Archiwum Polityki

Wojna dat

W XX stuleciu Polska dwukrotnie odzyskiwała niepodległość i w obu wypadkach dokładna data budzi spory.

Utrata niepodległości, a mamy w tej dziedzinie liczące się doświadczenia, nigdy nie budziła sporów o datę. Wiadomo, kiedy był III rozbiór, wiadomo, kiedy przegraliśmy kampanię wrześniową. Spierano się z dużą zajadłością o przyczyny narodowej tragedii, o to, kto ponosi za nią odpowiedzialność, chętnie obciążając przeciwników politycznych lub ich ideowych protoplastów.

Zacznijmy od wydarzeń, które stanowią fragment życiorysu wszystkich Polaków powyżej 25 roku życia.

Polityka 45.2003 (2426) z dnia 08.11.2003; Kultura; s. 76
Reklama