Archiwum Polityki

Przedpokój

Na początku było tak: Ruch Młodych, przybudówka Ruchu Społecznego AWS, powstał w kwietniu 1998 r. Deklaracja programowa została przyjęta przez aklamację. Zamiast dyskusji były przemówienia Mariana Krzaklewskiego i Jerzego Buzka. Potem poczęstunek: wojskowa grochówka. Na tym działalność programową w zasadzie zakończono.

Przewodniczący AWS Marian Krzaklewski powołał trzyosobowy zarząd Ruchu Młodych. Przewodniczącym został Krzysztof Kwiatkowski, 28 lat, osobisty sekretarz premiera Buzka, jego zastępcą – Tadeusz Różniak, sekretarz ówczesnego wicepremiera Janusza Tomaszewskiego, a sekretarzem generalnym – Dariusz Kołacz, 26 lat, wówczas asystent ministra Kazimierza Kapery. – Powstał zupełnie sztuczny twór – mówi o Ruchu Młodych RS AWS kolega polityk z ZChN. Niektórzy zwą ich pampersami Tomaszewskiego.

Polityka 3.2000 (2228) z dnia 15.01.2000; Świat; s. 32
Reklama