Archiwum Polityki

Drodzy towarzysze

Niewiele ponad 10 lat temu opuściły Polskę ostatnie oddziały wojsk radzieckich, stacjonujące tu nieprzerwanie przez 48 lat, od zakończenia II wojny światowej. Ich obecność miała ciężar nie tylko ustrojowy i polityczny, ale dojmująco ekonomiczny.
JR/Polityka

Pierwsze instrukcje dotyczące zachowania się Armii Czerwonej w Polsce pojawiły się w styczniu 1944 r., kiedy ta, wypierając Niemców, przekroczyła dawną granicę polsko-sowiecką sprzed 17 września 1939 r. Dotyczyły one rozbrajania i internowania oddziałów AK na Kresach Wschodnich, które Moskwa uważała już za własne terytorium.

W lipcu 1944 r. Armia Czerwona przekroczyła Bug, który miał stać się nową wschodnią granicą Polski. W Moskwie powołano Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, a wydany przezeń „Manifest do Narodu Polskiego” m.

Pomocnik Historyczny Nr 1/2007 (90003) z dnia 27.01.2007; Pomocnik Historyczny; s. 15
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Dołączam

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >