Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Kraj

Iustitia publikuje listę prześladowanych sędziów i prokuratorów

Konferencja Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia przed siedzibą Ministerstwa Sprawiedliwości. Sierpień 2019 r. Konferencja Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia przed siedzibą Ministerstwa Sprawiedliwości. Sierpień 2019 r. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta
Jeśli dojdzie kiedyś do rozliczania „dobrej zmiany” w wymiarze sprawiedliwości, raport Iustitii będzie cennym źródłem wiedzy. Można się spodziewać jego kolejnych edycji, bo „dobra zmiana” trwa. Ale trwa też opór w środowisku.

„Wymiar sprawiedliwości pod presją – represje jako metoda walki o przejęcie kontroli nad władzą sądowniczą i Prokuraturą w Polsce. Lata 2015–2019” – taki raport ogłosiło w weekend Stowarzyszenie Sędziów Iustitia.

We wstępie do 214-stronicowego dokumentu czytamy: „Jako sędziowie stoimy na straży praw i wolności obywatelskich zapisanych w Konstytucji RP. Płacimy za to wysoką cenę, a gotowi jesteśmy zapłacić najwyższą. Nie ma i nie będzie naszej zgody na upolitycznienie sądów. Nie pozwolimy na pozbawienie obywateli prawa do sprawiedliwego procesu przed bezstronnym i niezawisłym sądem. Ale co będzie, gdy nas zabraknie?”. Podpisano: „Sędziowie polscy”.

Biała Księga represji wobec sędziów

Raport jest w istocie Białą Księgą represji w wymiarze sprawiedliwości, którego elementem jest prokuratura – dlatego osobną część poświęcono właśnie jej. Są tu sygnatury spraw i dokładne opisy prześladowań.

Nowością jest uwzględnienie prześladujących, wymienionych z nazwiska. „Każda represja ma dwie strony – jest ofiara, ale jest i sprawca. Represje mają konkretne twarze, a za każdą z nich stoi człowiek. Dlatego uznaliśmy, że należy te twarze pokazać opinii publicznej. Przedstawiamy nie tylko osoby, które padły ofiarą represji ze strony aparatu dyscyplinarno-urzędniczego, ale również funkcjonariuszy publicznych – sędziów, prokuratorów, którzy są odpowiedzialni za stosowanie różnorodnych metod nacisku i szykan” – piszą autorzy raportu: sędziowie Michał Bober, Piotr Gąciarek, Joanna Jurkiewicz, Jakub Kościerzyński, Dorota Zabłudowska i prokurator Mariusz Krasoń.

Jest więc lista „sędziów i osób, które aktywnie włączyły się w działania wspierające zapoczątkowaną w 2015 r. zmianę kształtu konstytucyjnych organów Państwa”. A na niej dublerzy i sędziowie, którzy w Trybunale Konstytucyjnym wykazali się służalczością wobec władzy, kandydaci do neo-KRS, do Izb Dyscyplinarnej i Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, zapewniających PiS dozór nad sędziami i orzecznictwem (zamieszczono obszerne cytaty z przesłuchań w konkursie na stanowiska). Do tego rzecznicy dyscyplinarni przy Zbigniewie Ziobrze: Andrzej Schab, Michał Lasota i Przemysław Radzik. I sędziowie wymieniani w kontekście afery hejterskiej – grupa „Kasta”, szkalująca sędziów działających na rzecz niezależności wymiaru sprawiedliwości.

„GW”: Kasta Ziobry spiskuje od lat. I robi zrzutki na walkę z sędziami

Represje „twarde” i „miękkie”

Na liście represjonowanych prokuratorów jest 99 zdegradowanych bez merytorycznych przyczyn (z pominięciem prokuratorów wojskowych ze względu na brak informacji). Jest 26 prokuratorów prześladowanych dyscyplinarnie i karnie głównie za działalność w stowarzyszeniu Lex Super Omnia i krytyczne wypowiedzi o działaniach władzy. Warto przypomnieć, że jedną z bardzo popularnych form prześladowania jest delegowanie do innej prokuratury – najczęściej niższego szczebla, daleko od domu. Według prawa takie delegowanie bez zgody nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy. Prokuratura Krajowa interpretuje przepis tak, że po roku można wydać kolejną decyzję o delegacji na 12 miesięcy. Raport wylicza 25 takich przypadków.

Represje stosowane są za krytykę i sprzeciw wobec działań władzy, za uczestnictwo w demonstracjach, napis „konstytucja”, lekcje o niej, za chodzenie w todze poza salą sadową (np. na Marszu Tysiąca Tóg czy Pol’and’Rock Festivalu). Za orzeczenia niepomyślne dla PiS i zadawanie pytań prejudycjalnych Trybunałowi Sprawiedliwości UE.

Czytaj też: Chcą wyrwać zęby wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości UE

Raport uwzględnia represje „twarde”, jak postępowania karne i dyscyplinarne, oraz „miękkie” – mające charakter mobbingu czy molestowania, jak przeniesienie bez zgody do innego wydziału, likwidacja wydziału i stanowiska, zmiana zakresu obowiązków, nadzór administracyjny nad wszystkimi sprawami z referatu sędziego itd. „Miękka” represja to m.in. odbieranie wsparcia asystentów czy obsługi sekretarskiej. I odwołanie z delegacji do sądu wyższej instancji (spotkało to Pawła Juszczyszyna za wezwanie szefowej Kancelarii Sejmu do ujawnienia list poparcia do neo-KRS). „Miękka” jest też akcja defamacyjna w mediach kontrolowanych przez władzę i hejterska w mediach społecznościowych czy rozpuszczanie plotek w środowisku.

Raport zawiera nazwiska polityków i ich nienawistne, szkalujące wypowiedzi, przedstawiane m.in. na forum organów Unii Europejskiej.

Jeśli kiedyś dojdzie do rozliczania „dobrej zmiany” w wymiarze sprawiedliwości – prawnego czy choćby moralnego – raport Iustitii będzie cennym źródłem wiedzy. Niestety, można się spodziewać jego kolejnych edycji, bo „dobra zmiana” trwa. Podobnie jak trwa opór sędziów i prokuratorów. Poniżej wyciąg z listy ogłoszonej przez Iustitię.

Czytaj także: Komisja Wenecka w Polsce. Rząd PiS ją ignoruje

***

Sędziowie, których dotknęły represje „twarde” (postępowanie dyscyplinarne)

 1. Olimpia Barańska-Małuszek – sędzia Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, członkini Iustitii. Prześladowana dyscyplinarnie za udział w dyskusjach na Pol’and’Rock Festivalu i krytykę ministra sprawiedliwości w mediach społecznościowych. Zrobiono jej też kontrolę referatu.
 2. Anna Bator-Ciesielska – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Prześladowana dyscyplinarnie za pytanie prejudycjalne do TSUE dotyczące statusu sędziów delegowanych z sądu niższej do wyższej instancji. Chodziło o delegowanych do jej sądu sędziów rejonowych i zarazem zastępców rzecznika dyscyplinarnego: Przemysława Radzika i Michała Lasotę.
 3. Włodzimierz Brazewicz – sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Za to, że w Europejskim Centrum Solidarności prowadził otwarte spotkanie z Igorem Tuleyą na temat niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziowskiej. Przemysław Radzik uznał, że było to spotkanie o charakterze politycznym. Michał Lasota ściga go za komentowanie w mediach tego postępowania dyscyplinarnego. Brazewicza dotknęły też represje „miękkie”.
 4. Barbara Du Château – sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Jako rzeczniczka prasowa sądu komentowała działania delegowanego, awansowanego do wielu sądów i na różne kierownicze stanowiska Jerzego Daniluka. Rzecznik dyscyplinarny uznał jej wypowiedzi za nierzetelne.
 5. Monika Ciemięga – sędzia Sądu Rejonowego w Opolu. Wraz z innymi członkami Iustitii brała udział w Pol’and’Rock Festivalu, jest współorganizatorką edukacyjnej Opolskiej Kafejki Prawnej. Miała zeznawać „w charakterze świadka” (co jest formalnym wybiegiem) w sprawie uchybienia godności urzędu poprzez organizowanie i zamieszczanie w mediach społecznościowych wpisów naruszających zasady etyki sędziów. Odmówiła stawiennictwa.
 6. Dominik Czaszkiewicz – sędzia Sądu Rejonowego w Suwałkach. Uwolnił od winy działaczy KOD, którzy protestowali podczas uroczystości otwarcia muzeum gen. Andersa, gdy jego córka Anna Maria wykorzystała ją w swojej kampanii wyborczej. W zamian skontrolowano jego sprawy i wytoczono mu zarzut o wadliwą interpretację prawa w jednej ze spraw (potem umorzony).
 7. Alina Czubieniak – sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim. Skazana dyscyplinarnie na upomnienie za wypuszczenie z aresztu upośledzonego umysłowo mężczyzny, który został aresztowany, choć nie miał obrońcy.
 8. Monika Frąckowiak – sędzia Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda. Aktywna działaczka Iustitii. Udział w Pol’and’Rock Festivalu przypłaciła postępowaniem dyscyplinarnym za togę i łańcuch noszone poza salą sadową. Spotkały ją też różne represje „miękkie”. Odmówiła stawiennictwa na wezwanie rzecznika dyscyplinarnego, argumentując, że był zaangażowany w systemowe oczernianie sędziów w ramach zorganizowanej grupy hejterskiej. Radzik złożył jej nieformalną propozycję: jeżeli dobrowolnie podda się karze, to jej postępowanie zakończy się tylko naganą.
 9. Piotr Gąciarek – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, aktywny członek Iustitii. Lasota wezwał go do złożenia oświadczenia na temat udzielenia sądowi irlandzkiemu odpowiedzi ws. oceny praworządności w Polsce (zdaniem rzecznika – nieprawdziwej). Kolejne wezwanie dotyczyło wypowiedzi dla „Czarno na białym” TVN24 ws. wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Dariusza Drajewicza (ma prowadzić zajęcia dodatkowe, jest członkiem neo-KRS). Wezwanie dostali też inni wypowiadający się w tej sprawie sędziowie: Marek Celej i Małgorzata Kluziak.
 10. Kamil Jarocki – sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim. Zadał pytanie prejudycjalne dotyczące oceny legalności powołań sędziowskich.
 11. Sławomir Jęksa – sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu. Uniewinnił byłą żonę prezydenta Poznania Joannę Jaśkowiak od zarzutu użycia w miejscu publicznym słów nieprzyzwoitych („jestem wkur...” podczas manifestacji), bo jego zdaniem sprowokowała ją do tego sytuacja w kraju. Radzik wszczął przeciw niemu postępowanie dyscyplinarne za uchybienie godności urzędu poprzez wygłoszenie ustnego, a potem pisemnego uzasadnienia wyroku, „manifestu politycznego” dotyczącego działalności konstytucyjnych organów państwa. Kolejne postępowanie wszczął po otrzymaniu pisemnych wyjaśnień od Jęksy, które uznał za aroganckie. Plus: za to, że nie wyłączył się ze sprawy Joanny Jaśkowiak.
 12. Paweł Juszczyszyn – sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie. Odwołany z delegacji do Sądu Okręgowego i obwiniony dyscyplinarnie za rzekome nadużycie władzy, kiedy zażądał od szefowej Kancelarii Sejmu, a potem od ministra sprawiedliwości list poparcia do neo-KRS. Postępowanie wszczęła też prokuratura. Sędzia został bezterminowo zawieszony w obowiązkach.
 13. Katarzyna Kałwak – sędzia Sądu Rejonowego w Oleśnie. Prezeska opolskiego oddziału Iustitii. Brała udział w Pol’and’Rock Festivalu, działa w Opolskiej Kafejce Prawnej. Wezwana w charakterze świadka ws. uchybienia godności urzędu poprzez organizowanie i zamieszczanie w mediach społecznościowych wpisów naruszających zasady etyki sędziów, w tym zasadę powściągliwego korzystania z sieci. Odmówiła, powołując się na możliwy udział rzeczników dyscyplinarnych w aferze hejterskiej.
 14. Arkadiusz Krupa – sędzia Sądu Rejonowego w Łobzie jest felietonistą miesięcznika szczecińskich środowisk prawniczych „InGremio”, a w wolnym czasie tworzy satyryczne rysunki, opisując rzeczywistość świata prawniczego i polityki. Uczestniczył w Pol’and’Rock Festivalu, prowadząc w todze edukacyjną symulację rozprawy. W ramach represji „miękkich” Radzik zażądał opinii o stabilności jego orzecznictwa, terminowości, średniej liczbie spraw w referacie itd. I zarzucił sędziemu, że zrobił „parodię rozprawy sądowej”.
 15. Magdalena Lewandowska – sędzia Sądu Rejonowego w Obornikach. Radzik wezwał ją do złożenia wyjaśnień ws. uchwał podjętych przez sędziów apelacji krakowskiej i zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu, których treści uznał niedopuszczalne i przynoszące ujmę godności zawodu, bo zawierały ocenę działalności konstytucyjnych organów państwa i nawoływały środowisko do nieprzestrzegania porządku prawnego.
 16. Dorota Lutostańska – sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie. Z okazji stulecia odzyskania niepodległości sfotografowała się z grupą sędziów w koszulce z napisem „Konstytucja”. Utrzymała też w mocy orzeczenie niższej instancji odmawiające wszczęcia postępowania ws. o rzekome wykroczenie polegające na ubraniu pomnika Bab Pruskich w Olsztynie w koszulkę z napisem „Konstytucja, Jędrek”. Rzecznik dyscyplinarny uznał, że powinna się wyłączyć z postępowania, bo nie była bezstronna.
 17. Ewa Maciejewska – sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi. Michał Lasota uznał za delikt dyscyplinarny złożenie przez nią pytania prejudycjalnego do TSUE o prawidłowość powołania sędziów.
 18. Rafał Maciejewski – sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi. Skrytykował w artykule niesprawność pracy prezesa sądu (nie wskazał tego sądu z nazwy). Radzik wszczął postępowanie za niezachowanie drogi służbowej. Drugi zarzut, jaki usłyszał – o odmowę wykonania polecenia prezesa SO.
 19. Krystian Markiewicz – sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach i prezes Iustitii. Pretekstem była odmowa stawienia się przed rzecznikiem w charakterze świadka w bliżej nieokreślonej sprawie. Markiewicz odmówił z powodu podejrzeń, że uczestniczył on w aferze hejterskiej (a był jedną z jej ofiar). Kolejne postępowanie ma za apel do sędziów dyscyplinarnych, by wstrzymali się z czynnościami do czasu osądzenia przez TSUE skargi Komisji Europejskiej na polskie postępowanie dyscyplinarne. Postawiono mu 55 zarzutów, uznając jego działalność za polityczną.
 20. Dariusz Mazur – sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, działacz Iustitii i stowarzyszenia Themis. Rzecznik dyscyplinarny wszczął postępowanie ws. jego krytycznych wypowiedzi na temat polityzacji sądów i tworzenia przez władzę kasty uprzywilejowanych. W ramach represji „miękkich” został odwołany z funkcji koordynatora ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych przy SO w Krakowie.
 21. Ewa Mroczek – sędzia Sądu Rejonowego w Działdowie. Prześladowana za orzeczenie nie po myśli władzy: umorzyła postępowanie w sprawie karnej, uznając, że akt oskarżenia zawiera błędy.
 22. Artur Onderek – sędzia Sądu Rejonowego w Miechowie. Radzik wezwał go do wyjaśnień ws. uchwał podjętych przez zgromadzenie sędziów apelacji krakowskiej i zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu, krytyczne wobec poczynań PiS.
 23. Bartłomiej Przymusiński – sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto, rzecznik Iustitii. W jednej z wypowiedzi dla mediów krytycznie ocenił procedurę wyboru kandydatów na sędziów SN przeprowadzoną przez nową KRS, porównując ją do konkursu piękności. Przesłuchany jako świadek ws. rzekomego przekroczenia granic swobody wypowiedzi publicznej dotyczącej innych sędziów i przedstawicieli konstytucyjnych organów władzy.
 24. Bartłomiej Starosta – sędzia Sądu Rejonowego w Sulęcinie. Działacz Iustitii, uczestnik protestów przeciwko polityzacji sądów i Pol’and’Rock Festivalu. Lasota wezwał go w charakterze świadka, nie podając powodu i uchybiając szeregu wymogom proceduralnym. Sędzia kilkakrotnie odmówił. Kolejne niestawienie się uzasadnił m.in. tym, że rzeczników dyscyplinarnych powołał Ziobro, którego rola w aferze hejterskiej nie została wyjaśniona.
 25. Jerzy Stępień – sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Ma w TK trwające czwarty rok postępowanie dyscyplinarne za udział w „Marszu Wolności”, na którym krytykował działania władz.
 26. Igor Tuleya – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Działacz Iustitii, uczestnik protestów. Wydał kilka wyroków bardzo niewygodnych dla władzy, m.in. nakazał prokuraturze ponowne wszczęcie postępowania ws. tzw. głosowania kolumnowego w Sejmie i złożył doniesienie o możliwości złożenia fałszywych zeznań przez 230 posłów PiS. Za to ostatnie prokuratura żąda uchylenia mu immunitetu, by postawić zarzut nadużycia władzy. Za działalność publiczną ma postępowania dyscyplinarne. Inne – za pytanie prejudycjalne o możliwe naruszenie niezawisłości sędziowskiej postępowaniami dyscyplinarnymi prowadzonymi przez Izbę Dyscyplinarną SN, która nie jest bezstronnym sądem.
 27. Piotr Wagner – sędzia Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim. Wezwany do wyjaśnień ws. udziału w spotkaniu w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku z Igorem Tuleyą.
 28. Dorota Zabłudowska – sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe, członkini Iustitii. Krytykowała działania władzy ws. praworządności, praw człowieka i wymiaru sprawiedliwości. Dostała zarzut przyjęcia gratyfikacji finansowej od strony postępowania. Chodzi o Gdańską Nagrodę Równości, którą wręczył jej ówczesny prezydent Paweł Adamowicz za nieustępliwość w pracy na rzecz przestrzegania praw człowieka i zasad sprawiedliwości (przekazała ją na cele społeczne). Adamowicz miał sprawy w sądzie, w którym Zabłudowska orzeka. Gdy został zamordowany, sędzia umieściła w internecie wpis: „Tak się kończy mowa nienawiści”. Radzik wezwał ją do złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie.
 29. Waldemar Żurek – sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie. Prześladowany metodami „miękkimi” i „twardymi”. Stracił stanowisko rzecznika prasowego w swoim sądzie, został przesunięty do orzekania w innym wydziale, odebrano mu możliwość korzystania z asystentów i utrudniono korzystanie z obsługi sekretarskiej. Po dłuższym zwolnieniu lekarskim (wypadek w pracy) i nieobecności z powodu opieki nad chorą córką obciążono go pięciokrotnie większą liczbą spraw. Wcześniej przez ponad dwa lata CBA badało jego oświadczenia majątkowe – prorządowe media pisały o jego rzekomych dziesiątkach nieruchomości. Był nękany wezwaniami do prokuratury, która wszczęła postępowanie, gdy na zamkniętym spotkaniu poskarżył się, że jest zastraszany, ma przecinane opony w samochodzie, dom jego rodziców obrzucono jajami, dostaje pogróżki łącznie z zapowiedzią fizycznego ataku na jego żonę i dzieci. Ma postępowanie dyscyplinarne za odmowę orzekania w wydziale, do którego go przeniesiono (w rzeczywistości wstrzymał się do czasu rozpatrzenia jego odwołania przez neo-KRS). Był wzywany do składania wyjaśnień dotyczących działań w obronie praworządności. Ma postępowanie o niezłożenie deklaracji ws. podatku od sprzedaży ciągnika, o podanie nieprawdziwych informacji dziennikarzom i prokuratorowi, o wypowiedź krytykującą poczynania jednego z sędziów „dobrej zmiany” Kamila Zaradkiewicza.
 30. Rafał Lisak – sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
 31. Kazimierz Wilczek – sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
 32. Wojciech Maczuga – sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie. Razem z dwoma sędziami powyżej postanowił zbadać prawidłowość powołania asesora przez neo-KRS.
 33. Aleksandra Janas – sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach
 34. Irena Piotrowska – sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Obie mają zarzut dyscyplinarny, wnioski o zawieszenie w czynnościach i zmniejszenie wynagrodzenia od 25 do 50 proc. za zadanie trzech pytań prawnych do Sądu Najwyższego o legalność powołania sędziego przez neo-KRS.

