Archiwum Polityki

Statua Wolności od tyłu

Rozmowa z Małgorzatą Szejnert, reporterką, autorką wydanej właśnie książki „Wyspa klucz”

Katarzyna Janowska: – Przeczytałam pani książkę i uświadomiłam sobie, że w historii Ellis Island streszczają się dzieje Stanów Zjednoczonych. Kiedy po raz pierwszy usłyszała pani o tej wyspie?

Małgorzata Szejnert: – W latach 70. przeczytałam książkę „Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1890–1891”, opracowaną przez Witolda Kulę, Ninę Assorodobraj-Kulę i Marcina Kulę. Dowiedziałam się z niej o dramatycznym i mało znanym epizodzie z historii emigracji polskich chłopów.

Polityka 15.2009 (2700) z dnia 11.04.2009; Kultura; s. 66