna Włodarczyk, Instytut Anglistyki UW
Dorota Babilas, Instytut Anglistyki UW
Anna Pochmara, Instytut Anglistyki UW
Anna Wojtyś, Instytut Anglistyki UW
Barry Keane, Instytut Anglistyki UW
Marcin Rafał Pauk, Instytut Historyczny UW
Paweł Żmudzki, Instytut Historyczny UW
Katarzyna Kłosińska, Instytut Języka Polskiego UW
Agnieszka Szarkowska, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW
Aleksander Wolicki, Instytut Historyczny UW
Krystyna Stebnicka, Instytut Historyczny UW
Stefan Dziembowski, Instytut Informatyki UW
Jakub Urbanik, Wydział Prawa i Administracji UW
Maria Nowak, Wydział Prawa i Administracji UW
Grzegorz Ochała, Instytut Archeologii UW
Michał Kuziak, Instytut Literatury Polskiej UW
Agata Klimczak-Pawlak, Instytut Anglistyki UW
Aneta Dybska, Instytut Anglistyki UW
Jacek Kochanowski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
Przemysław Uściński, Instytut Anglistyki UW
Marek Wilczyński, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
Piotr Morawski, Instytut Kultury Polskiej UW
Agata Chałupnik, Instytut Kultury Polskiej UW
Jarosław Wiśniewski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
Maria Makaruk, Instytut Literatury Polskiej UW
Anna Gambin, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
Sławomir Lasota, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
Piotr Achinger, Instytut Matematyczny PAN
Błażej Miasojedow, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Wydział Polonistyki UW
Marek Łaziński, Instytut Języka Polskiego UW
Agnieszka Rembiałkowska, Zakład Bałtystyki (Wydział Polonistyki) UW
Justyna Wierzchowska, Instytut Anglistyki UW
Agnieszka Kotwasińska, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
Marta Usiekniewicz, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
Mirosław Bańko, Wydział Polonistyki UW
Piotr Nowak, Instytut Matematyczny PAN
Dariusz Zembrzuski, Instytut Anglistyki UW
Jerzy Stachowicz, Instytut Kultury Polskiej UW
Justyna Grudzińska-Zawadowska, Instytut Filozofii UW
Izabela Winiarska-Górska, Wydział Polonistyki UW
Jan Wiślicki, Wydział Neofilologii, Katedra Lingwistyki Formalnej UW
Iwona Kurz, Instytut Kultury Polskiej UW
Michał Kotowski, IMPAN
Natalia Pamuła, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
Dominika Michalak, ISPAN
Aleksandra Tomaszewska, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW
Tymoteusz Król, Instytut Slawistyki PAN
Nicole Dołowy-Rybińska, Instytut Slawistyki PAN
Tadeusz Ciecierski, Instytut Filozofii UW
Joanna Ziarkowska, Instytut Anglistyki UW
Marzena Wojtczak, Wydział Prawa i Administracji UW
Alina Molisak, Instytut Literatury Polskiej, UW
Karolina Ćwiek-Rogalska, Instytut Slawistyki PAN
Filip Kawczyński, Instytut Filozofii UW
Jan Borowicz, Instytut Kultury Polskiej UW
Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, Instytut Języka Polskiego UW
Ewa Wróblewska-Trochimiuk, Instytut Slawistyki PAN
Natalia Judzińska, Instytut Slawistyki PAN
Jerzy Kochanowski, Instytut Historii Sztuki UW
Stanisław Obirek, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
Shoshana Ronen, WydziaŁ Orientalistyczny, UW
Marek Janicki, Instytut Historyczny UW
Mikołaj Ratajczak, IFiS PAN
Tomasz Basiuk, Instytut Ameryk i Europy UW
Dawid Maria Osiński, Instytut Literatury Polskiej UW
Marzena Franke, Biblioteka im. W. Borowego, Wydział Polonistyki UW
Iwona Kraska-Szlenk, Wydział Orientalistyczny UW
Maja Szlenk, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
Paweł Janiszewski, Wydział Historii UW
Błażej Brzostek, Instytut Historyczny UW
Joanna Andrusiewicz, Instytut Filozofii UW
Barbara Barysz, Szkoła Nauk Społecznych IFiS PAN
