Nagrody Historyczne

Alfabetycznie

1. Ajzner Seweryn, „Związek Związków Zawodowych 1931-1939” 1979
2. Assorodobraj-Kula Nina (współautor), „Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1973
3. Baczewski Jan, „Wspomnienia Warmiaka” 1961
4. Bartoszewski Władysław (współautor) „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974
5. Bartoszewski Władysław, „Warszawski pierścień śmierci 1939-1944” 1967
6. Baszkiewicz Jan, „Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat. Mitologia i rzeczywistość Rewolucji Francuskiej” 1993
7. Bauman Janina, „Zima o poranku” 1989
8. Beauvois Daniel, „Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914” 2005
9. Becela Tadeusz, „Osobliwe lata” 1961
10. Berland Marian, „Dni długie jak wieki” 1992
11. Bidakowski Kazimierz, „Księga wspomnień 1919-1939” 1960
12. Bielecki Jerzy, „Kto ratuje jedno życie” 1990
13. Bień Adam, „Bóg wysoko – dom daleko. Obrazy przeszłości 1900-1920” 1980 i 1981
14. Bień Adam, „Listy z Łubianki” 1997
15. Bieńkowski Wiesław (współautor) za edycję listów Kazimierza Kelles-Krauza 1984
16. Bieńkowski Wiesław, „Kazimierz Kelles-Krauz. Życie i dzieło” 1969
17. Bikont Anna, „My z Jedwabnego” 2004
18. Blatonowa Olena (współautor) za przygotowanie do druku wspomnień: Zygmunt Zaremba „Listy 1946-1967” 2000
19. Bobrowski Czesław, „Wspomnienia ze stulecia” 1985
20. Borodziej Włodzimierz, „Terror i polityka” 1985
21. Borodziej Włodzimierz, „Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby” 1990
22. Borzyszkowski Józef, „Inteligencja polska w Prusach Zachodnich 1848-1920” 1986
23. Brandys Marian, „Dziennik 1976-1977” 1996
24. Broniewski "Orsza" Stanisław, „Całym życiem. Szare Szeregi w relacji naczelnika” 1983
25 Brykczyński Paweł , „Gotowi na przemoc. Mord, antysemityzm i demokracja w międzywojennej Polsce” 2017
26. Brzosko-Mędryk Danuta, „Niebo bez ptaków’ 1968
27. Brzostek Błażej, „Za progiem. Codzienność w przestrzeni publicznej Warszawy 1955-1970” 2007
28. Brzozowski Stanisław (współautor), „Szkoła w konspiracji” 1960
29. Buchowski Krzysztof, „Litwomani i polonizatorzy” 2006
30. Burda Andrzej, „Lata walki i nadziei” 1970
31. Buszko Józef (współautor), „Podstępne uwięzienie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej (6.XI.1939). Dokumenty” 1995
32. Caban Ireneusz (współautor), „Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w okręgu lubelskim 1939-1944” 1971
33. Chojnowski Andrzej, „Koncepcja polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939” 1979
34. Chwalba Andrzej, „III Rzeczpospolita. Raport specjalny” 2005
35. Cichoracki Piotr (współautor) za opracowanie „Dziennika wydarzeń 1939-1944” autorstwa Jędrzeja Moraczewskiego 2016
36. Ciekot Szczepan, „Wspomnienia” 1969
37. Ciesielski Stanisław, „Polacy w Kazachstanie w latach 1940-1946” 1996
38. Ciesielski Stanisław, „Przesiedlenie ludności polskiej z kresów wschodnich do Polski 1944-1947” 1999
39. Czech Danuta, „Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz” 1992
40. Daruk Wacław, „Dziennik jednego roku” 1975
41. Dmitrów Edmund, „Niemcy i okupacja hitlerowska w oczach Polaków. Poglądy i opinie z lat 1945-1948” 1987
42. Dobieszewski Adolf, „Społeczno-polityczne problemy wsi wielkopolskiej w latach 1945-1970” 1973
43. Dobroszycki Lucjan (współautor), „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974
44. Dobroszycki Lucjan, opr. „Dziennik" Dawida Sierakowiaka 1960
45. Dopierała Bogdan, „Kryzys gospodarki morskiej Szczecina 1919-1939” 1963
46. Drewniak Bogusław, „Robotnicy sezonowi na Pomorzu Zachodnim (1890-1918)” 1959
47. Drewnowski Tadeusz za wybór i przygotowanie do druku „Dzienników” Marii Dąbrowskiej 1988
48. Drewnowski Tadeusz, „Tyle hałasu – o nic?” 1982
49. Drobner Bolesław, „Bezustanna walka” 1963
50. Drozdowski Marian Marek, (współautor), „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974
51. Drozdowski Marian Marek, „Stefan Starzyński prezydent Warszawy” 1976
