Archiwum Polityki

Kasa od chorych

Dlaczego zawód lekarza cieszy się wciąż takim powodzeniem, skoro nie zapewnia życiowej stabilizacji i jest żenująco nisko opłacany? Czy z medycyny można wyżyć bez brania łapówek?

Dla absolwenta akademii medycznej perspektywa życiowa wygląda marnie. Trudny start (od ubiegłego roku po sześciu latach studiów i rocznym stażu obowiązuje dodatkowy egzamin państwowy), zabiegi o wymarzoną specjalizację (liczba etatów dla młodych lekarzy jest ściśle limitowana), złe warunki pracy w chylących się ku upadkowi szpitalach, frustracja pacjentów – wszystko to powinno raczej odstraszać.

Gdy zapytać tegorocznych kandydatów o powody wyboru medycyny (4–5 kandydatów na jedno miejsce), pozostają idealistami.

Polityka 36.2005 (2520) z dnia 10.09.2005; Kraj; s. 28
Reklama