Maciej Falski, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW
Hanna Rubinkowska-Anioł, Wydział Orientalistyczny UW
Małgorzata Krawczyk, Instytut Psychologii PAN
Danuta Ulicka, Wydział Polonistyki UW
Robert Kulimiński, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, UW
Michał Bilewicz, Wydział Psychologii UW
Marcin Kołakowski, Wydział Neofilologii UW
Kamil Seruga, Wydział Neofilologii UW
Sabina Brakoniecka, Wydział Orientalistyczny UW
Anna Kurowicka, OSA UW
Piotr Rybka, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, UW
Dariusz Głuch, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW
Jędrzej Burszta, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
Andrzej Rychard, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Krzysztof Zabłocki, Szkoła Języków Obcych UW
Artur Hellich, Wydział Polonistyki UW
Zuzanna Geremek, Wydział Neofilologii UW
Halina Gąsiorowska, Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie, Uniwersytet SWPS
Philip Højme, GSSR, IFIS, PAN
Magdalena Kozłowska, Instytut Historyczny UW
Urszula Wilk, Szkoła Języków Obcych UW
Katarzyna Kowalska, Wydział Neofilologii UW
Maciej Mętrak, Instytut Slawistyki PAN
Piotr Koc, SNS IFiS PAN Lech Mankiewicz, CFT PAN
Adrianna Zabrzewska, SNS IFiS PAN
Łukasz Żurek, Wydział Polonistyki UW
Aránzazu Calderón Puerta, Wydział Neofilologii UW
Andrzej Leder, IFiS PAN
Justyna Kowalska-Leder, Instytut Kultury Polskiej UW
Łukasz Wróbel, Instytut Literatury Polskiej UW
Magdalena Gawin, Wydział Filozofii UW
Krzysztof Łapiński, Wydział Filozofii UW
Tomasz Puczyłowski, Instytut Filozofii UW
Jerzy Pysiak, Instytut Historii Sztuki UW
Barbara Jaroszuk, Wydział Neofilologii UW
Małgorzata Łukianow, IFiS PAN
Agnieszka Tuszyńska, City University of New York
Marcin Rafał Pauk, Instytut Historyczny UW
Paweł Żmudzki, Instytut Historyczny UW
Katarzyna Kłosińska, Instytut Języka Polskiego UW
Agnieszka Szarkowska, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW
Aleksander Wolicki, Instytut Historyczny UW
Krystyna Stebnicka, Instytut Historyczny UW
Stefan Dziembowski, Instytut Informatyki UW
Jakub Urbanik, Wydział Prawa i Administracji UW
Maria Nowak, Wydział Prawa i Administracji UW
Grzegorz Ochała, Instytut Archeologii UW
Michał Kuziak, Instytut Literatury Polskiej UW
Agata Klimczak-Pawlak, Instytut Anglistyki UW
Aneta Dybska, Instytut Anglistyki UW
Jacek Kochanowski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
Przemysław Uściński, Instytut Anglistyki UW
Marek Wilczyński, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
Piotr Morawski, Instytut Kultury Polskiej UW
Agata Chałupnik, Instytut Kultury Polskiej UW
Jarosław Wiśniewski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
Maria Makaruk, Instytut Literatury Polskiej UW
Anna Gambin, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
Sławomir Lasota, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
Piotr Achinger, Instytut Matematyczny PAN
Błażej Miasojedow, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Wydział Polonistyki UW
Marek Łaziński, Instytut Języka Polskiego UW
Agnieszka Rembiałkowska, Zakład Bałtystyki (Wydział Polonistyki) UW
Justyna Wierzchowska, Instytut Anglistyki UW
Agnieszka Kotwasińska, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
Marta Usiekniewicz, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
Mirosław Bańko, Wydział Polonistyki UW
Piotr Nowak, Instytut Matematyczny PAN
Dariusz Zembrzuski, Instytut Anglistyki UW
Jerzy Stachowicz, Instytut Kultury Polskiej UW
Justyna Grudzińska-Zawadowska, Instytut Filozofii UW
Izabela Winiarska-Górska, Wydział Polonistyki UW
