Nagrody Historyczne

Alfabetycznie

1 Ajzner Seweryn, „Związek Związków Zawodowych 1931-1939” 1979

2 Assorodobraj-Kula Nina (współautor), „Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1973

3 Baczewski Jan, „Wspomnienia Warmiaka” 1961

4 Bartoszewski Władysław (współautor) „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974

5 Bartoszewski Władysław, „Warszawski pierścień śmierci 1939-1944” 1967

6 Baszkiewicz Jan, „Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat. Mitologia i rzeczywistość Rewolucji Francuskiej” 1993

7 Bauman Janina, „Zima o poranku” 1989

8 Beauvois Daniel, „Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914” 2005

9 Becela Tadeusz, „Osobliwe lata” 1961

10 Berland Marian, „Dni długie jak wieki” 1992

11 Bidakowski Kazimierz, „Księga wspomnień 1919-1939” 1960

12 Bielecki Jerzy, „Kto ratuje jedno życie” 1990

13 Bień Adam, „Bóg wysoko – dom daleko. Obrazy przeszłości 1900-1920” 1980 i 1981

14 Bień Adam, „Listy z Łubianki” 1997

15 Bieńkowski Wiesław (współautor) za edycję listów Kazimierza Kelles-Krauza 1984

16 Bieńkowski Wiesław, „Kazimierz Kelles-Krauz. Życie i dzieło” 1969

17 Bikont Anna, "Jacek", współautor 2018

18 Bikont Anna, „My z Jedwabnego” 2004

19 Blatonowa Olena (współautor) za przygotowanie do druku wspomnień: Zygmunt Zaremba „Listy 1946-1967” 2000

20 Bobrowski Czesław, „Wspomnienia ze stulecia” 1985

21 Borodziej Włodzimierz, „Terror i polityka” 1985

22 Borodziej Włodzimierz, „Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby” 1990

23 Borzyszkowski Józef, „Inteligencja polska w Prusach Zachodnich 1848-1920” 1986

24 Brandys Marian, „Dziennik 1976-1977” 1996

25 Broniewski "Orsza" Stanisław, „Całym życiem. Szare Szeregi w relacji naczelnika” 1983

26 Brykczyński Paweł , „Gotowi na przemoc. Mord, antysemityzm i demokracja w międzywojennej Polsce” 2017

27 Brzosko-Mędryk Danuta, „Niebo bez ptaków’ 1968

28 Brzostek Błażej, „Za progiem. Codzienność w przestrzeni publicznej Warszawy 1955-1970” 2007

29 Brzozowski Stanisław (współautor), „Szkoła w konspiracji” 1960

30 Buchowski Krzysztof, „Litwomani i polonizatorzy” 2006

31 Bukowska-Marczak Ewa, „ Przyjaciele, koledzy, wrogowie? Relacje pomiędzy polskimi, żydowskimi i ukraińskimi studentami Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918-1939)” 2019

32 Burda Andrzej, „Lata walki i nadziei” 1970

33 Buszko Józef (współautor), „Podstępne uwięzienie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej (6.XI.1939). Dokumenty” 1995

34 Caban Ireneusz (współautor), „Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w okręgu lubelskim 1939-1944” 1971

35 Chojnowski Andrzej, „Koncepcja polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939” 1979

36 Chwalba Andrzej, „III Rzeczpospolita. Raport specjalny” 2005

37 Cichoracki Piotr (współautor) za opracowanie „Dziennika wydarzeń 1939-1944” autorstwa Jędrzeja Moraczewskiego 2016

38 Ciekot Szczepan, „Wspomnienia” 1969

39 Ciesielski Stanisław, „Polacy w Kazachstanie w latach 1940-1946” 1996

40 Ciesielski Stanisław, „Przesiedlenie ludności polskiej z kresów wschodnich do Polski 1944-1947” 1999

41 Czapigo Dominik, „Uchwycić życie. Wspomnienia, dzienniki i listy 1930-1989” Hanny Świdy-Ziemby, opr. 2018

42 Czech Danuta, „Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz” 1992

43 Daruk Wacław, „Dziennik jednego roku” 1975

44 Dębska Agnieszka, (opr. I red.) "Dzienników" Wiktora Woroszylskiego 2019

45 Dmitrów Edmund, „Niemcy i okupacja hitlerowska w oczach Polaków. Poglądy i opinie z lat 1945-1948” 1987

46 Dobieszewski Adolf, „Społeczno-polityczne problemy wsi wielkopolskiej w latach 1945-1970” 1973

47 Dobroszycki Lucjan (współautor), „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974

48 Dobroszycki Lucjan , opr. „Dziennik" Dawida Sierakowiaka 1960

49 Dopierała Bogdan, „Kryzys gospodarki morskiej Szczecina 1919-1939” 1963

50 Drewniak Bogusław, „Robotnicy sezonowi na Pomorzu Zachodnim (1890-1918)” 1959

51 Drewnowski Tadeusz za wybór i przygotowanie do druku „Dzienników” Marii Dąbrowskiej 1988

52 Drewnowski Tadeusz, „Tyle hałasu – o nic?” 1982

53 Drobner Bolesław, „Bezustanna walka” 1963

54 Drozdowski Marian Marek, (współautor), „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974

55 Drozdowski Marian Marek, „Stefan Starzyński prezydent Warszawy” 1976

56 Drozdowski Marian, „Polityka gospodarcza rządu polskiego 1936-1939” 1963

57 Drzycimski Andrzej za przygotowanie do druku „Dziennika harcerza i „Szarotki” 1939-1944’ 1986

58 Dufrat Joanna (współautor) za opracowanie „Dziennika wydarzeń 1939-1944” autorstwa Jędrzeja Moraczewskiego 2016

59 Dunin-Wąsowicz Krzysztof, „Ruch oporu w hitlerowskich obozach koncentracyjnych 1933-1945” 1979

60 Duraczyński Eugeniusz, „Kontrowersje i konflikty 1939-1941” 1977

61 Dziurzyński Patrycy, „Osadnictwo rolne na Ziemiach Odzyskanych” 1983

62 Edelman Marek, „Strażnik: Marek Edelman opowiada” – relacja spisana przez Rudiego Assuntino i Wlodka Goldkorna 1999

63 Eisenbach Artur za edycję książki Emanuela Ringelbluma „Kronika getta warszawskiego. Wrzesień 1939 – styczeń 1943” 1983

64 Eisenbach Artur, „Hitlerowska polityka zagłady Żydów” 1961

65 Eisler Jerzy, „Polski rok 1968” 2006

66 Falkowska Maria, „Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka” 1989

67 Fik Marta, „Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981” 1989

68 Fonkowicz Jerzy, „Pierwsze pistolety” 1962

69 Fornalska Marcjanna, „Pamiętnik matki” 1959

70 Friszke Andrzej (współautor) za przygotowanie do druku wspomnień: Zygmunt Zaremba „Listy 1946-1967” 2000

71 Friszke Andrzej, „Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi.” 2010

72 Friszke Andrzej, "Dzienniki" Wiktora Woroszylskiego - wstęp i i konsultacja naukowa 2019

73 Fuks Marian, „Prasa żydowska w Warszawie 1823-1945” 1979

74 Garapich P. Michał, Dzieci Kazimierza 2019

75 Garbal Łukasz, „Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa”, t. 1 i 2 2018

76 Garlicka Aleksandra (wspólautor) za edycję listów Kazimierza Kelles-Krauza 1984

77 Garlicki Andrzej, „U źródeł obozu belwederskiego” i „Przewrót majowy” 1978

78 Gasztold-Seń Przemysław, ”Koncesjonowany nacjonalizm. Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald 1980-1990” 2012

79 Gauden Grzegorz, „Lwów – kres iluzji. Opowieść o pogromie listopadowym 1918” 2019

80 Gawalewicz Adolf, „Refleksje z poczekalni do gazu” 1968

81 Gdulewski Ryszard, „Pirotechnicy z fabryki „Gerlacha”. Z dziejów centralnego laboratorium uzbrojenia GL i AL” 1976

82 Getter Marek (współautor) „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974

83 Giedroyc Jerzy za stworzenie, wydawanie i redagowanie „Zeszytów Historycznych” 1994

84 Glensk Urszula „Historia słabych. Reportaż i życie w dwudziestoleciu (1918-1939)”. 2014

85 Głowiński Michał, „Czarne sezony” 1998

86 Godlewski Jerzy Romuald , „Bitwa nad Bzurą” 1973

87 Gołębiowski Janusz W., „Walka PPR o nacjonalizację przemysłu” 1961

88 Góra Władysław, „PPR w walce o podział ziemi obszarniczej 1944-1945” 1962

89 Gregorowicz Stanisław, „Polsko-radzieckie stosunki polityczne w latach 1932-1935” 1984

90 Grochowska Magdalena, „Jerzy Giedroyc” 2009

91 Grosfeld Leon, „Polityka państw centralnych wobec sprawy polskiej w latach pierwszej wojny światowej” 1962

92 Gryta Marcin, „Byłem numerem” 1962

93 Halamska Maria „Ciągłość i zmiana. Wieś polska 1918-2018.W poszukiwaniu źródeł teraźniejszości” 2020

94 Hall Aleksander, „Osobista historia III Rzeczypospolitej” (pamiętniki) 2011

95 Hałoń Edward, „W cieniu Auschwitz” 2003

96 Hillebrandt Bogdan, „Partyzantka na Kielecczyźnie 1939-1945” 1967

97 Holzer Jerzy, „Polska Partia Socjalistyczna w latach 1917-1919” 1962

98 Hrabar Roman , „Hitlerowski rabunek dzieci polskich” 1960

99 Hryciuk Grzegorz, „Gazeta Lwowska 1941-1944” 1992

100 Hułas Magdalena, „Goście czy intruzi? Rząd polski na uchodźstwie wrzesień 1939 – lipiec 1943” 1996

101 Iwanow Nikołaj, „Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921-1939” 1991

102 Iwańczuk Zbigniew (współautor), „Na granicy epok” 1967

103 Iwicki Józef, „Z myślą o Niepodległej” 1978

104 Jabłoński Henryk, „Polityka Polskiej Partii Socjalistycznej w czasie wojny 1914-1918” 1958

105 Jabłoński Tadeusz, „Młodość mego pokolenia” 1977

106 Jackowski Aleksander, „Na skróty” 1995

107 Jagiełło Jerzy, „O polską drogę do socjalizmu. Dyskusje w PPR i PPS w latach 1944-1948” 1983

108 Jagoda Zenon (współautor), „Więźniowie Oświęcimia” 1984

109 Jankowski „Agaton” Stanisław, „Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie. Wspomnienia 1939-1945” 1980 i 1981

110 Janowska Halina (współautor), „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925” 1980 i 1981

111 Janowski Andrzej(współautor), „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974

112 Janowski Maciej (współautor), „Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918” 2008

113 Jarosz Dariusz, „Zhańbiona” wieś Okół: opowieści o buncie” 2016

114 Jaruzelski Jerzy, „Stanisław Cat-Mackiewicz 1896-1966. Wilno-Londyn-Warszawa” 1987

115 Jastrzębski Wincenty, „Wspomnienia 1885-1919” 1965 i 1966

116 Jaworska-Lipska Janina, „Wspomnienia zagłębianki” 1977

117 Jaworski Mieczysław, „Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego 1945-1965” 1984

118 Jaźwiec Jan, „Narodzona w konspiracji” 1969

119 Jedlicki Jerzy (współautor), „Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918” 2008

120 Jekiełek Wojciech, „W pobliżu Oświęcimia” 1963

121 Jędruszczak Hanna (współautor), „Polska Ludowa 1944-1950. Przemiany społeczne” 1974

122 Jędruszczak Hanna, „Płace robotników w Polsce 1924-1939” 1963

123 Jędruszczak Hanna, „Upaństwowienie i odbudowa przemysłu w Polsce (1944-1948)” 1969

124 Jędruszczak Hanna, „Zatrudnienie a przemiany społeczne w Polsce w latach 1944-1960” 1972

125 Jędruszczak Tadeusz (współautor), „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925” 1980 i 1981

126 Jędrychowska Anna, „Zygzakiem i po prostu” 1965 i 1966

127 Jonca Karol, „Polityka narodowościowa III Rzeszy na Śląsku Opolskim (1933-1940)” 1970

128 Juryś Roman (współautor), „Na granicy epok” 1967

129 Juryś Roman, „Kulisy wielkiej prowokacji.” 1960

130 Juzwenko Adolf, „Polska a „biała” Rosja” 1973

131 Kaczmarek, Ryszard, "Powstania śląskie 1919-1920-1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka" 2019

132 Kadłubiec Daniel, „Jan Szczepański. Dzienniki z lat 1935-1945” 2009

133 Kalabiński Stanisław (współautor), „Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja” 1969

134 Kalabiński Stanisław (współautor), „Walki chłopów Królestwa Polskiego w rewolucji 1905-1907” 1961

135 Kaliski Bartosz, (opr..) "Dzienników" Wiktora Woroszylskiego 2019

136 Kamińska Helena (współautor), „Na granicy epok” 1967

137 Kamińska Maria , „Ścieżkami wspomnień.” 1960

138 Kamiński Marek Kazimierz , „Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne 1945-1948” 1990

139 Karpus Zbigniew (współautor), „Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej w latach 1919-1922. Materiały archiwalne” 2009

140 Karpus Zbigniew, „Jeńcy i interrnowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918-1924” 1997

141 Karwacki Władysław Lech, „Łódź w latach rewolucji 1905-1907” 1975

142 Kersten Krystyna (współautor), „Polska Ludowa 1944-1950. Przemiany społeczne” 1974

143 Kersten Krystyna (współautor), „Wieś polska 1939-1948. Materiały konkursowe” 1971

144 Kersten Krystyna, „Jałta w polskiej perspektywie” 1989

145 Kędzierski Jan , „Miejsce urodzenia” 1982

146 Kielar Wiesław, „Anus Mundi” 1972

147 Kieniewicz Stefan, „Historia Polski 1795-1918” 1968

148 Kieniewicz Stefan, „Warszawa w latach 1914-1975” 1976

149 Kiepurska Halina (współautor), „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925” 1980 i 1981

150 Kirchmayer Jerzy, „Powstanie Warszawskie” 1958

151 Klukowski Zygmunt, „Dziennik z lat okupacji” 1958

152 Kłodziński Stanisław (współautor), „Więźniowie Oświęcimia” 1984

153 Knyt Agnieszka, "Dzienniki" Michała Romera, red. 2018

154 Koberdowa Irena, „Socjalno-rewolucyjna Partia Proletariat 1882-1886” 1980 i 1981

155 Kochanowski Jerzy, „W polskiej niewoli. Niemieccy jeńcy wojenni w Polsce (1945-1950)” 2001

156 Kochanowski Jerzy, „Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956-1957” 2017

157 Kochański Aleksander (współautor) za edycję listów Kazimierza Kelles-Krauza 1984

158 Kochański Aleksander, „Stalinowskim kursem. Posiedzenie Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej 31 sierpnia – 3 września 1948” 1998

159 Kofman Jan, „Lewiatan a podstawowe zagadnienia ekonomiczno-polityczne Drugiej Rzeczpospolitej” 1986

160 Kołomejczyk Norbert, „Paweł Finder” 1977

161 Korab-Żebryk Roman, „Operacja wileńska AK” 1988

162 Korga Leon, „Ziemia tarnobrzeska w walce o władzę robotniczo-chłopską. Wspomnienia z lat 1934-1939-1945” 1961

163 Korzeniewski Bogdan, "Było, minęło. Wspomnienia" 2020

164 Kostiuszko Iwan I. (współautor), „Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej w latach 1919-1922. Materiały archiwalne” 2009

165 Kowalak Tadeusz, „Spółdzielczość niemiecka na Pomorzu 1920-1938” 1965 i 1966

166 Kowalski Józef, „Komunistyczna Partia Polski 1935-1938” 1975

167 Kowalski Józef, „Trudne lata” 1965 i 1966

168 Kowalski Włodzimierz T. , „Wielka koalicja 1941-1945” 1977

169 Kozakiewicz Mikołaj (współautor), „Szkoła w konspiracji” 1960

170 Kozłowski Czesław, „Związek Walki Młodych 1943-1948” 1978

171 Kozłowski Józef, „Proletariacka Młoda Polska” 1986

172 Kozłowski Maciej, „Między Sanem a Zbruczem” 1990

173 Koźmiński Maciej, „Polska i Węgry przed drugą wojną światową” 1970

174 Koźniewski Kazimierz, „Historia co tydzień” 1977

175 Kroh Antoni, „Za tamtą górą. Wspomnienia łemkowskie” 2016

176 Kroll Bogdan, „Rada Główna Opiekuńcza 1939-1945” 1985

177 Krzyczkowski Józef, „Konspiracja i powstanie w Kampinosie 1944” 1961

178 Kula Marcin (współautor), „Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1973

179 Kula Marcin, „Autoportret rodziny X. Fragment żydowskiej Warszawy lat międzywojennych 2007

180 Kula Witold (współautor), „Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1973

181 Kulon Stanisław, „Z ziemi polskiej do Polski” 2008

182 Kuroń Jacek, „Wiara i wina” 1989

183 Kuropieska Józef, „Nieprzewidziane przygody 1988

184 Kuropieska Józef, „Obozowe refleksje” 1974

185 Kuźmiński Tadeusz, „Polska, Francja, Niemcy 1933-1935” 1963

186 Landau Zbigniew (współautor) „Robotnicy przemysłowi w Polsce. Materialne warunki bytu. 1918-1939” 1971

187 Landau Zbigniew (współautor), „Monachium 1938. Polskie dokumenty dyplomatyczne” 1985

188 Leblang Stanisława (współautor), „Strajk chłopski w 1937 roku.” 1960

189 Lemiesz Wiktor, „Dąbrówka pod okiem hitlerowskiego żandarma (1935-1939)” 1959

190 Lewandowska Stanisława, „Polska konspiracyjne prasa informacyjno-polityczna 1939-1945” 1982

191 Lewandowska Stanisława, „Prasa okupowanej Warszawy1939-1943” 1992

192 Leyk Aleksandra, "Cięcia. Mówiona historia transformacji" 2020

193 Linkiewicz Olga, "Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym”. 2018

194 Łatyński Marek, „Nie paść na kolana. Szkice o polskiej polityce lat powojennych” 2002

195 Łęczycki Franciszek, „Mojej ankiety personalnej punkt 35” 1969

196 Łossowski Piotr, „Litwa a sprawy polskie 1939-1940” 1982

197 Łossowski Piotr, „Między wojną a pokojem. Niemieckie zamysły wojenne na wschodzie w obliczu traktatu wersalskiego. Marzec – kwiecień 1919” 1976

198 Łubieński Maciej, „Łubieńscy. Portret familii z czasów wielkości” 2020

199 Łuczak Czesław, „Dyskryminacja Polaków w Wielkopolsce w okresie okupacji hitlerowskiej” 1965 i 1966

200 Łuczak Czesław, „Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej” 1993

201 Łuczywo Helena, "Jacek", współautor 2018

202 Machcewicz Anna , „Życie tak nas głupio rozłącza…. Listy więzienne 1946-1956 Zofii i Kazimierza Moczarskich”. 2015

203 Machcewicz Paweł, „Polski rok 1956” 1993

204 Madajczyk Czesław (współautor), „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974

205 Madajczyk Czesław, „Generalna Gubernia w planach hitlerowskich” 1961

206 Madajczyk Czesław, „Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce” 1970

207 Madoń-Mitzner Katarzyna, Ośrodek Karta, Dom Spotkań z Historią, „Ocaleni z Mauthausen. Relacje polskich więźniów obozów nazistowskich systemu Mauthausen-Gusen.” 2010

208 Makowski Bronisław, „Litwini w Polsce” 1986

209 Malinowski Henryk (współautor), „Na granicy epok” 1967

210 Malinowski Marian (współautor), „Polski ruch robotniczy w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej” 1964

211 Malinowski Marian (współautor), „Publicystyka konspiracyjna PPR” 1967

212 Małłek Karol, „Polskie są Mazury” 1972

213 Maniakówna Maria (współautor), „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974

214 Mańkowski Zygmunt (współautor), „Bataliony Chłopskie na Lubelszczyźnie (1940-1944)” 1962

215 Mańkowski Zygmunt (współautor), „Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w okręgu lubelskim 1939-1944” 1971

216 Mańkowski Zygmunt, „Między Wisłą a Bugiem. 1939-1944” T 1978

217 Maranda Michał, „Nazistowskie obozy zagłady. Opis i próba analizy zjawiska” 2002

218 Marat Emil (współautor), „Made in Poland – opowiada jeden z ostatnich żołnierzy Kedywu Stanisław Likiernik”. 2014

219 Marczak-Oborski Stanisław, „Teatr czasu wojny 1939-1945” 1967

220 Markiewicz Jerzy (współautor), „Bataliony Chłopskie na Lubelszczyźnie (1940-1944)” 1962

221 Marszalec Janusz, „Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powstaniu Warszawskim” 1999

222 Masłowski Jan (współautor), „Więźniowie Oświęcimia” 1984

223 Matusowa „Kwiatkowska” Barbara, „Na partyzancki poszły bój” 1968

224 Matuszewska Wilhelmina (współautor), „Strajk chłopski w 1937 roku.” 1960

225 Mazurowa Kazimiera, „Skazani na wojnę” 1979

226 Micewski Andrzej, „W cieniu marszałka Piłsudskiego” 1968

227 Michalska Hanna (współautor), „Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej” 1988

228 Micińska Magdalena (współautor), „Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918” 2008

229 Miernik Grzegorz, „Zhańbiona” wieś Okół: opowieści o buncie” 2016

230 Mikulski Teofil, „Fotografia zbiorowa Polaków deportowanych do okręgu pawłodarskiego” 1995

231 Mintas Rimantas,,"Dzienniki" Michała Romera, opr. 2018

232 Modzelewski Karol„Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca" 2013

233 Molenda Jan (współautor), „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925” 1980 i 1981

234 Motyka Grzegorz, „Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła. Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947” 2011

235 Motyka Grzegorz, „Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943-1948” 1999

236 Mulak Jan, „Polska lewica socjalistyczna 1939-1944” 1990

237 Muraszko Alojzy (Jan Balicki), „Jedna szansa na tysiąc 1986

238 Muś Włodzimierz, „W służbie boga wiary” 1983

239 Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego za inicjatywę i wkład w rozpoczęcie edycji „Słownika Biograficznego Działaczy Ruchu Robotniczego”. 1978

240 Najdus Walentyna, „Ignacy Daszyński 1866-1936” 1988

241 Najdus Walentyna, „Szkice z historii Galicji.” 1960

242 Nałęcz Daria (współautor), „Józef Piłsudski – legendy i fakty” 1986

243 Nałęcz Daria, „Sen o władzy. Inteligencja wobec niepodległości” 1994

244 Nałęcz Tomasz (współautor), „Józef Piłsudski – legendy i fakty” 1986

245 Nałęcz Tomasz, „Polska Organizacja Wojskowa 1914-1918” 1984

246 Naszkowski Marian, „Niespokojne dni” 1958

247 Naumiuk Jan (współautor), „Bataliony Chłopskie na Lubelszczyźnie (1940-1944)” 1962

248 Nazarewicz Ryszard, „Nad górną Wartą i Pilicą” 1964

249 Nazarewicz Ryszard, „Razem na tajnym froncie” 1983

250 Ney-Krwawicz Marek, „Komenda Główna Armii Krajowej 1939-1945” 1990

251 Neyman Elżbieta, „Intymny portret uczonych. Korespondencja Marii i Stanisława Ossowskich” 2002

252 Nicieja Stanisław S., „Łyczaków. Dzielnica za Styksem” 1998

253 Niesobski Edward (współautor), „Dziennik harcerza i „Szarotki” 1939-1944” 1986

254 Nowak-Kiełbikowa Maria (współautor), „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925” 1980 i 1981

255 Nowakowski Antoni, „Światło dla Warszawy” 1973

256 Nowakowski Jerzy Marek , „Walery Sławek (1879-1939). Zarys biografii politycznej” 1988

257 Nowinowski Sławomir M. , „Prezydent Ignacy Mościcki” 1994

258 Olaszek Jan, „Rewolucja powielaczy. Niezależny ruch wydawniczy w Polsce 1976-1989” 2015

259 Olejnik Leszek, „Polityka narodowościowa Polski w latach 1944-1960” 2003

260 Ordyk „Czernik” Stanisław, „Hasło „Wisła”” 1970

261 Orłowska Zofia, „Tajgo, pamiętna tajgo...” 1991

262 Orman Elżbieta, „>>Najmniej jestem tam gdzie jestem<<. Listy Zofii z Vorzimerów Breudstedt z Warszawy i getta warszawskiego do córki Marysi w Szwajcarii” 2016