***

Sędziowie, których dotknęły represje „miękkie”

 1. Łukasz Biliński – sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia. Orzekał w sprawach dotyczących protestów obywatelskich w obronie praworządności. Jako pierwszy powoływał się bezpośrednio na konstytucję ws. wykroczeniowych. Przeniesiony wbrew woli do wydziału rodzinnego.
 2. Alicja Fronczyk – sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Szkalowana publicznie przez polityków.
 3. Justyna Koska-Janusz – sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia. Wydała wyrok niekorzystny dla Ziobry. Odwołana z delegacji do Sądu Okręgowego, w komunikacie ministerstwa nazwana „nieudolną”.
 4. Marta Korzuchowska-Warywoda – sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli. Szkalowana przez polityków.
 5. Wojciech Łączewski – były sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia. Wydawał wyroki niekorzystne dla władzy, m.in. skazał Mariusza Kamińskiego i jego ludzi z CBA za nadużycie władzy podczas prowokacji w Ministerstwie Rolnictwa. Jest wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
 6. Irena Majcher – sędzia Sądu Rejonowego w Opolu. Prokuratura wszczyna postępowania karne w związku z jej działalnością orzeczniczą.
 7. Tomasz Marczyński – sędzia Sądu Rejonowego w Bełchatowie. Bezpodstawnie przeniesiony na pół etatu do innego wydziału i odwołany z funkcji zastępcy przewodniczącego wydziału.
 8. Aleksandra Marek-Ossowska – sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu. Bezpodstawnie przeniesiona do innego wydziału, szykanowana poprzez nadzór administracyjny i gorsze warunki pracy.
 9. Andrzej Olszewski – sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Są wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Sędzia orzekł o warunkowym, przedterminowym zwolnieniu Ryszarda D. Krótko potem Ryszard D. uprowadził 12-latkę. Sądy dyscyplinarne nie dopatrzyły się winy sędziego. CBA wszczęło kontrolę oświadczeń majątkowych (za ostatnie pięć lat) jego i jego żony, która też jest sędzią. Sędzia był m.in. trzykrotnie przesłuchiwany i składał cztery razy pisemne wyjaśnienia.
 10. Agnieszka Pilarczyk – sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia. Prokuratura wszczynała wobec niej postępowania karne. Pilarczyk prowadziła proces dotyczący śmierci ojca Ziobry i wydała rozstrzygnięcie nie po jego myśli.
 11. Bartłomiej Przymusiński – sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto. Zlikwidowano jego wydział i przeniesiono go do innego.
 12. Adam Skowron – sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach. Orzekł zwolnienie ze schroniska dla nieletnich nastolatki podejrzanej o zabójstwo. Uznał, że nie powinna odpowiadać jak dorosła, skierował ją do zamkniętej placówki dla młodzieży m.in. z powodu uzależnienia od narkotyków.
 13. Monika Zielińska – sędzia Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim. Prokuratura bada jej orzeczenia. Gdy udzieliła Onetowi wywiadu, w którym skomentowała sytuację w jej sądzie, zaczęły do niej spływać anonimy podpisane: „zaniepokojeni mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego”. Prokuratura wszczęła postępowanie sprawdzające, czy nie bierze łapówek.
 14. Agnieszka Poswiata – sędzia Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód
 15. Michał Karczewski – sędzia Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód
 16. Kinga Misiukiewicz – sędzia Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód
 17. Monika Orzechowska – sędzia Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód. Nie uwzględnili (sędziowie 14–17) wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania ws. nieprawidłowości w funkcjonowaniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police SA (tzw. afera policka). Prokuratura wszczęła postępowanie zmierzające do uznania, że zostali niewłaściwie wyznaczeni do tej sprawy.
 18. Wojciech Merta – sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach
 19. Alina Bojara – sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach
 20. Mariusz Broda – sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach. Cała trójka odwołana z funkcji prezesów w trybie mającym cechy represji.
 21. Maria Leszczyńska – sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
 22. Wojciech Borodziuk – sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Oboje przeniesieni do innego wydziału.

***

Prokuratorzy zdegradowani do niższych instancji

 1. Andrzej Kózka – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach zdegradowany do Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód
 2. Marek Wójcik – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach zdegradowany do Prokuratury Okręgowej w Katowicach
 3. Mirosław Tracz – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach zdegradowany do Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe
 4. Maciej Makowski – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach zdegradowany do Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ. Mieszka w Wilkowicach pod Bielskiem-Białą. Składał wniosek o przeniesienie go do jednej z prokuratur rejonowych w mieście, ale mu odmówiono (mimo ogłoszeń o wolnych stanowiskach). Codziennie pokonuje ok. 150 km w dwie strony.
 5. Ewa Świercz-Dydak – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach zdegradowana do Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód
 6. Jakub Cema – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach zdegradowany do Prokuratury Okręgowej w Katowicach
 7. Tomasz Tadla – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach zdegradowany do Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Aktualnie jest w Prokuraturze Regionalnej w tym mieście i pełni funkcję naczelnika Śląskiego Wydziału Zamiejscowego.
 8. Piotr Skrzynecki – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach zdegradowany do Prokuratury Okręgowej w Katowicach
 9. Sebastian Rohm – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach zdegradowany do Prokuratury Okręgowej w Katowicach
 10. Andrzej Kuklis – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach zdegradowany do Prokuratury Okręgowej w Katowicach
 11. Kornelia Jagieło-Foremny – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach zdegradowana do Prokuratury Okręgowej w Katowicach
 12. Barbara Jarczyk – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach zdegradowana do Prokuratury Okręgowej w Katowicach
 13. Mariusz Łączny – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach zdegradowany do Prokuratury Okręgowej w Katowicach
 14. Wojciech Dutkowski – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach zdegradowany do Prokuratury Okręgowej w Katowicach
 15. Izabela Stolarczyk – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach zdegradowana do Prokuratury Okręgowej w Katowicach
 16. Jan Czapik – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach zdegradowany do Prokuratury Okręgowej w Katowicach
 17. Andrzej Tańcula – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku zdegradowany do Prokuratury Rejonowej w Augustowie
 18. Bazyli Telentejuk – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku zdegradowany do Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe
 19. Alina Sapieżko – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku zdegradowana do Prokuratury Rejonowej w Białymstoku
 20. Leszek Rudnik – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku zdegradowany do Prokuratury Rejonowej w Suwałkach
 21. Joanna Górska – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku zdegradowana do Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe
 22. Jolanta Kordulska – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku zdegradowana do Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe
 23. Sławomir Luks – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku zdegradowany do Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe
 24. Janusz Kordulski – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku zdegradowany do Prokuratury Rejonowej w Białymstoku
 25. Anatol Tarasiuk – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku zdegradowany do Prokuratury Rejonowej w Bielsku Podlaskim
 26. Sławomir Głuszuk – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku zdegradowany do Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ
 27. Krzysztof Wojdakowski – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku zdegradowany do Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ
 28. Leszek Musiał – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku zdegradowany do Prokuratury Rejonowej w Suwałkach
 29. Jan Przybyłek – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku zdegradowany do Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ
 30. Grzegorz Giedrys – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku zdegradowany do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku
 31. Grzegorz Masłowski – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku zdegradowany do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku
 32. Irena Laura Łozowicka – prokurator Prokuratury Generalnej zdegradowana do Prokuratury Okręgowej w Łodzi
 33. Krzysztof Kowalczyk – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi zdegradowany do Prokuratury Okręgowej w Łodzi, a następnie do Prokuratury Regionalnej
 34. Elżbieta Książek-Sadło – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie zdegradowana do Prokuratury Okręgowej w Lublinie
 35. Ewa Szkodzińska – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie zdegradowana do Prokuratury Okręgowej w Lublinie
 36. Wiesław Greszta – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie zdegradowany do Prokuratury Okręgowej w Lublinie
 37. Jacek Kużma – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie zdegradowany do Prokuratury Okręgowej w Lublinie
 38. Andrzej Lepieszko – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie zdegradowany do Prokuratury Okręgowej w Lublinie
 39. Andrzej Pogoda – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie zdegradowany do Prokuratury Okręgowej w Lublinie
 40. Dariusz Siej – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie zdegradowany do Prokuratury Okręgowej w Lublinie
 41. Krzysztof Wójcik – prokurator Prokuratury Generalnej zdegradowany do Prokuratury Okręgowej w Krakowie
 42. Marek Wełna – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie zdegradowany do Prokuratury Rejonowej Kraków-Nowa Huta, a na dwa miesiące do Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie
 43. Artur Wrona – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie zdegradowany do Prokuratury Rejonowej w Tarnowie
 44. Dariusz Makowski – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie zdegradowany do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie
 45. Janusz Kowalski – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie zdegradowany do Prokuratury Okręgowej w Krakowie
 46. Marek Jamrogowicz – prokurator Prokuratury Generalnej, zastępca prokuratora generalnego zdegradowany do Prokuratury Regionalnej w Krakowie, a następnie delegowany do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie
 47. Stanisław Czarnecki – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie zdegradowany do Prokuratury Okręgowej w Kielcach
 48. Katarzyna Płończyk – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie zdegradowana do Prokuratury Okręgowej w Krakowie
 49. Bogusław Olewiński – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie zdegradowany do Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie
 50. Jan Łyszczek – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie zdegradowany do Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie
 51. Anna Habało – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie zdegradowana do Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie
 52. Robert Ploch – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie zdegradowany do Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie
 53. Elżbieta Czerepak – prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu zdegradowana do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu
 54. Magdalena Dmoch – prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu zdegradowana do Prokuratury Rejonowej Wrocław-Psie Pole
 55. Teresa Fatyga – prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu zdegradowana do Prokuratury Okręgowej w Legnicy
 56. Wojciech Kubiński – prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu zdegradowany do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu
 57. Radosław Rajmoniak – prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu zdegradowana do Prokuratury Okręgowej w Opolu
 58. Andrzej Rola – prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu zdegradowany do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu
 59. Magdalena Wasiak – prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu zdegradowana do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu
 60. Hanna Wojciechowska – prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu zdegradowana do Prokuratury Rejonowej w Oławie
 61. Piotr Wójtowicz – prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu zdegradowana do Prokuratury Okręgowej w Legnicy
 62. Dariusz Kuberski – prokurator Prokuratury Generalnej zdegradowany do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy
 63. Tomasz Lejman – prokurator Prokuratury Generalnej zdegradowany do Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku
 64. Piotr Niezgoda – prokurator Prokuratury Generalnej zdegradowany do Prokuratury Okręgowej w Krakowie
 65. Krzysztof Karsznicki – prokurator Prokuratury Generalnej zdegradowany do Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi
 66. Anna Adamiak – prokurator Prokuratury Generalnej zdegradowana do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie
 67. Elżbieta Gielo – prokurator Prokuratury Generalnej zdegradowana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie
 68. Marzena Kowalska – prokurator Prokuratury Generalnej i zastępca prokuratora generalnego zdegradowana do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga
 69. Jacek Bilewicz – prokurator Prokuratury Generalnej zdegradowany do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga
 70. Ireneusz Szeląg – prokurator Prokuratury Generalnej zdegradowany do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście
 71. Marek Staszak – prokurator Prokuratury Generalnej zdegradowany do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście Północ
 72. Małgorzata Wilkosz-Śliwa – prokurator Prokuratury Generalnej zdegradowana do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota
 73. Andrzej Janecki – prokurator Prokuratury Generalnej zdegradowany do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola
 74. Sławomir Górnicki – prokurator Prokuratury Generalnej zdegradowany do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów
 75. Krzysztof Parchimowicz – prokurator Prokuratury Generalnej zdegradowany do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów
 76. Zbigniew Rzepa – prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej zdegradowany do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów
 77. Anna Czapigo – prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej zdegradowana do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów
 78. Jarosław Onyszczuk – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie zdegradowany do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów
 79. Dariusz Korneluk – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie zdegradowany do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście
 80. Jerzy Mierzejewski – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie zdegradowany do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście Północ
 81. Piotr Woźniak – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie zdegradowany do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga
 82. Robert Majewski – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie zdegradowany do Prokuratury Okręgowej w Warszawie
 83. Małgorzata Adamajtys – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie zdegradowana do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe
 84. Alina Janczarska – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie zdegradowana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie
 85. Ewa Lizakowska – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie zdegradowana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie
 86. Katarzyna Szeska – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie zdegradowana do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola.
 87. Katarzyna Kwiatkowska – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie zdegradowana do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga
 88. Iwona Cicha – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie zdegradowana do Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód
 89. Grażyna Wilkanowska-Stawarczyk – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie zdegradowana do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie
 90. Marzena Paterek – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie zdegradowana do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie
 91. Stanisław Felsztyński – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie zdegradowany do Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo
 92. Dariusz Wiśniewski – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie zdegradowany do Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście
 93. Rafał Gawinek – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie zdegradowany do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie
 94. Christopher Świerk – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie zdegradowany do Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód
 95. Edyta Sielewończuk – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie zdegradowana do Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo
 96. Włodzimierz Pluta – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku zdegradowany do Prokuratury Rejonowej w Gdyni
 97. Janusz Kwiatkowski – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku zdegradowany do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście
 98. Andrzej Łojkowski – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku zdegradowany do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku
 99. Janusz Krajewski – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku zdegradowany do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

***

Prokuratorzy prześladowani dyscyplinarkami w fazie postępowania wyjaśniającego

 1. Krzysztof Parchimowicz – szef stowarzyszenia Lex Super Omnia. Ma 11 postępowań, głównie o krytyczne wypowiedzi. Ale też np. w sprawie okoliczności udziału w konferencji zorganizowanej przez Biuro RPO na temat instytucji świadka koronnego i tzw. małego świadka koronnego. Albo udziału w godzinach pracy w prezentacji raportu Komitetu Obrony Sprawiedliwości.
 2. Jacek Bilewicz – w sprawie wypowiedzi medialnych
 3. Jarosław Onyszczuk – w sprawie wypowiedzi medialnych
 4. Dariusz Korneluk – w sprawie wypowiedzi medialnych
 5. Bogdan Olewiński – w sprawie wypowiedzi medialnych
 6. Mariusz Krasoń – w sprawie wypowiedzi medialnych
 7. Wojciech Sadrakuła – prokurator Prokuratury Generalnej w stanie spoczynku. Z powodu prowadzenia zajęć w piątej edycji Tygodnia Konstytucyjnego
 8. Iwona Palka – z powodu uchybień formalnych w przebiegu jednego z zebrań Kolegium Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej
 9. Katarzyna Kuklis – z powodu uchybień formalnych w przebiegu jednego z zebrań Kolegium Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej
 10. Zgromadzenie Prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie – z powodu podjęcia uchwały ws. m.in. ograniczania niezależności prokuratorskiej.

***

Prokuratorzy, przeciw którym już podjęto postępowanie dyscyplinarne

 1. Jacek Kaucz – z powodu krytycznej wypowiedzi dla „Gazety Prawnej” o zmianach organizacyjno-prawnych dotyczących prokuratury
 2. Wojciech Sadrakuła – prokurator Prokuratury Generalnej w stanie spoczynku. Z powodu udziału w 2016 r. wraz przedstawicielami KOD w posiedzeniu komisji ustawodawczej Sejmu ws. projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
 3. Ewa Wrzosek – dwa zarzuty dyscyplinarne: z powodu wypowiedzi w trakcie publicznego wysłuchania „ustaw sądowych” w Sejmie i z powodu wystąpienia na wiecu zorganizowanym przed Sądem Najwyższym w lipcu 2018 r. w obronie „wolnych sądów”.
 4. Piotr Wójtowicz – z powodu udziału w wiecu zorganizowanym przez KOD w obronie wolnych sądów i nieautoryzowanej wypowiedzi dla lokalnego portalu
 5. Krzysztof Parchimowicz, Katarzyna Gembalczyk, Dariusz Korneluk – za uchwałę Lex Super Omnia krytykującą prokuratora Tomasza Janeczka za prześladowanie sędzi sądzącej sprawę śmierci ojca Ziobry
 6. Beata Mik – prokurator Prokuratury Generalnej w stanie spoczynku. Ukarana upomnieniem z powodu publikowania (bez honorarium) artykułów o tematyce prawnej w „Rzeczpospolitej” bez zgody przełożonych.
 7. Krzysztof Parchimowicz – prezes stowarzyszenia Lex Super Omnia. Trzy postępowania o medialne wypowiedzi, w tym jedno umorzone z powodu znikomego stopnia społecznej szkodliwości.

***

Prokuratorzy, wobec których prokuratura prowadzi postępowania karne

 1. Krzysztof Parchimowicz. Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku o rzekome przyczynienie się do wyłudzeń vatowskich poprzez wydanie w 2009 r., gdy był dyrektorem Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej, opinii prawnej, że należy ścigać z kodeksu karnego, a nie skarbowego. Kolejne postępowanie (ws. złożenia w 2015 r. fałszywego oświadczenia majątkowego) zakończyło się umorzeniem.
 2. Justyna Brzozowska. Toczy się postępowanie o uchylenie immunitetu z powodu postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa ws. z zakresu reprywatyzacji warszawskiej nieruchomości. Sąd dyscyplinarny odmówił uwzględnienia wniosku i nie uchylił immunitetu, uznając, że prokurator działała w ramach swoich uprawnień. Sprawa jest w Izbie Dyscyplinarnej SN.
 3. Józef Gacek – prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Prokuratura Okręgowa w Radomiu prowadzi postępowanie dotyczące niedopełnienia obowiązków: prokurator nie znalazł materiału, by postawić szefowi BOR zarzut za katastrofę smoleńską. Skierowano wniosek o uchylenie immunitetu.
 4. Robert Kmieciak – prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze, członek stowarzyszenia Lex Super Omnia. Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo prowadzi śledztwo dotyczące domniemanego przekroczenia uprawnień i fałszowania statystyk.

