Ja My Oni

Ukryte oblicze goryla

Czy biznes musi stresować?

Leonardo DiCaprio w filmie „Wielki Gatsby” w reż. Baza Luhrmanna. Leonardo DiCaprio w filmie „Wielki Gatsby” w reż. Baza Luhrmanna. AN
Optymizm: pomaga w biznesie, czy lepiej mu nie zawierzać.
Leonardo DiCaprio w filmie „Wilk z Wall Street” w reż. Martina Scorsese.Monolith Films Leonardo DiCaprio w filmie „Wilk z Wall Street” w reż. Martina Scorsese.

Optymizm to cecha osobowości polegająca na oczekiwaniu, że przyszłość danej osoby wypełniona będzie raczej pozytywnymi zdarzeniami, a przeciwności zdarzą się względnie rzadko. Taką definicję zaproponowali w 1985 r. Charles S. Carver z University of Miami i Michael F. Scheier z Carnegie Mellon University. Dziś rozpowszechniona jest ona w literaturze poświęconej przedsiębiorczości i zarządzaniu (pesymizm – jak łatwo się domyślić – to coś przeciwnego). Amerykańscy psychologowie nie badali co prawda wymiaru ekonomicznego tego zjawiska, lecz sprawdzali, czy ma związek z lepszym stanem zdrowia pacjentów i czy wpływa na podejmowane przez ludzi decyzje – w tym radzenie sobie z różnego rodzaju problemami.

Ja My Oni „Skąd brać nadzieję, radość, spokój” (100143) z dnia 11.02.2019; Optymizm mimo wszystko; s. 90
Oryginalny tytuł tekstu: "Ukryte oblicze goryla"