Archiwum Polityki

Między wierszami

„Wzywamy wszystkich w kraju i za granicą do bojkotu »Tygodnika Podhalańskiego«. Wzywamy do bojkotu współpracujących z nim firm i reklamodawców” – to fragment oświadczenia, jakie trafiło do mieszkańców Zakopanego i powiatu, podpisanego przez 62 osoby, w tym burmistrza, jego zastępców i przewodniczącego Rady Miasta.

Oświadczenie jest reakcją na opublikowany w „Tygodniku Podhalańskim” artykuł „Agent czy ofiara SB”, w którym połączono – na podstawie dokumentów z archiwum IPN – osobę ks. Mirosława Drozdka, kustosza sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, kapelana góralskiej Solidarności, z agentem SB o pseudonimie Ewa. Sygnatariusze oświadczenia wpisują publikację w scenariusz trwającej od dawna walki z Kościołem: „(...) niepokojące jest to, że w III RP walka nie ustała, choć nie uczestniczą w niej instytucje państwa. Przybrała bardziej wyrafinowane formy i toczy się pod hasłami wolności słowa. Po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II stała się otwarta i bezpardonowa. Wrogowie Kościoła pod pozorem dążenia do ujawnienia prawdy zabrali się do stronniczej i selektywnej lustracji księży mającej pokazać Kościół z jak najgorszej strony. Ujawniają raporty funkcjonariuszy SB, przyjmując te zapisy jako oczywistą i pełną prawdę (...)”.

Ta sprawa przelała tylko czarę naszej goryczy – mówi Krzysztof Owczarek, wiceburmistrz. Zdaniem Owczarka oświadczenie to także reakcja na działania lokalnej gazety, która skłóca mieszkańców, jątrzy, od lat przedstawia negatywny obraz miasta i specjalizuje się w niszczeniu ludzi: – Byliśmy cierpliwi do momentu, aż nie obraził naszego kapłana. Ale proszę nie łączyć tego oświadczenia z Urzędem Miasta, bo to inicjatywa obywatelska, my też mamy prawo do wolności słowa. Owczarek to znany działacz podziemnej Solidarności. Jerzy Jurecki, właściciel „TP”, zresztą też. – Ale nie o taką wolność słowa, jaką uprawia tygodnik, walczyłem – mówi Owczarek. – Dla górali, ludzi wierzących, kapłan to nie jest „byle Jasiu”.

Maria Wąchal, nauczycielka, członek PiS, podpisała się pod oświadczeniem dlatego, że artykuł o księdzu jako agencie SB odebrała jako atak na Kościół, na kapłana bardzo tu szanowanego, na wiarę mocno jak chyba nigdzie indziej zakorzenioną: – A oni kalają zasłużonego, szlachetnego księdza, propagują jakieś obce nam wartości, jak choćby Halloween, zamiast kultury chrześcijańskiej – zarzuca tygodnikowi.

Polityka 11.2006 (2546) z dnia 18.03.2006; Społeczeństwo; s. 104
Reklama