Kraj

Stan dwuprawia

Posiedzenie trzech izb Sądu Najwyższego. Posiedzenie trzech izb Sądu Najwyższego. Jakub Kamiński / East News
Kompletny chaos, który przewidywano jako skutek ataku PiS na wymiar sprawiedliwości, właśnie zapanował. Nie da się go uporządkować bez współpracy z władzą, a ta współpracy odmawia.

W czasie gdy Sąd Najwyższy w składzie trzech izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń, obradował nad uchwałą, która miała odsunąć niewłaściwie powołanych sędziów od orzekania, Sejm uchwalał ustawę „kagańcową”, zabraniającą sędziom wykonywania tej uchwały. „Sąd Najwyższy nie ma złudzeń: chaos, niepewność, które zostały wprowadzone do polskiego systemu prawnego przez zmiany sposobu powoływania sędziów, a w szczególności przez zmianę tego, jak działa KRS, nie zostaną zlikwidowane uchwałą SN. My możemy próbować kontrolować chaos, który się już wydarzył. Możemy pokazać sądom proceduralne bezpieczniki” – mówił w uzasadnieniu, skierowanym „do obywateli”, sędzia-sprawozdawca Włodzimierz Wróbel.

Po ogłoszeniu uchwały Sądu Najwyższego wszystko spoczywa na sędziach: albo będą słuchać władzy politycznej i pogrzebią na lata praworządność w Polsce, albo będą walczyć o jej utrzymanie, stosując wyrok TSUE i uchwałę Sądu Najwyższego, za co władza zapowiada szykany uchwalone w ustawie „kagańcowej”. A stosowanie uchwały nie będzie proste.

Uchwała jest kompromisem. Zapadła po dziesięciu godzinach obrad, co pokazuje, że posiedzenie nie było ustawką, ale merytoryczną debatą, by znaleźć wyjście z sytuacji, które zmieści się w regułach prawa, ochroni interesy ludzi i nie zdestabilizuje dodatkowo państwa.

Co jest w uchwale Sądu Najwyższego

1. W odniesieniu do neosędziów Izb Dyscyplinarnej i Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego: jeśli w składzie sądu jest osoba powołana z udziałem neoKRS, to znaczy, że sąd jest nienależycie obsadzony. Zatem neosędziowie w tych Izbach nie mogą orzekać. To oznacza, że obie Izby nie mogą działać, bo składają się wyłącznie z neosędziów.

Polityka 5.2020 (3246) z dnia 28.01.2020; Temat z okładki; s. 12
Reklama