52. Drozdowski Marian, „Polityka gospodarcza rządu polskiego 1936-1939” 1963
53. Drzycimski Andrzej za przygotowanie do druku „Dziennika harcerza i „Szarotki” 1939-1944’ 1986
54. Dufrat Joanna (współautor) za opracowanie „Dziennika wydarzeń 1939-1944” autorstwa Jędrzeja Moraczewskiego 2016
55. Dunin-Wąsowicz Krzysztof, „Ruch oporu w hitlerowskich obozach koncentracyjnych 1933-1945” 1979
56. Duraczyński Eugeniusz, „Kontrowersje i konflikty 1939-1941” 1977
57. Dziurzyński Patrycy, „Osadnictwo rolne na Ziemiach Odzyskanych” 1983
58. Edelman Marek, „Strażnik: Marek Edelman opowiada” – relacja spisana przez Rudiego Assuntino i Wlodka Goldkorna 1999
59. Eisenbach Artur za edycję książki Emanuela Ringelbluma „Kronika getta warszawskiego. Wrzesień 1939 – styczeń 1943” 1983
60. Eisenbach Artur, „Hitlerowska polityka zagłady Żydów” 1961
61. Eisler Jerzy, „Polski rok 1968” 2006
62. Falkowska Maria, „Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka” 1989
63. Fik Marta, „Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981” 1989
64. Fonkowicz Jerzy, „Pierwsze pistolety” 1962
65. Fornalska Marcjanna, „Pamiętnik matki” 1959
66. Friszke Andrzej (współautor) za przygotowanie do druku wspomnień: Zygmunt Zaremba „Listy 1946-1967” 2000
67. Friszke Andrzej, „Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi.” 2010
68. Fuks Marian, „Prasa żydowska w Warszawie 1823-1945” 1979
69. Garlicka Aleksandra (wspólautor) za edycję listów Kazimierza Kelles-Krauza 1984
70. Garlicki Andrzej, „U źródeł obozu belwederskiego” i „Przewrót majowy” 1978
71. Gasztold-Seń Przemysław, ”Koncesjonowany nacjonalizm. Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald 1980-1990” 2012
72. Gawalewicz Adolf, „Refleksje z poczekalni do gazu” 1968
73. Gdulewski Ryszard, „Pirotechnicy z fabryki „Gerlacha”. Z dziejów centralnego laboratorium uzbrojenia GL i AL” 1976
74. Getter Marek (współautor) „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974
75. Giedroyc Jerzy za stworzenie, wydawanie i redagowanie „Zeszytów Historycznych” 1994
76. Glensk Urszula „Historia słabych. Reportaż i życie w dwudziestoleciu (1918-1939)”. 2014
77. Głowiński Michał, „Czarne sezony” 1998
78. Godlewski Jerzy Romuald , „Bitwa nad Bzurą” 1973
79. Gołębiowski Janusz W., „Walka PPR o nacjonalizację przemysłu” 1961
80. Góra Władysław, „PPR w walce o podział ziemi obszarniczej 1944-1945” 1962
81. Gregorowicz Stanisław, „Polsko-radzieckie stosunki polityczne w latach 1932-1935” 1984
82. Grochowska Magdalena, „Jerzy Giedroyc” 2009
83. Grosfeld Leon, „Polityka państw centralnych wobec sprawy polskiej w latach pierwszej wojny światowej” 1962
84. Gryta Marcin, „Byłem numerem” 1962
85. Hall Aleksander, „Osobista historia III Rzeczypospolitej” (pamiętniki) 2011
86. Hałoń Edward, „W cieniu Auschwitz” 2003
87. Hillebrandt Bogdan, „Partyzantka na Kielecczyźnie 1939-1945” 1967
88. Holzer Jerzy, „Polska Partia Socjalistyczna w latach 1917-1919” 1962
89. Hrabar Roman , „Hitlerowski rabunek dzieci polskich” 1960
90. Hryciuk Grzegorz, „Gazeta Lwowska 1941-1944” 1992
91. Hułas Magdalena, „Goście czy intruzi? Rząd polski na uchodźstwie wrzesień 1939 – lipiec 1943” 1996
92. Iwanow Nikołaj, „Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921-1939” 1991
93. Iwańczuk Zbigniew (współautor), „Na granicy epok” 1967
94. Iwicki Józef, „Z myślą o Niepodległej” 1978
95. Jabłoński Henryk, „Polityka Polskiej Partii Socjalistycznej w czasie wojny 1914-1918” 1958
96. Jabłoński Tadeusz, „Młodość mego pokolenia” 1977
97. Jackowski Aleksander, „Na skróty” 1995
98. Jagiełło Jerzy, „O polską drogę do socjalizmu. Dyskusje w PPR i PPS w latach 1944-1948” 1983
99. Jagoda Zenon (współautor), „Więźniowie Oświęcimia” 1984
100. Jankowski „Agaton” Stanisław, „Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie. Wspomnienia 1939-1945” 1980 i 1981
101. Janowska Halina (współautor), „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925” 1980 i 1981
