Archiwum Polityki

Jak Szekspir został Szekspirem

Stephen Greenblatt, Shakespeare. Stwarzanie świata, przeł. Barbara Kopeć-Umiastowska, W.A.B., Warszawa 2007, s. 396

ZSzekspirem jest tylko trochę lepiej niż z Homerem. Wiemy, kiedy umarł (ale już nie kiedy się urodził), zaś całe okresy jego życia przepadły bezpowrotnie w studni czasu. Z tym stanem rzeczy kontrastuje lawina biografii, która ruszyła kilkadziesiąt lat po śmierci pisarza i do dziś się nie zatrzymała. Szekspir romantyk? Trzeźwy biznesmen? Kochający mąż i ojciec?

Polityka 47.2007 (2630) z dnia 24.11.2007; Kultura; s. 70
Reklama