Archiwum Polityki

Przedpokój

Na początku było tak: Ruch Młodych, przybudówka Ruchu Społecznego AWS, powstał w kwietniu 1998 r. Deklaracja programowa została przyjęta przez aklamację. Zamiast dyskusji były przemówienia Mariana Krzaklewskiego i Jerzego Buzka. Potem poczęstunek: wojskowa grochówka. Na tym działalność programową w zasadzie zakończono.

Przewodniczący AWS Marian Krzaklewski powołał trzyosobowy zarząd Ruchu Młodych. Przewodniczącym został Krzysztof Kwiatkowski, 28 lat, osobisty sekretarz premiera Buzka, jego zastępcą – Tadeusz Różniak, sekretarz ówczesnego wicepremiera Janusza Tomaszewskiego, a sekretarzem generalnym – Dariusz Kołacz, 26 lat, wówczas asystent ministra Kazimierza Kapery. – Powstał zupełnie sztuczny twór – mówi o Ruchu Młodych RS AWS kolega polityk z ZChN. Niektórzy zwą ich pampersami Tomaszewskiego.Blisko związany z byłym wicepremierem – obaj pochodzą z Łódzkiego – był Krzysztof Kwiatkowski.

Znaczniejsi działacze Ruchu Młodych doradzają ministrom: Marek Różycki pracuje u minister Marii Smereczyńskiej, Artur Warzocha u Jerzego Widzyka, lub pomagają wojewodom: Krzysztof Gąsiorowski doradza wojewodzie warmińsko-mazurskiemu, Tomek Surynowicz jest rzecznikiem wojewody podlaskiego. Tomasz Sowiński, 34 lata, nestor Ruchu Młodych, sam piastuje funkcję wojewody pomorskiego, ale jak mówi Krzysztof Kwiatkowski, „to bardziej symbol niż kolega”.

– Łączy nas władza – tak o sobie i swoich kolegach z Ruchu Młodych mówił na zlocie młodzieży prawicowej we Władysławowie Jacek Świetlicki, radny powiatowy z Gliwic, do niedawna redaktor naczelny „Młodej Prawicy”, pisma Ruchu województwa śląskiego. – Chciałem wywołać jakąś dyskusję programową, ideową – mówi. Ten sam zamiar przyświecał mu przy redagowaniu „Młodej Prawicy”. – Decydenci AWS uznali treści przez nas publikowane za zbyt krytyczne i niezależne. Faktycznie zablokowano wydawanie pisma – twierdzi Świetlicki.

W ostatnim numerze ukazał się jego artykuł „Republika kolesiów”. „Czy zasadniczy punkt programu wyborczego AWS – naprawy państwa, walki z oligarchizacją życia polityczno-gospodarczego, klientelizmem i prywatą – został zrealizowany?

Polityka 3.2000 (2228) z dnia 15.01.2000; Świat; s. 32
Reklama