102. Janowski Andrzej(współautor), „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974
103. Janowski Maciej (współautor), „Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918” 2008
104. Jarosz Dariusz, „Zhańbiona” wieś Okół: opowieści o buncie” 2016
105. Jaruzelski Jerzy, „Stanisław Cat-Mackiewicz 1896-1966. Wilno-Londyn-Warszawa” 1987
106. Jastrzębski Wincenty, „Wspomnienia 1885-1919” 1965 i 1966
107. Jaworska-Lipska Janina, „Wspomnienia zagłębianki” 1977
108. Jaworski Mieczysław, „Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego 1945-1965” 1984
109. Jaźwiec Jan, „Narodzona w konspiracji” 1969
110. Jedlicki Jerzy (współautor), „Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918” 2008
111. Jekiełek Wojciech, „W pobliżu Oświęcimia” 1963
112. Jędruszczak Hanna (współautor), „Polska Ludowa 1944-1950. Przemiany społeczne” 1974
113. Jędruszczak Hanna, „Płace robotników w Polsce 1924-1939” 1963
114. Jędruszczak Hanna, „Upaństwowienie i odbudowa przemysłu w Polsce (1944-1948)” 1969
115. Jędruszczak Hanna, „Zatrudnienie a przemiany społeczne w Polsce w latach 1944-1960” 1972
116. Jędruszczak Tadeusz (współautor), „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925” 1980 i 1981
117. Jędrychowska Anna, „Zygzakiem i po prostu” 1965 i 1966
118. Jonca Karol, „Polityka narodowościowa III Rzeszy na Śląsku Opolskim (1933-1940)” 1970
119. Juryś Roman (współautor), „Na granicy epok” 1967
120. Juryś Roman, „Kulisy wielkiej prowokacji.” 1960
121. Juzwenko Adolf, „Polska a „biała” Rosja” 1973
122. Kadłubiec Daniel, „Jan Szczepański. Dzienniki z lat 1935-1945” 2009
123. Kalabiński Stanisław (współautor), „Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja” 1969
124. Kalabiński Stanisław (współautor), „Walki chłopów Królestwa Polskiego w rewolucji 1905-1907” 1961
125. Kamińska Helena (współautor), „Na granicy epok” 1967
126. Kamińska Maria , „Ścieżkami wspomnień.” 1960
127. Kamiński Marek Kazimierz , „Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne 1945-1948” 1990
128. Karpus Zbigniew (współautor), „Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej w latach 1919-1922. Materiały archiwalne” 2009
129. Karpus Zbigniew, „Jeńcy i interrnowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918-1924” 1997
130. Karwacki Władysław Lech, „Łódź w latach rewolucji 1905-1907” 1975
131. Kersten Krystyna (współautor), „Polska Ludowa 1944-1950. Przemiany społeczne” 1974
132. Kersten Krystyna (współautor), „Wieś polska 1939-1948. Materiały konkursowe” 1971
133. Kersten Krystyna, „Jałta w polskiej perspektywie” 1989
134. Kędzierski Jan, „Miejsce urodzenia” 1982
135. Kielar Wiesław, „Anus Mundi” 1972
136. Kieniewicz Stefan, „Historia Polski 1795-1918” 1968
137. Kieniewicz Stefan, „Warszawa w latach 1914-1975” 1976
138. Kiepurska Halina (współautor), „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925” 1980 i 1981
139. Kirchmayer Jerzy, „Powstanie Warszawskie” 1958
140. Klukowski Zygmunt, „Dziennik z lat okupacji” 1958
141. Kłodziński Stanisław (współautor), „Więźniowie Oświęcimia” 1984
142. Koberdowa Irena, „Socjalno-rewolucyjna Partia Proletariat 1882-1886” 1980 i 1981
143. Kochanowski Jerzy, „W polskiej niewoli. Niemieccy jeńcy wojenni w Polsce (1945-1950)” 2001
144. Kochanowski Jerzy, „Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956-1957” 2017
145. Kochański Aleksander (współautor) za edycję listów Kazimierza Kelles-Krauza 1984
146. Kochański Aleksander, „Stalinowskim kursem. Posiedzenie Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej 31 sierpnia – 3 września 1948” 1998
147. Kofman Jan, „Lewiatan a podstawowe zagadnienia ekonomiczno-polityczne Drugiej Rzeczpospolitej” 1986
148. Kołomejczyk Norbert, „Paweł Finder” 1977
149. Korab-Żebryk Roman, „Operacja wileńska AK” 1988
150. Korga Leon, „Ziemia tarnobrzeska w walce o władzę robotniczo-chłopską. Wspomnienia z lat 1934-1939-1945” 1961
151. Kostiuszko Iwan I. (współautor), „Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej w latach 1919-1922. Materiały archiwalne” 2009
152. Kowalak Tadeusz, „Spółdzielczość niemiecka na Pomorzu 1920-1938” 1965 i 1966
153. Kowalski Józef, „Komunistyczna Partia Polski 1935-1938” 1975
154. Kowalski Józef, „Trudne lata” 1965 i 1966
155. Kowalski Włodzimierz T. , „Wielka koalicja 1941-1945” 1977
156. Kozakiewicz Mikołaj (współautor), „Szkoła w konspiracji” 1960
157. Kozłowski Czesław, „Związek Walki Młodych 1943-1948” 1978
158. Kozłowski Józef, „Proletariacka Młoda Polska” 1986
159. Kozłowski Maciej, „Między Sanem a Zbruczem” 1990
160. Koźmiński Maciej, „Polska i Węgry przed drugą wojną światową” 1970
161. Koźniewski Kazimierz, „Historia co tydzień” 1977
162. Kroh Antoni, „Za tamtą górą. Wspomnienia łemkowskie” 2016
163. Kroll Bogdan, „Rada Główna Opiekuńcza 1939-1945” 1985
164. Krzyczkowski Józef, „Konspiracja i powstanie w Kampinosie 1944” 1961
165. Kula Marcin (współautor), „Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1973
166. Kula Marcin, „Autoportret rodziny X. Fragment żydowskiej Warszawy lat międzywojennych 2007
167. Kula Witold (współautor), „Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1973
168. Kulon Stanisław, „Z ziemi polskiej do Polski” 2008
169. Kuroń Jacek, „Wiara i wina” 1989
170. Kuropieska Józef, „Nieprzewidziane przygody 1988
171. Kuropieska Józef, „Obozowe refleksje” 1974
172. Kuźmiński Tadeusz, „Polska, Francja, Niemcy 1933-1935” 1963
173. Landau Zbigniew (współautor) „Robotnicy przemysłowi w Polsce. Materialne warunki bytu. 1918-1939” 1971
174. Landau Zbigniew (współautor), „Monachium 1938. Polskie dokumenty dyplomatyczne” 1985
175. Leblang Stanisława (współautor), „Strajk chłopski w 1937 roku.” 1960
176. Lemiesz Wiktor, „Dąbrówka pod okiem hitlerowskiego żandarma (1935-1939)” 1959
177. Lewandowska Stanisława, „Polska konspiracyjne prasa informacyjno-polityczna 1939-1945” 1982
178. Lewandowska Stanisława, „Prasa okupowanej Warszawy1939-1943” 1992
179. Łatyński Marek, „Nie paść na kolana. Szkice o polskiej polityce lat powojennych” 2002
180. Łęczycki Franciszek, „Mojej ankiety personalnej punkt 35” 1969
181. Łossowski Piotr, „Litwa a sprawy polskie 1939-1940” 1982
182. Łossowski Piotr, „Między wojną a pokojem. Niemieckie zamysły wojenne na wschodzie w obliczu traktatu wersalskiego. Marzec – kwiecień 1919” 1976
183. Łuczak Czesław, „Dyskryminacja Polaków w Wielkopolsce w okresie okupacji hitlerowskiej” 1965 i 1966
184. Łuczak Czesław, „Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej” 1993
185. Machcewicz Anna, „Życie tak nas głupio rozłącza... Listy więzienne 1946-1956 Zofii i Kazimierza Moczarskich”. 2015
186. Machcewicz Paweł, „Polski rok 1956” 1993
187. Madajczyk Czesław (współautor), „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974
188. Madajczyk Czesław, „Generalna Gubernia w planach hitlerowskich” 1961
189. Madajczyk Czesław, „Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce” 1970
190. Madoń-Mitzner Katarzyna, Ośrodek Karta, Dom Spotkań z Historią, „Ocaleni z Mauthausen. Relacje polskich więźniów obozów nazistowskich systemu Mauthausen-Gusen.” 2010
191. Makowski Bronisław, „Litwini w Polsce” 1986
192. Malinowski Henryk (współautor), „Na granicy epok” 1967
193. Malinowski Marian (współautor), „Polski ruch robotniczy w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej” 1964
194. Malinowski Marian (współautor), „Publicystyka konspiracyjna PPR” 1967
195. Małłek Karol, „Polskie są Mazury” 1972
196. Maniakówna Maria (współautor), „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974
197. Mańkowski Zygmunt (współautor), „Bataliony Chłopskie na Lubelszczyźnie (1940-1944)” 1962
198. Mańkowski Zygmunt (współautor), „Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w okręgu lubelskim 1939-1944” 1971
199. Mańkowski Zygmunt, „Między Wisłą a Bugiem. 1939-1944” T 1978
200. Maranda Michał, „Nazistowskie obozy zagłady. Opis i próba analizy zjawiska” 2002
201. Marat Emil (współautor), „Made in Poland – opowiada jeden z ostatnich żołnierzy Kedywu Stanisław Likiernik”. 2014
202. Marczak-Oborski Stanisław, „Teatr czasu wojny 1939-1945” 1967
203. Markiewicz Jerzy (współautor), „Bataliony Chłopskie na Lubelszczyźnie (1940-1944)” 1962
204. Marszalec Janusz, „Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powstaniu Warszawskim” 1999
205. Masłowski Jan (współautor), „Więźniowie Oświęcimia” 1984
206. Matusowa „Kwiatkowska” Barbara, „Na partyzancki poszły bój” 1968
207. Matuszewska Wilhelmina (współautor), „Strajk chłopski w 1937 roku.” 1960
208. Mazurowa Kazimiera, „Skazani na wojnę” 1979
209. Micewski Andrzej, „W cieniu marszałka Piłsudskiego” 1968
210. Michalska Hanna (współautor), „Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej” 1988
211. Micińska Magdalena (współautor), „Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918” 2008
212. Miernik Grzegorz, „Zhańbiona” wieś Okół: opowieści o buncie” 2016
213. Mikulski Teofil, „Fotografia zbiorowa Polaków deportowanych do okręgu pawłodarskiego” 1995
214. Modzelewski Karol„Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca" 2013
215. Molenda Jan (współautor), „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925” 1980 i 1981
216. Motyka Grzegorz, „Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła. Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947” 2011
217. Motyka Grzegorz, „Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943-1948” 1999
218. Mulak Jan, „Polska lewica socjalistyczna 1939-1944” 1990
219. Muraszko Alojzy (Jan Balicki), „Jedna szansa na tysiąc 1986
220. Muś Włodzimierz, „W służbie boga wiary” 1983
221. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego za inicjatywę i wkład w rozpoczęcie edycji „Słownika Biograficznego Działaczy Ruchu Robotniczego” 1978
222. Najdus Walentyna, „Ignacy Daszyński 1866-1936” 1988
223. Najdus Walentyna, „Szkice z historii Galicji” 1960
224. Nałęcz Daria (współautor), „Józef Piłsudski – legendy i fakty” 1986
225. Nałęcz Daria, „Sen o władzy. Inteligencja wobec niepodległości” 1994
226. Nałęcz Tomasz (współautor), „Józef Piłsudski – legendy i fakty” 1986
227. Nałęcz Tomasz, „Polska Organizacja Wojskowa 1914-1918” 1984
228. Naszkowski Marian, „Niespokojne dni” 1958
229. Naumiuk Jan (współautor), „Bataliony Chłopskie na Lubelszczyźnie (1940-1944)” 1962
230. Nazarewicz Ryszard, „Nad górną Wartą i Pilicą” 1964
231. Nazarewicz Ryszard, „Razem na tajnym froncie” 1983
232. Ney-Krwawicz Marek, „Komenda Główna Armii Krajowej 1939-1945” 1990
233. Neyman Elżbieta, „Intymny portret uczonych. Korespondencja Marii i Stanisława Ossowskich” 2002
234. Nicieja Stanisław S., „Łyczaków. Dzielnica za Styksem” 1998
235. Niesobski Edward (współautor), „Dziennik harcerza i „Szarotki” 1939-1944” 1986
236. Nowak-Kiełbikowa Maria (współautor), „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925” 1980 i 1981
237. Nowakowski Antoni, „Światło dla Warszawy” 1973
238. Nowakowski Jerzy Marek, „Walery Sławek (1879-1939). Zarys biografii politycznej” 1988
239. Nowinowski Sławomir M., „Prezydent Ignacy Mościcki” 1994
240. Olaszek Jan, „Rewolucja powielaczy. Niezależny ruch wydawniczy w Polsce 1976-1989” 2015
241. Olejnik Leszek, „Polityka narodowościowa Polski w latach 1944-1960” 2003
242. Ordyk „Czernik” Stanisław, „Hasło „Wisła”” 1970
243. Orłowska Zofia, „Tajgo, pamiętna tajgo...” 1991
244. Orman Elżbieta, „»Najmniej jestem tam gdzie jestem«. Listy Zofii z Vorzimerów Breudstedt z Warszawy i getta warszawskiego do córki Marysi w Szwajcarii” 2016
245. Orzechowski Marian, „Odra – Nysa Łużycka – Bałtyk w polskiej myśli politycznej okresu II wojny światowej” 1969
246. Orzechowski Marian, „Wojciech Korfanty” 1975
247. Osękowski Czesław, „Referendum 30 czerwca 1946 roku w Polsce” oraz „Wybory do Sejmu z 19 stycznia 1947 roku w Polsce” 2000
248. Ostrowska Elżbieta, „W Alejach spacerują >>Tygrysy<<”. Sierpień-wrzesień 1944” 1973
