Archiwum Polityki

Bezpieka o biskupie

Adam Szostkiewicz (POLITYKA 6) postawił pytanie: „Czy biskup Michał Klepacz zdradził prymasa Stefana Wyszyńskiego?”. Nie udzielił wszakże jednoznacznej odpowiedzi.

Stwierdza wprawdzie, że władze komunistyczne forsując we wrześniu 1953 r. jego kandydaturę na przewodniczącego Episkopatu „widziały w nim (...) materiał na kolaboranta”, ale zarazem cytuje wypowiedzi osób gotowych uznać, iż kierował się mimo wszystko „dobrem Kościoła – tak jak je rozumiał”. Wyrozumiały wobec ordynariusza łódzkiego był sam prymas Wyszyński, który napisał, że: „Był on wiernym synem Kościoła i o wiele lepszym człowiekiem niż go oceniano”.

Polityka 12.2006 (2547) z dnia 25.03.2006; Historia; s. 72