***

Lista prokuratorów delegowanych i przeniesionych do prokuratur niższego szczebla

 1. Andrzej Piaseczny – prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Prokurator Bogdan Święczkowski zablokował jego nominację do SN. A potem osobiście delegował, bez jego zgody, do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów. Odnawiana delegacja trwa do dzisiaj.
 2. Waldemar Osowiecki – były prokurator okręgowy w Płocku, który przed „dobrą zmianą” prowadził postępowanie przeciw Ziobrze, delegowany do Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ, potem do Prokuratury Rejonowej w Płocku. Delegacja trwa.
 3. Dariusz Wituszko – prokurator IPN. Jego delegacja ze Szczecina do Rzeszowa trwała od grudnia 2018 r. do czerwca 2019. Prokurator zmarł.
 4. Zbigniew Szpiczko – z Prokuratury Okręgowej w Białymstoku został delegowany do Prokuratury Rejonowej w Suwałkach mimo bardzo trudnej sytuacji rodzinnej, która wymagała zapewniania opieki nad najbliższymi. Prokurator zażądał na piśmie polecenia od kierownictwa, które chciało kontynuowania wątku śledztwa, które on zamierzał umorzyć.
 5. Piotr Skiba – prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście Północ. Po wszczęciu śledztwa ws. znieważenia pierwszej prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf przez dziennikarza TVP Cezarego Gmyza został delegowany „z przyczyn kadrowych” do Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim.
 6. Zbigniew Pustelnik – prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach (legenda katowickich struktur walki z przestępczością zorganizowaną). Nie chciał wnioskować o przedłożenie tymczasowego aresztowania w jednej ze spraw. Został delegowany do Prokuratury Rejonowej w Zabrzu, a potem do Prokuratury Rejonowej w Katowicach.
 7. Piotr Wójtowicz – prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu, potem zdegradowany. Był prokuratorem okręgowym w Legnicy, wreszcie delegowany do Prokuratury Rejonowej w Legnicy.
 8. Anna Chomiczewska – wieloletnia i ceniona szefowa w Prokuraturze Rejonowej w Legnicy i w Złotoryi. Odwołana w marcu 2016 r. Prowadziła śledztwo z zawiadomienia sędziego Wojciecha Łączewskiego ws. o stalking. Odwołana ze stanowiska naczelnika wydziału, a od 9 listopada 2016 r., z powodu upływu okresu delegacji do Prokuratury Okręgowej, wróciła do Prokuratury Rejonowej. Powodem było niewyrażenie zgody na wydanie zarządzenia zabraniającego Łączewskiemu jako pokrzywdzonemu dostępu do akt sprawy.
 9. Robert Kmieciak – prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze oddelegowany do Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim. Jako prokurator rejonowy udzielił czterech wytyków orzeczniczych jednemu z prokuratorów, działaczowi prorządowego Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury.
 10. Mariusz Krasoń – prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie oddelegowany do Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Krzyki Zachód za inicjatywę przyjęcia uchwały przez Zgromadzenie Prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie, w której wzywano prokuratorów do zachowania niezależności.
 11. Tomasz Nowicki – prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Wraz z prokuratorem Józefem Gackiem optował za wszczęciem śledztwa ws. zaniechania publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego przez premier Beatę Szydło. Nowicki trafił do wydziału ds. gospodarczych, a Gacka odwołano z funkcji naczelnika wydziału śledczego i przeniesiono do wydziału sądowego.
 12. Sławomir Piwowarczyk – prokurator Prokuratury Okręgowej w Łodzi delegowany do Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście
 13. Wojciech Łuniewski – prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie delegowany do Prokuratury Rejonowej w Piasecznie
 14. Andrzej Markowski – prokurator Prokuratury Regionalnej w Lublinie delegowany do Prokuratury Rejonowej we Włodawie
 15. Jarosław Jaczyński – prokurator Prokuratury Regionalnej w Lublinie delegowany do Prokuratury Rejonowej Lublin Południe
 16. Piotr Michalak – prokurator Prokuratury Okręgowej w Lublinie delegowany do Prokuratury Rejonowej w Opolu Lubelskim, a następnie do Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ
 17. Małgorzata Kopczyńska – prokurator Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze delegowana do Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu, a następnie do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze
 18. Marcin Śliwiński – prokurator Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze delegowany do Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu
 19. Dariusz Kończyk – prokurator Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze delegowany do Prokuratury Rejonowej w Lubaniu
 20. Maciej Prabucki – prokurator Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze delegowany do Prokuratury Rejonowej w Lubaniu, a następnie do Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu
 21. Hanna Borkowska – prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku delegowana do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście
 22. Dariusz Różycki – prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku delegowany do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Oliwa
 23. Witold Niesiołowski – prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku delegowany do Prokuratury Rejonowej w Gdyni
 24. Urszula Turzyńska-Schulz – prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku delegowana do Prokuratury Rejonowej w Gdyni
 25. Dariusz Witek-Pogorzelski – prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku delegowany do Prokuratury Rejonowej w Gdyni.
Więcej na ten temat
Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną