Archiwum Polityki

Niebieskie migdały?

Ministerstwo Edukacji przedstawiło projekt organizacji szkolnictwa ponadgimnazjalnego, które rozpocznie działalność od roku szkolnego 2002/2003. Punktem wyjścia będzie likwidacja dotychczasowych szkół ogólnokształcących, techników i zawodówek. Celem reformy – egalitaryzacja matury, ze szczególnym akcentem na wyrównywanie szans młodzieży wiejskiej.

Autorzy przewidują, że egzamin maturalny będzie zdawało 80 proc. młodzieży (obecnie pełne średnie wykształcenie ma niespełna 30 proc. Polaków).

W czerwcu 2002 r. po raz pierwszy odbędą się aż trzy sprawdziany wiedzy, prowadzone w nowym stylu. Sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej (kl. VI), egzamin wieńczący naukę w gimnazjum (kl. III) i nowa matura. Wszystko to będą egzaminy zewnętrzne, prowadzone przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Odbędzie się także pierwsza rekrutacja do nowych szkół ponadgimnazjalnych.

Polityka 17.2000 (2242) z dnia 22.04.2000; Wydarzenia; s. 8
Reklama