Jan Wiślicki, Wydział Neofilologii, Katedra Lingwistyki Formalnej UW
Iwona Kurz, Instytut Kultury Polskiej UW
Michał Kotowski, IMPAN
Natalia Pamuła, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
Dominika Michalak, ISPAN
Aleksandra Tomaszewska, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW
Tymoteusz Król, Instytut Slawistyki PAN
Nicole Dołowy-Rybińska, Instytut Slawistyki PAN
Tadeusz Ciecierski, Instytut Filozofii UW
Joanna Ziarkowska, Instytut Anglistyki UW
Marzena Wojtczak, Wydział Prawa i Administracji UW
Alina Molisak, Instytut Literatury Polskiej, UW
Karolina Ćwiek-Rogalska, Instytut Slawistyki PAN
Filip Kawczyński, Instytut Filozofii UW
Jan Borowicz, Instytut Kultury Polskiej UW
Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, Instytut Języka Polskiego UW
Ewa Wróblewska-Trochimiuk, Instytut Slawistyki PAN
Natalia Judzińska, Instytut Slawistyki PAN
Jerzy Kochanowski, Instytut Historii Sztuki UW
Stanisław Obirek, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
Shoshana Ronen, Wydział Orientalistyczny, UW
Marek Janicki, Instytut Historyczny UW
Mikołaj Ratajczak, IFiS PAN
Tomasz Basiuk, Instytut Ameryk i Europy UW
Dawid Maria Osiński, Instytut Literatury Polskiej UW
Marzena Franke, Biblioteka im. W. Borowego, Wydział Polonistyki UW
Iwona Kraska-Szlenk, Wydział Orientalistyczny UW
Maja Szlenk, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
Paweł Janiszewski, Wydział Historii UW
Błażej Brzostek, Instytut Historyczny UW
Joanna Andrusiewicz, Instytut Filozofii UW
Barbara Barysz, Szkoła Nauk Społecznych IFiS PAN
Maciej Falski, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW
Hanna Rubinkowska-Anioł, Wydział Orientalistyczny UW
Małgorzata Krawczyk, Instytut Psychologii PAN
Danuta Ulicka, Wydział Polonistyki UW
Robert Kulimiński, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, UW
Michał Bilewicz, Wydział Psychologii UW
Marcin Kołakowski, Wydział Neofilologii UW
Kamil Seruga, Wydział Neofilologii UW
Sabina Brakoniecka, Wydział Orientalistyczny UW
Anna Kurowicka, OSA UW
Piotr Rybka, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, UW
Dariusz Głuch, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW
Jędrzej Burszta, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
Andrzej Rychard, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Krzysztof Zabłocki, Szkoła Języków Obcych UW
Artur Hellich, Wydział Polonistyki UW
Zuzanna Geremek, Wydział Neofilologii UW
Halina Gąsiorowska, Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie, Uniwersytet SWPS
Philip Højme, GSSR, IFIS, PAN
Magdalena Kozłowska, Instytut Historyczny UW
Urszula Wilk, Szkoła Języków Obcych UW
Katarzyna Kowalska, Wydział Neofilologii UW
Maciej Mętrak, Instytut Slawistyki PAN
Piotr Koc, SNS IFiS PAN Lech Mankiewicz, CFT PAN
Adrianna Zabrzewska, SNS IFiS PAN
Łukasz Żurek, Wydział Polonistyki UW
Aránzazu Calderón Puerta, Wydział Neofilologii UW
Andrzej Leder, IFiS PAN
Justyna Kowalska-Leder, Instytut Kultury Polskiej UW
Łukasz Wróbel, Instytut Literatury Polskiej UW
Magdalena Gawin, Wydział Filozofii UW
Krzysztof Łapiński, Wydział Filozofii UW
Tomasz Puczyłowski, Instytut Filozofii UW
Jerzy Pysiak, Instytut Historii Sztuki UW
Barbara Jaroszuk, Wydział Neofilologii UW
Małgorzata Łukianow, IFiS PAN
Agnieszka Tuszyńska, City University of New York

Więcej na ten temat
Reklama

Czytaj także

Społeczeństwo

Dzieciobójcy z Czernik. Każdy tu wiedział o Piotrze G., tylko organy nie wierzyły

Dom pośrodku wsi, zasłonięte okna, cicho. Mieszkają dzieci żywe i martwe.

Marcin Kołodziejczyk
30.09.2023
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną