Klasyki Polityki

Co się zdarzyło w Jerozolimie w 30 roku?

„Niewierny Tomasz” Bernardo Strozzi ok 1620 „Niewierny Tomasz” Bernardo Strozzi ok 1620 National Gallery, London / •
Wszystko, co dotyczy zmartwychwstania Jezusa, było już od samego początku kwestionowane i podawane w wątpliwość.

Wielkanoc tak bardzo obrosła pięknymi zresztą obyczajami ludowymi, że nawet pobożnym chrześcijanom gubi się niekiedy wśród palemek, święconek i pisanek prawdziwy sens Zmartwychwstania. A cóż mają zrozumieć z tego ci, co za chrześcijan się nie uważają? Myślę więc, że warto przypomnieć tym pierwszym, co Zmartwychwstanie właściwie oznacza, a niewierzącym wyjaśnić choć w kilku słowach, w co wierzą ci, którzy wierzą.

Nasze źródła pozabiblijne dotyczące Jezusa z Nazaretu są bardzo ubogie. A zatem, czy chcemy, czy nie chcemy, musimy budować naszą wiedzę o Nim na tekstach chrześcijańskich.

Polityka 17.2000 (2242) z dnia 22.04.2000; s. 12

Czytaj także

Kultura

Wojewódzki z Matą o „Patointeligencji” i „Patoreakcji”

Mata, autor „Patointeligencji”, który właśnie opublikował nowy utwór z równie mocnym tekstem: – Społeczną rolą artysty czasami jest wystawienie się na strzał. Ja się czuję z tym dobrze, to zamieszanie czemuś służy.

Kuba Wojewódzki
03.04.2021