Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Kraj

Nawet biuro legislacyjne Sejmu krytykuje reformę KRS. Czy powstrzyma PiS przed zmianami w sądownictwie?

Według biura wybór 15 sędziów przez posłów jest sprzeczny z trójpodziałem władz. Według biura wybór 15 sędziów przez posłów jest sprzeczny z trójpodziałem władz. Joe Gratz Follow / Flickr CC by 2.0
Biuro dołączyło do Sądu Najwyższego i Rzecznika Praw Obywatelskich, według których reforma Krajowej Rady Sądownictwa jest niekonstytucyjna.

Opinia powstała 17 marca, ale nie opublikowano jej na stronach Sejmu. Opinię ujawniła dopiero Krajowa Rada Sądownictwa.

Na niekonstytucyjność reformy zwracali już uwagę Sąd Najwyższy, Rzecznik Praw Obywatelskich i organizacje prawnicze. Mimo to rząd przyjął ustawę i skierował ją do Sejmu.

Analiza biura legislacyjnego Sejmu także jest wobec projektu Zbigniewa Ziobry bardzo krytyczna.

Reforma KRS niezgodna z konstytucją

Obecnie w KRS zasiada 25 osób. PiS chce, żeby 15 sędziów było wybieranych przez Sejm.

Według biura legislacyjnego wybór 15 sędziów KRS przez posłów jest sprzeczny z konstytucją. „Konstytucja wskazuje, ilu członków KRS wybierają Sejm i Senat (czterech posłów i dwóch senatorów). Gdyby kolejnych 15 miało być wybieranych przez Sejm, to ta kompetencja także wynikałaby z konstytucji” – zauważa biuro. Przywołuje też wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2007 r., który „stwierdził wyraźnie, że sędziów wybierają sędziowie”. „Konstytucja stanowi, że KRS stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a władza sądownicza jest odrębna i niezależna od innych władz” – przypomina biuro legislacyjne.

Według biura wybór 15 sędziów przez posłów jest też sprzeczny z trójpodziałem władz. A to właśnie trójpodział gwarantuje ochronę praw człowieka poprzez uniemożliwienie nadużycia władzy przez którykolwiek ze sprawujących ją organów.

Sejmowe biuro cytują też wyroki Trybunału Konstytucyjnego. W 1999 r. Trybunał orzekł, że „relacje pomiędzy władzą sądowniczą a pozostałymi muszą opierać się na zasadzie separacji”. W 2007 r. zaś – że „regulacje dotyczące wyboru sędziów do KRS mają szczególne znaczenie ustrojowe, gdyż ich pozycja decyduje de facto o niezależności tego organu”.

Sejm zajmie się projektem ustawy o KRS 5 kwietnia. „Jeśli te zmiany zostaną przyjęte, podważą podstawy demokratycznego i praworządnego społeczeństwa opartego na rządach prawa” – napisali eksperci OBWE w opinii na temat reformy.

Więcej na ten temat
Reklama
Reklama