Kraj

Księga represji

Ponad 200 sędziów i prokuratorów doznało szykan ze strony władzy. Stowarzyszenie Iustitia ogłosiło białą księgę represji: „Wymiar sprawiedliwości pod presją – represje jako metoda walki o przejęcie kontroli nad władzą sądowniczą”. Dokument liczy 214 stron, większość przypadków jest opisana szczegółowo: zdarzenia, daty, sygnatury spraw, kopie dokumentów. Raport jest swoistą anatomią zbrodni na wymiarze sprawiedliwości. Zbrodni moralnej: prowadzącej do demoralizacji środowiska sędziów i prokuratorów oraz likwidacji ich roli gwaranta prawa.

Polityka 10.2020 (3251) z dnia 03.03.2020; Komentarze; s. 9

Czytaj także

Nauka

Skąd dramatyczne wahania liczby infekcji covid-19?

Czym tłumaczyć gwałtowny spadek raportowanych zakażeń koronawirusem? Rozmawiamy z dr. Franciszkiem Rakowskim z ICM, który modeluje przebieg pandemii od samego jej początku.

Karol Jałochowski
26.11.2020