Archiwum Polityki

Birkuta nie zabiliśmy

W Archiwum Akt Nowych w zespole dokumentów Wydziału Kultury KC PZPR, wśród oficjalnych i mniej oficjalnych pism dotyczących filmu Andrzeja Wajdy „Człowiek z żelaza”, znalazła się notatka-ekspertyza, oceniająca film. Zapewne miała wzmocnić argumenty przeciwników dopuszczenia „Człowieka z żelaza” na ekrany.

Notatka

dot. filmu A. Wajdy „Człowiek z żelaza”

Film obserwowano pod kątem jego odbioru przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Odbiór ten z pewnością będzie negatywny, na co składają się m.in. następujące sekwencje filmu:

1.

Szereg scen ukazuje przykłady niepraworządnych działań funkcjonariuszy MO i SB. Np.:

– maltretowanie ludzi niewinnych przy pomocy pałek i w miejscach zamkniętych;

– przetrzymywanie w aresztach milicyjnych osób w stosunku do których funkcjonariusze są przekonani, że nie będzie podstaw do skierowania ich spraw na drogę postępowania karnego lub karno-administracyjnego;

– liczne przykłady pobić obywateli. Sugeruje to m.in. plaster na skroni Tomczyka po odbyciu kary pozbawienia wolności, scena przeszukania mieszkania Tomczyka i znokautowanie go łokciem przez funkcjonariusza SB (nota bene scena ta przypomina filmowe rewizje dokonywane przez gestapo).

2.

Mija się z prawdą przypisywanie MO faktu zastrzelenia Birkuta w grudniu 1970 r. na moście. (Chodzi o bohatera filmu „Człowiek z marmuru” Andrzeja Wajdy – przyp. red.)

3.

Negatywnie będzie odbierana scena z pogrzebu ofiary grudnia 1970 r. – pochód żałobny i cynicznie prowadzona obserwacja z radiowozu MO.

4.

Publiczność będzie reagowała śmiechem, kiedy Birkut zamiast za kolportaż ulotek zostaje ukarany przez kolegium ds. wykroczeń za zaśmiecanie miasta.

5. Scena z manekinem odbierana będzie zapewne przez widzów jako akt systematycznego przygotowywania funkcjonariuszy MO i SB do rozprawy ze społeczeństwem. Dodać warto, że ćwiczenia z pałką milicyjną na manekinach mają miejsce w czasie strajku sierpniowego.

Polityka 6.2000 (2231) z dnia 05.02.2000; Kultura; s. 42
Reklama