Archiwum Polityki

Dinozaur na kawałki

Ochotnicze Hufce Pracy są dziś jedną z niewielu instytucji działających w prawie niezmienionej formie od 1958 r. Nie pomaga to hufcom, nie pomagają także partyjne życiorysy kadry, równie niezmiennej jak cała organizacja. A jednak znalazła sposób na przetrwanie. Samorządowcy Małopolski mówią, że to sabotaż.

Likwidację hufców planował już rząd Tadeusza Mazowieckiego. Ostatecznie jednak zdecydowano, że OHP pozostaną jednostką budżetową, podległą Ministerstwu Pracy. W 1995 r. minister nadał im statut. Zgodnie z nim OHP "w sposób systemowy i wszechstronny" uzupełnia luki w wykształceniu młodzieży po 15 roku życia. Dobrowolną rekrutacją junaków zajmują się najczęściej pedagodzy szkolni i pracownicy samej organizacji, wędrujący z prelekcjami od szkoły do szkoły.

Polityka 45.1999 (2218) z dnia 06.11.1999; Kraj; s. 28