Batory w Polityce

Batory w Polityce. Odc. 119

Co dalej w Unii Europejskiej? Danuta Hübner o nowych wyzwaniach

Minął prawie miesiąc od wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wiemy, kto będzie zajmował najwyższe stanowiska w UE. Rozpoczęły się negocjacje akcesyjne z Ukrainą i Mołdawią. Co dalej?

Minął prawie miesiąc od wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wiemy też już, kto będzie zajmował najwyższe stanowiska w UE. Jesteśmy kilka dni po formalnym otwarciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą, Mołdawią. Wydarzenia te komentuje w rozmowie z Krzysztofem Izdebskim prof. Danuta Hübner, posłanka do Parlamentu Europejskiego siódmej, ósmej i dziewiątej kadencji, w latach 2001–03 szefowa UKIE i pierwsza reprezentująca Polskę komisarz do spraw polityki regionalnej.

Co dalej w Unii Europejskiej?Parlament EuropejskiCo dalej w Unii Europejskiej?

Więcej na ten temat
Reklama
Reklama