Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Społeczeństwo

Smoleńska (nie)sprawiedliwość

Smoleńska (nie)sprawiedliwość. Prokuratura umarza sprawę 36 specpułku

Warszawski sąd okręgowy stwierdził wyraźnie, że dowództwo 36. specpułku naruszyło przepisy, organizując lot na nieczynne lotnisko w Smoleńsku. Nic nie wskazuje na to, by prokuratura cokolwiek zrobiła z tymi ustaleniami. Warszawski sąd okręgowy stwierdził wyraźnie, że dowództwo 36. specpułku naruszyło przepisy, organizując lot na nieczynne lotnisko w Smoleńsku. Nic nie wskazuje na to, by prokuratura cokolwiek zrobiła z tymi ustaleniami. Marcin Bondarowicz
Prokuratora umorzyła sprawę dowódców specpułku, na których ciążyły zarzuty o niedopełnienie obowiązków przy organizacji lotu do Smoleńska. Podstawą decyzji jest budząca wątpliwości ekspertyza dwóch wojskowych pilotów.
Z góry od lewej: płk Mieczysław Gaudyn i płk Krzysztof Szymaniec – ich opinia uzupełniająca pomogła prokuratorowi umorzyć śledztwo w sprawie braku odpowiedniego nadzoru i niedopełnienia obowiązków przez dowódców 36. specpułku – płk. Ryszarda Raczyńskiego i ppłk. Bartosza Stroińskiego.MON (2), Piotr Bławicki/East News (2) Z góry od lewej: płk Mieczysław Gaudyn i płk Krzysztof Szymaniec – ich opinia uzupełniająca pomogła prokuratorowi umorzyć śledztwo w sprawie braku odpowiedniego nadzoru i niedopełnienia obowiązków przez dowódców 36. specpułku – płk. Ryszarda Raczyńskiego i ppłk. Bartosza Stroińskiego.

Umorzenie nastąpiło 29 września po trwającym ponad 10 lat śledztwie. Powód – niestwierdzenie przestępstwa. Jak wynika z uzasadnienia tej decyzji, do którego dotarła POLITYKA, rozstrzygająca była opinia dwóch ekspertów: płk. Mieczysława Gaudyna i płk. Krzysztofa Szymańca. Wbrew temu, co ustaliła komisja Millera oraz powołany w 2011 r. zespół biegłych prokuratury, stwierdzili oni, że piloci i nawigator tupolewa, który rozbił się w Smoleńsku, posiadali uprawnienia do lotów na tym samolocie oraz że mogli wykonać rejs przy warunkach atmosferycznych, które tam panowały. Uznali również, że nawigator tupolewa miał odpowiednio dużo czasu na odpoczynek po wcześniejszym locie. W 2015 r. ci sami eksperci podpisali się pod końcową opinią zespołu biegłych prokuratury, którego byli członkami. Wskazali na uchybienia w szkoleniu załóg 36. specpułku, których konsekwencją było wystawienie 10 kwietnia 2010 r. nieprzygotowanej do lotu załogi.

Właśnie za to oraz za brak odpowiedniego nadzoru nad przygotowaniami do tragicznego rejsu wojskowa prokuratura w 2011 r. postawiła, a cztery lata później rozszerzyła, zarzuty niedopełniania obowiązków płk. Ryszardowi Raczyńskiemu i ppłk. Bartoszowi Stroińskiemu. Pierwszy w kwietniu 2010 r. był dowódcą 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego, który odpowiadał za przewóz najważniejszych osób w państwie. Drugi – dowódcą pułkowej eskadry tupolewów. Byli jedynymi wojskowymi, którzy stanęli przed prokuratorem w związku z katastrofą smoleńską.

Po zmianie władzy w 2015 r. podporządkowana Antoniemu Macierewiczowi wojskowa prokuratura gwałtownie zmieniła front. Umarzając śledztwo – do czego zmierzała od miesięcy, jeśli nie od lat – nie uwzględniła nie tylko ustaleń komisji Millera i zespołu biegłych, ale podważyła jedną z dwóch opinii uzupełniających, które sama zamówiła.

Polityka 45.2021 (3337) z dnia 02.11.2021; Społeczeństwo; s. 33
Oryginalny tytuł tekstu: "Smoleńska (nie)sprawiedliwość"
Reklama