Archiwum Polityki

Kara mara

Ze 115 mln zł kar, jakie łącznie nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Telekomunikację Polską, udało się wyegzekwować niecałe dwa. Podobnie jest z pozostałymi rekordowymi grzywnami, m.in. dla Orlenu. Za sądowe batalie urzędników z monopolistami płacą podatnicy i klienci tych firm. Nie tak miało być.

Piotr Stasiak

To był historyczny dzień w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). 26 stycznia 2001 r. za notoryczne łamanie przepisów antymonopolowych, uporczywe utrzymywanie wysokich opłat za usługi i pobieranie nadmiernych stawek za rozmowy międzymiastowe Urząd nałożył na Telekomunikację Polską rekordową karę – 54 mln zł. O pokaraniu telemonopolu na pierwszych stronach pisały gazety. Po pięciu prawie latach wiadomo, że rekordowa kara prawdopodobnie pozostanie tylko na papierze.

Polityka 2.2006 (2537) z dnia 14.01.2006; Gospodarka; s. 44