Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Kraj

Prawo i pięść

Gdy władza nie wykonuje wyroków

Brak poszanowania wyroków sądów przez władzę oznacza autorytaryzm. Brak poszanowania wyroków sądów przez władzę oznacza autorytaryzm. Max Skorwider
Kiedy państwo przestaje być praworządne? Gdy władza nie wykonuje orzeczeń sądów, uznaje je za „opinie” i przeciwstawia im własne.
Alternatywny wymiar sprawiedliwości realizuje Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej.Krystian Maj/Forum Alternatywny wymiar sprawiedliwości realizuje Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej.

W połowie grudnia Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że w sytuacji, gdy rząd nie wykonuje orzeczenia sądu, odpowiedzialni przedstawiciele władzy mogą zostać aresztowani – jeśli w prawie krajowym jest taki przepis. Wyrok dotyczył rządu Bawarii. W Polsce nie można orzec kary aresztu dla wymuszenia wykonania wyroku. Ale można postawić przed Trybunałem Stanu. I ukarać więzieniem.

Już piąty rok władza polityczna jest w permanentnym konflikcie z władzą sądowniczą, traktując ją jak konkurenta i zagrożenie. Po wymianie kadrowej i represjach wydaje się, że wchodzimy w kolejny etap tej walki: niewykonywania wyroków. I korzystania z alternatywnego wymiaru sprawiedliwości. Ostatnia akcja PiS, mająca udaremnić działanie uchwały Sądu Najwyższego w sprawie badania prawidłowości powołania sędziów, jest kolejnym aktem negowania władzy sądowniczej.

Alternatywny wymiar sprawiedliwości realizuje Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej. Próba pozbawienia mocy uchwały SN za pomocą wytworzenia rzekomego sporu kompetencyjnego między Sądem Najwyższym a Sejmem i prezydentem to jeden z licznych przykładów. Przedtem była np. decyzja Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który na mocy wyroku TK uwolnił od winy drukarza, który bez uzasadnionej przyczyny odmówił wykonania usługi na rzecz organizacji LGBT Biznes Forum. Skazanie drukarza nie podobało się władzy politycznej, więc – za pomocą Trybunału Julii Przyłębskiej – po prostu usunęła z Kodeksu wykroczeń przepis, na podstawie którego uznano drukarza za winnego.

Nadużycia władzy

Organem zaprojektowanym od początku jako alternatywny wymiar sprawiedliwości jest Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Może ona zmienić każdy wyrok, a nawet każde postanowienie sądu. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro wniósł tam np.

Polityka 6.2020 (3247) z dnia 04.02.2020; Polityka; s. 19
Oryginalny tytuł tekstu: "Prawo i pięść"

Oferta na pierwszy rok:

4 zł/tydzień

SUBSKRYBUJ
Reklama