249. Paczkowski Andrzej, „Prasa polska w latach 1918-1939” 1980 i 1981
250. Paczyńska Irena (współautor), „Podstępne uwięzienie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej (6.XI.1939). Dokumenty” 1995
251. Paczyńska Irena, „Grypsy z Konzentrationslager Auschwitz Józefa Cyrankiewicza i Stanisława Kłodzińskiego”. 2013
252. Pajewski Janusz, „Odbudowa państwa polskiego 1914-1918” 1978
253. Pankiewicz Tadeusz, „Apteka w getcie krakowskim” 1982
254. Paszkowski Zbigniew, „Historie z tej ziemi” 1974
255. Pawełczyńska Anna, „Wartości i przemoc” 1973
256. Pawlina Sebastian, „Praca w dywersji. Codzienność żołnierzy Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej” 2016
257. Pawłowicz Jerzy (wspólautor), „Polski ruch robotniczy w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej” 1964
258. Pawłowicz Jerzy (współautor), „Publicystyka konspiracyjna PPR” 1967
259. Perkowski Piotr, „Gdańsk - miasto od nowa. Kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945-1970”. 2013
260. Persak Krzysztof, „Sprawa Henryka Hollanda” 2006
261. Pfeiferówna Jadwiga (współautor), „Dziennik harcerza i „Szarotki” 1939-1944” 1986
262. Pietrzak Michał, „Rządy parlamentarne w Polsce w latach 1919-1926” 1968
263. Pilch Andrzej, „Dzieje ruchu robotniczego w Krakowskiem 1918-1939” 1987
264. Pilch Andrzej, „Studencki ruch polityczny w Polsce w latach 1932-1939” 1972
265. Piotrowski Jacek, „Piłsudczycy bez lidera” 2003
266. Płoski Stanisław ,„Cywilna obrona Warszawy we wrześniu 1939 r.” oraz „Wspomnienia więźniów Pawiaka” 1964
267. Pomian Grażyna, „Wizja Polski na łamach Kultury 1947-1976” 1999
268. Popkiewicz Józef (współautor), „Przemysł ciężki Górnego Śląska w gospodarce Polski międzywojennej (1922-1939)” 1959
269. Porwit Marian, „Komentarze do historii działań obronnych 1939 roku” 1978
270. Porwit Marian, „Obrona Warszawy. Wrzesień 1939 rok” 1959
271. Pośpieszalski Karol Marian, „Sprawa 58 tysięcy volksdeutschów. Sprostowanie hitlerowskich oszczerstw w sprawie strat niemieckiej mniejszości w Polsce w ostatnich miesiącach przed wybuchem wojny i w toku kampanii wrześniowej.” 1959
272. Poterański Wacław (współautor), „Polski ruch robotniczy w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej” 1964
273. Prekerowa Teresa, „Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942-1945” 1982
274. Przygoński Antoni (współautor) „Publicystyka konspiracyjna PPR” 1967
275. Przygoński Antoni (współautor), „Polski ruch robotniczy w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej” 1964
276. Ptasiński Jan, „Z mazowieckich pól. Wspomnienia partyzanta” 1962
277. Rakowski Mieczysław F., „Dzienniki polityczne 2005
278. Rechowicz Henryk „Walka trwała siedem godzin” 1960
279. Reizer Franciszka, „Dzienniki 1939-1944” 1984
280. Rezmer Waldemar (współautor), „Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej w latach 1919-1922. Materiały archiwalne” 2009
281. Rodak Stefan „Rola”, "Maszerują chłopskie bataliony” 1960
282. Rojek Wojciech za oprac. 8 tomów zbioru „Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej” 2008
283. Roman Wanda Krystyna, „Za Polskę do celi śmierci. Śledztwo i proces Nikodema Sulika” 2001
284. Ropelewski „Karaś” Andrzej, „Oddział partyzancki Spaleni” 1986
285. Rosowska Ewa (współautor), „Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej w latach 1919-1922. Materiały archiwalne” 2009
286. Różański Henryk, „Śladem wspomnień i dokumentów 1943-1948” 1987
287. Ruchniewicz Małgorzata, „Nie jesteśmy całkiem zapomniani”. Listy Jadwigi i Bolesława Haberów z łagrów i zesłania w ZSRR z lat 1946-1955” 2014
288. Rudnicki Szymon, „Obóz Narodowo-Radykalny. Geneza i działalność: 1985
289. Ryszka Franciszek (współautor), „Polska Ludowa 1944-1950. Przemiany społeczne” 1974
290. Ryszka Franciszek (współautor), „Przemysł ciężki Górnego Śląska w gospodarce Polski międzywojennej (1922-1939)” 1959
291. Ryszka Franciszek, „Pamiętnik inteligenta. Dojrzewanie” 1994
