Czy Polska jest bezpieczna dla muzułmanów?
Muzułmanie są najbardziej narażoną na przemoc mniejszością w Polsce – wynika z danych. Ale zdaniem przedstawicieli rządu i PiS problem nie istnieje.
Projekt dezyderatu to skutek listu muzułmanów w Polsce do marszałka Sejmu.
Artform Canada/Flickr CC by 2.0

Projekt dezyderatu to skutek listu muzułmanów w Polsce do marszałka Sejmu.

Przyglądając się posiedzeniu sejmowej komisji mniejszości narodowych i etnicznych, przecierałam oczy ze zdumienia. W poniedziałek posłowie podjęli próbę skierowania dezyderatu do premiera. Chodzi o podjęcie systemowych działań, które służyłyby wyrugowaniu z przestrzeni publicznej mowy nienawiści wobec muzułmanów i skutecznej walce z aktami dyskryminacji.

Projekt dezyderatu to skutek listu muzułmanów w Polsce do marszałka Sejmu. Zwrócili oni uwagę na „nierzetelny przekaz medialny”, „przedmiotowe wykorzystywanie islamu w debacie politycznej” i rosnącą falę przestępstw z nienawiści. Przed komisją informacje o takich przestępstwach przedstawiali RPO Adam Bodnar i dyrektor departamentu analiz i polityki migracyjnej MSWiA Adam Knych. Ich wnioski były zaskakująco (a może nie aż tak zaskakująco?) rozbieżne.

Rzecznik alarmuje

RPO podkreślał, że w ostatnich latach zradykalizował się język debaty publicznej, co wpływa na to, jak postrzegani są w Polsce muzułmanie i mieszkańcy państw arabskich. Bodnar uważa, że słowa neutralne, np. „napływ” (w kontekście imigrantów), są zastępowane przez nacechowane, jak „fala”, „powódź”, „najazd”, „inwazja”, „tsunami” czy „wojna alternatywna”. Radykalizacja przekazów medialnych – twierdzi Bodnar – przyczyniła się do wzrostu przestępczości na tle przynależności narodowej, etnicznej czy wyznaniowej.

Z danych Prokuratury Krajowej, na które powoływał się RPO, wynika, że liczba postępowań dotyczących przestępstw z nienawiści rośnie: w 2015 r. było ich 1548, w 2016 r. – 1631, a tylko w pierwszej połowie 2017 r. – 947. Grupę najbardziej atakowaną stanowią muzułmanie (328 przypadków), potem Ukraińcy (190), Żydzi (112), osoby o ciemnym kolorze skóry (98), Romowie (96), Polacy (96), katolicy (66), Syryjczycy (24).

Na ogół nie są to tylko słowne ataki, ale akty fizycznej napaści. RPO zwracał uwagę na zjawisko ciemnej liczby przestępstw – aż 95 proc. incydentów w ogóle nie jest zgłaszanych, m.in. z powodu braku zaufania do policji, przyzwolenia na negatywne nastawienie do imigrantów po 2015 r., lekceważenia podobnych incydentów jako mało szkodliwych społecznie etc.

Nadal jest więc sporo do zrobienia. Bodnar zwrócił uwagę m.in. na niedostateczne wdrożenie unijnej dyrektywy ustanawiającej normy wsparcia dla ofiar przestępstw i na słabą koordynację walki z mową nienawiści w internecie. Wniosek? Jest źle, a jeśli się nie postaramy, będzie jeszcze gorzej.

Czytaj także: Rośnie agresja wobec obcokrajowców

MSWiA uspokaja

Wypowiedzi przedstawiciela MSWiA Adama Knycha sugerują co innego. Policja działa świetnie, bo prowadzi postępowania, podobnie jak sądy, które wydają wyroki skazujące. Tu padły nieco inne liczby – w 2017 r. prowadzono 886 spraw z nienawiści, 122 dotyczyły osób o wyznaniu muzułmańskim, z czego 35 proc. mowy nienawiści w internecie. 35 spraw zakończyło się aktem oskarżenia wniesionym do sądu, a 17 znalazło swój finał (w tym 16 zakończyło się wyrokiem skazującym).

W 2016 r. takich postępowań było 880, w tym 158 w związku z wyznaniem muzułmańskim. W 2015 r. odpowiednio 980 i 170. Knych zapewniał, że resort monitoruje sytuację, która z roku na rok się poprawia. Głośno się zastanawiał, czy uchwalenie dezyderatu „nie będzie wodą na młyn dla tych, którzy by sytuację zaognili”.

Przewodnicząca Danuta Pietraszewska (PO) przypomniała, że komisja traktuje dezyderat jako „wsparcie dla tych, którzy wyrażają obawy i lęki, by czuli się bezpiecznie, że państwo nad nimi czuwa”. Ale dyrektora to nie przekonało. Tuż przed głosowaniem nad dezyderatem zasugerował, że może należy adresować go do MEN (skoro rzecz w lepszym edukowaniu).

Czytaj także

Ważne w kraju

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj