Archiwum Polityki

Birkuta nie zabiliśmy

W Archiwum Akt Nowych w zespole dokumentów Wydziału Kultury KC PZPR, wśród oficjalnych i mniej oficjalnych pism dotyczących filmu Andrzeja Wajdy „Człowiek z żelaza”, znalazła się notatka-ekspertyza, oceniająca film. Zapewne miała wzmocnić argumenty przeciwników dopuszczenia „Człowieka z żelaza” na ekrany.

Notatka

dot. filmu A. Wajdy „Człowiek z żelaza”

Film obserwowano pod kątem jego odbioru przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Odbiór ten z pewnością będzie negatywny, na co składają się m.in. następujące sekwencje filmu:

1.

Szereg scen ukazuje przykłady niepraworządnych działań funkcjonariuszy MO i SB. Np.:

– maltretowanie ludzi niewinnych przy pomocy pałek i w miejscach zamkniętych;

– przetrzymywanie w aresztach milicyjnych osób w stosunku do których funkcjonariusze są przekonani, że nie będzie podstaw do skierowania ich spraw na drogę postępowania karnego lub karno-administracyjnego;

– liczne przykłady pobić obywateli.

Polityka 6.2000 (2231) z dnia 05.02.2000; Kultura; s. 42
Reklama