292. Sakowska Ruta, „Archiwum Ringelbluma. Getto warszawskie lipiec 1942-styczeń 1943” 1980 i 1981
293. Sakowska Ruta, „Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. Listy o Zagładzie” 1997
294. Samuś Paweł, „Dzieje SDKPiL w Łodzi 1893-1918” 1984
295. Schönker Henryk, „Dotknięcie anioła” 2005
296. Shore Marci, „Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem” 2008
297. Sikoń Stanisław, „Ciernista droga” 1971
298. Simonides Dorota, „Szczęście w garści” 2012
299. Sitarek Adam „»Otoczone drutem państwo«. Struktura i funkcjonowanie administracji żydowskiej getta łódzkiego” 2015
300. Skarga Barbara, „Po wyzwoleniu...” 1990
301. Skorupka Wawrzyniec, „Moje morgi i katorgi” 1970
302. Słabek Henryk (współautor), „Polska Ludowa 1944-1950. Przemiany społeczne” 1974
303. Słabek Henryk „Obraz robotników polskich w latach 1945-1989” 2004
304. Słabek Henryk, „Polityka agrarna PPR” 1968
305. Smarzyński Henryk, „Powiat Busko-Zdrój przed 1.IX.1939 r. i w okresie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945.” 1960
306. Sobczak Jan (współautor), „Na granicy epok” 1967
307. Sobiesiak Józef, „Brygada Grunwald” 1964
308. Spustek Irena (współautor), „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925” 1980 i 1981
309. Stachiewicz Piotr, „Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej” 1980 i 1981
310. Stankiewicz Witold, „Konflikty społeczne na wsi polskiej 1918-1920” 1963
311. Steffen Wiktor, „Moja droga przez życie” 1976
312. Stola Dariusz, „Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949-1989” 2010
313. Stola Dariusz, „Nadzieja i zagłada” 1995
314. Stopień Maria (współautor), „Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej” 1988
315. Strzembosz Tomasz (współautor), „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974
316. Strzembosz Tomasz, „Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy” 1979
317. Supruniuk Mirosław A., „Uporządkować wspomnienia. Nieautoryzowane rozmowy z Jerzym Giedroyciem” 2011
318. Syrkus Helena, „Ku idei osiedla społecznego 1925-1975” 1976
319. Szarota Tomasz (współautor), „Polska Ludowa 1944-1950. Przemiany społeczne” 1974
320. Szarota Tomasz (współautor), „Wieś polska 1939-1948. Materiały konkursowe” 1971
321. Szarota Tomasz, „Okupowanej Warszawy dzień powszedni” 1978
322. Szarota Tomasz, „Osadnictwo miejskie na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948” 1969
323. Szarota Tomasz, „U progu zagłady” 2000
324. Szatkowski Wojciech, „Goralenvolk. Historia zdrady” 2012
325. Szaynok Bożena, „Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944-1968” 2007
326. Szczygielski Zbigniew, „Walka o jednolity front w Warszawie 1933-1935” 1972
327. Szymaniak Katrolina za opracowanie i tłumaczenie „Pism z getta warszawskiego” autorstwa Racheli Auerbach 2015
328. Szymankiewicz Zenon, „Poznań we wrześniu 1939” 1985
329. Ścisło Józef, „Świat musi osądzić” 1969
330. Śliwa Michał, „Myśl polityczna Mieczysława Niedziałkowskiego” 1980 i 1981
331. Śliwiński Jan, „Z kroniki bojowych dni” 1963
332. Targalski Jerzy, „Ludwik Waryński” 1976
333. Tazbir Janusz, „Polska na zakręcie dziejów” 1997
334. Tazbir-Tomaszewska Bożena (współautor), „Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej” 1988
335. Terej Jerzy Janusz, „Na rozstajach dróg. Ze studiów nad obliczem i modelem Armii Krajowej” 1978
336. Terej Jerzy Janusz, „Rzeczywistość i polityka. Ze studiów nad dziejami najnowszymi Narodowej Demokracji” 1971
337. Terlecki Olgierd, „Generał Sikorski” 1983
338. Tomaszewicz Wincenty, „Ze wspomnień lekarza” 1965 i 1966
339. Tomaszewski Jerzy (współautor), „Monachium 1938. Polskie dokumenty dyplomatyczne” 1985
340. Tomaszewski Jerzy (współautor), „Robotnicy przemysłowi w Polsce. Materialne warunki bytu. 1918-1939” 1971
341. Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, „Tomaszowskie za okupacji” 1991
342. Tomicki Jan, „Norbert Barlicki’ 1968
343. Tomicki Jan, „Polska Partia Socjalistyczna 1892-1948” 1983
344. Topolski Jerzy, „Metodologia historii” 1968
345. Torzecki Ryszard, „Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczpospolitej” 1993
346. Turkowska Wanda (współautor), „Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej” 1988
347. Turlejska Maria, „O wojnie i podziemiu. Dyskusje i polemiki” 1959
348. Tych Feliks (współautor) za edycję listów Kazimierza Kelles-Krauza 1984
349. Tych Feliks (współautor), „Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja” 1969
350. Tych Feliks (współautor), „Walki chłopów Królestwa Polskiego w rewolucji 1905-1907” 1961
351. Waldenberg Marek, „Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej” 1992
352. Walicki Andrzej, „Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii” 1996
353. Wapiński Roman, „Narodowa Demokracja 1893-1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej” 1980 i 1981
354. Wapiński Roman, „Pokolenia Drugiej Rzeczpospolitej” 1991
355. Werschler Iwo, „Z dziejów obozu belwederskiego. Tadeusz Hołówko, życie i działalność 1984
356. Wiatr Ewa za opracowanie „Dziennika z łódzkiego getta” autorstwa Rywki Lipszyc 2017
357. Wieczorek Mieczysław, „Armia Ludowa. Powstanie i organizacja 1944-1945” 1979
358. Wigura Krystyna, „Długa lekcja” 1970
359. Wilusz Maria (współautor), „Polski ruch robotniczy w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej” 1964
360. Wilusz Maria (współautor), „Publicystyka konspiracyjna PPR” 1967
361. Wisłocki Jerzy, „Konkordat polski z 1925 roku” 1977
362. Wituska Krystyna, „Na granicy życia i śmierci” 1968
363. Wojnowski Edmund, „Warmia i Mazury w latach 1945-1947” 1968
364. Wójcik Michał (współautor), „Made in Poland – opowiada jeden z ostatnich żołnierzy Kedywu Stanisław Likiernik”. 2014
365. Wóycicka Zofia, „Przerwana żałoba. Polskie spory wokół pamięci nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady 1944-1950” 2009
366. Wrona Janusz, „System partyjny w Polsce 1944-1950” 1995
367. Wrzesiński Wojciech, „Ruch polski na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1920-1939” 1963
368. Wylegała Anna, „Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i „polskich ziem odzyskanych”. 2014
369. Zakrzewski Andrzej (współautor), „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925” 1980 i 1981
370. Zakrzewski Andrzej, „Wincenty Witos, chłopski polityk i mąż stanu” 1977
371. Zamojski Jan E., „Polacy w ruchu oporu we Francji 1940-1945” 1975
372. Zamojski Jan, „Miejsce postoju” 1972
373. Zastocka Wacława (współautor), „Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej” 1988
374. Zbierski Stanisław, „Nad Wartą ludowa straż” 1965 i 1966
375. Zbigniewicz Fryderyk, „Armia Polska w ZSRR” 1963
376. Zespół rocznika „Zagłada Żydów”; Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 2012
377. Zwarra Brunon, „Wspomnienia gdańskiego bówki” 1985
378. Zyblikiewicz Lubomur, „Polityka Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wobec Polski 1944-1949” 1984
379. Zych Gabriel, „Oranienburg. Rachunek pamięci” 1962
380. Żarnowska Anna, „Geneza rozłamu w PPS, 1904-1906” 1965 i 1966
381. Żarnowska Anna, „Klasa robotnicza Królestwa Polskiego 1870-1914” 1974
382. Żarnowska Anna, „Robotnicy Warszawy na przełomie XIX i XX wieku” 1985
383. Żarnowski Janusz, „Polska 1918-1939. Praca – technika – społeczeństwo” 1992
384. Żarnowski Janusz, „Społeczeństwo Drugiej Rzeczpospolitej” 1973
385. Żarnowski Janusz, „Struktura społeczna inteligencji w Polsce w latach 1918-1939” 1964
386. Żerko Stanisław, „Stosunki polsko-niemieckie 1938-1939” 1998
387. Żółkiewski Stefan, „Kultura literacka 1918-1932” 1974

Reklama

Czytaj także

Społeczeństwo

Dr Joanna Wardzała o pokoleniu 20-latków odrzucających konsumpcyjny styl życia rodziców

Rozmowa z dr Joanną Wardzałą, socjolożką i badaczką zachowań konsumpcyjnych, o tym, dlaczego dzisiaj młodzi ludzie nie chcą kupować i gromadzić dóbr.

Joanna Podgórska
12.11.2019
Reklama