Archiwum Polityki

Stół i łoże króla Artura

Według zapowiedzi film „Król Artur” pokazuje prawdziwą historię najsłynniejszego rycerza Okrągłego Stołu. Czy jednak taka historyczna prawda w ogóle istnieje?

Około 1136 r. Geoffrey z Monmouth kończy „Historię królów Brytanii”, dzieło inspirowane wcześniejszymi walijskimi źródłami, spisane po łacinie i osadzone w długiej tradycji średniowiecznego kronikarstwa. Aby opromienić chwałą nową normańską dynastię oraz swych pobratymców, dziejopis – zgodnie zresztą z ówczesną manierą – wywodzi Brytów od uciekinierów spod Troi oraz upamiętnia losy niezwykłych bohaterów, władców Brytanii, którzy władali sprawiedliwie i mężnie gromili kolejne fale najeźdźców zagrażających ich dziedzictwu.

Polityka 29.2004 (2461) z dnia 17.07.2004; Kultura; s. 56
Reklama