Archiwum Polityki

Forma uszkodzenia

Na płocie Zakładów Przemysłu Ciągnikowego Ursus przy ul. Traktorzystów, między pomnikiem bohaterów czerwca 1976 r. a siedzibą Komitetu Fabrycznego NSZZ Solidarność Zygmunta Wrzodaka, wiele miesięcy temu ktoś wymalował wołami „Żydzi do gazu”. A obok: „Balcerowicz – ty łobuzie/ wsadzimy ci w buzię” i „Dla narodu święta rzecz/wszyscy Żydzi z Polski precz”.

Czy nie dałoby się tych napisów zamalować? – pytaliśmy w Ursusie. – Dałoby się – poinformowano nas w Wydziale Architektury Urzędu Gminy (UG), dokąd zostaliśmy skierowani z Wydziału Gospodarki Przestrzennej UG. – Ustawa Prawo budowlane mówi w artykule 64: „W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia właściwy organ wydaje decyzję nakazującą usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości”.

Kto jest tym właściwym organem?

Polityka 27.2001 (2305) z dnia 07.07.2001; Społeczeństwo; s. 76
Reklama