Archiwum Polityki

Kara mara

Ze 115 mln zł kar, jakie łącznie nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Telekomunikację Polską, udało się wyegzekwować niecałe dwa. Podobnie jest z pozostałymi rekordowymi grzywnami, m.in. dla Orlenu. Za sądowe batalie urzędników z monopolistami płacą podatnicy i klienci tych firm. Nie tak miało być.

Piotr Stasiak

To był historyczny dzień w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). 26 stycznia 2001 r. za notoryczne łamanie przepisów antymonopolowych, uporczywe utrzymywanie wysokich opłat za usługi i pobieranie nadmiernych stawek za rozmowy międzymiastowe Urząd nałożył na Telekomunikację Polską rekordową karę – 54 mln zł. O pokaraniu telemonopolu na pierwszych stronach pisały gazety. Po pięciu prawie latach wiadomo, że rekordowa kara prawdopodobnie pozostanie tylko na papierze.

Kiedy szum ucichł, zaczęła się dopiero prawdziwa batalia. TP SA, korzystając z obowiązującego prawa, odwołała się do sądu. Dowodziła, że UOKiK wydając decyzję popełnił błędy formalne (m.in. oparł się na ekspertyzie jednego tylko biegłego). TP SA stać na najlepszych prawników. W maju 2002 r. sąd przyznał im rację i karę uchylił. Sprawa wróciła do Urzędu i do dnia dzisiejszego nie jest zakończona.

W wojnie pozycyjnej UOKiK z TP SA taka sytuacja to norma. Spółka nazywana jest nawet żartobliwie głównym klientem prezesa Urzędu dr. Cezarego Banasińskiego. Od 1995 r. TP SA była bohaterką więcej niż setki postępowań. W 27 przypadkach nałożono na nią kary na łączną kwotę 115 mln zł. Ta statystyka robi wrażenie, ale jest ono jeszcze większe, gdy okazuje się, że wyegzekwowano z tego zaledwie 1,89 mln. – W większości spraw odwołaliśmy się i sąd przyznał nam rację. W innych przypadkach znacznie zmniejszył karę – mówi Barbara Górska, rzecznik TP SA. Podobnie kończą się rekordowe sprawy innych monopolistów. W tej wojnie UOKiK przegrał dużo bitew.

Sprawy na lata

W maju zeszłego roku UOKiK stwierdził, że firma farmaceutyczna Janssen-Cilag zmówiła się z hurtowniami i zawyżyła cenę leku Eprex, stosowanego w chorobach nerek.

Polityka 2.2006 (2537) z dnia 14.01.2006; Gospodarka; s. 44
Reklama