Żyjmy Lepiej

Podstawowy test sprawności fizycznej Krzysztofa Zuchory

Dr Krzysztof Zuchora, emerytowany wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, red. nacz. magazynu „Kultura Fizyczna”. Dr Krzysztof Zuchora, emerytowany wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, red. nacz. magazynu „Kultura Fizyczna”. Tadeusz Późniak / Polityka

Test Zuchory

PolitykaTest Zuchory

1. Szybkość.

Biegnij szybko w miejscu przez 10 sek., wysoko unosząc kolana i klaszcząc pod unoszoną nogą. Policz liczbę klaśnięć.

PolitykaTest Zuchory

2. Skoczność.

Skocz w dal obunóż z miejsca. Rezultat zmierz własnymi stopami. Zaokrąglij wynik: mniej niż ½ stopy – w dół, więcej niż ½ stopy – w górę (gdy pomiar wyniesie np. więcej niż 6,5 stopy, policz jako 7).

PolitykaTest Zuchory

3. Siła ramion.

Uchwyć się drążka lub gałęzi, tak aby swobodnie zwisnąć. Nie dotykaj podłoża nogami. Próbuj wykonać kolejne ćwiczenia o wzrastającej trudności.

PolitykaTest Zuchory

4. Gibkość.

Stań w pozycji na baczność, nie zginając nóg w kolanach. Wykonaj ruchem ciągłym powolny skłon tułowia w przód. Nogi proste. Liczy się tylko poprawne wykonanie zadania.

PolitykaTest Zuchory

5. Wytrzymałość.

Spróbuj, jak długo możesz biec. Próbę możesz wykonać w dwojaki sposób: w miejscu w tempie ok. 120 kroków na minutę lub na odległość. W pierwszym wypadku decyduje czas trwania biegu, w drugim – pokonany dystans.

PolitykaTest Zuchory

6. Siła mięśni brzucha.

Połóż się na plecach. Unieś nogi tuż nad podłoże i wykonuj nożyce poprzeczne tak długo, jak możesz. O wyniku decyduje czas trwania próby.

PolitykaTest Zuchory

Wyniki testu.

Suma uzyskanych punktów określa poziom sprawności fizycznej.

Tabele podają normy punktowe dla poszczególnych kategorii wieku.

12-minutowe testy Coopera

Nie polecamy tych sprawdzianów nowicjuszom – mogą natomiast sprawdzić się w nich ci, którzy trenują już regularnie od 4–6 tygodni.

Kenneth Cooper to amerykański lekarz i fizjolog, który w latach 70.

Żyjmy lepiej „Trzymaj formę” (100171) z dnia 27.07.2020; Ile może ciało; s. 18
Reklama