263 Orzechowski Marian, „Odra – Nysa Łużycka – Bałtyk w polskiej myśli politycznej okresu II wojny światowej” 1969

264 Orzechowski Marian, „Wojciech Korfanty” 1975

265 Osękowski Czesław, „Referendum 30 czerwca 1946 roku w Polsce” oraz „Wybory do Sejmu z 19 stycznia 1947 roku w Polsce” 2000

266 Ostrowska Elżbieta, „W Alejach spacerują >>Tygrysy<<”. Sierpień-wrzesień 1944” 1973

267 Paczkowski Andrzej, "Góry i teczki: opowieść człowieka umiarkowanego. Biografia mówiona Andrzeja Paczkowskiego" 2019

268 Paczkowski Andrzej, „Prasa polska w latach 1918-1939” 1980 i 1981

269 Paczyńska Irena (współautor), „Podstępne uwięzienie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej (6.XI.1939). Dokumenty” 1995

270 Paczyńska Irena, „Grypsy z Konzentrationslager Auschwitz Józefa Cyrankiewicza i Stanisława Kłodzińskiego”. 2013

271 Pajewski Janusz, „Odbudowa państwa polskiego 1914-1918” 1978

272 Pankiewicz Tadeusz, „Apteka w getcie krakowskim” 1982

273 Paszkowski Zbigniew, „Historie z tej ziemi” 1974

274 Pawełczyńska Anna, „Wartości i przemoc” 1973

275 Pawlina Sebastian, „Praca w dywersji. Codzienność żołnierzy Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej” 2016

276 Pawłowicz Jerzy (wspólautor), „Polski ruch robotniczy w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej” 1964

277 Pawłowicz Jerzy (współautor), „Publicystyka konspiracyjna PPR” 1967

278 Perkowski Piotr, „Gdańsk - miasto od nowa. Kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945-1970”. 2013

279 Persak Krzysztof, „Sprawa Henryka Hollanda” 2006

280 Pfeiferówna Jadwiga (współautor), „Dziennik harcerza i „Szarotki” 1939-1944” 1986

281 Pietrzak Michał, „Rządy parlamentarne w Polsce w latach 1919-1926” 1968

282 Pilch Andrzej, „Dzieje ruchu robotniczego w Krakowskiem 1918-1939” 1987

283 Pilch Andrzej, „Studencki ruch polityczny w Polsce w latach 1932-1939” 1972

284 Piotrowski Jacek, „Piłsudczycy bez lidera” 2003

285 Pleskot Patryk, "Góry i teczki: opowieść człowieka umiarkowanego. Biografia mówiona Andrzeja Paczkowskiego" 2019

286 Płoski Stanisław ,„Cywilna obrona Warszawy we wrześniu 1939 r.” oraz „Wspomnienia więźniów Pawiaka” 1964

287 Pomian Grażyna, „Wizja Polski na łamach Kultury 1947-1976” 1999

288 Popkiewicz Józef (współautor), „Przemysł ciężki Górnego Śląska w gospodarce Polski międzywojennej (1922-1939)” 1959

289 Porwit Marian, „Komentarze do historii działań obronnych 1939 roku” 1978

290 Porwit Marian, „Obrona Warszawy. Wrzesień 1939 rok” 1959

291 Pośpieszalski Karol Marian, „Sprawa 58 tysięcy volksdeutschów. Sprostowanie hitlerowskich oszczerstw w sprawie strat niemieckiej mniejszości w Polsce w ostatnich miesiącach przed wybuchem wojny i w toku kampanii wrześniowej.” 1959

292 Poterański Wacław (współautor), „Polski ruch robotniczy w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej” 1964

293 Prekerowa Teresa, „Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942-1945” 1982

294 Przygoński Antoni (współautor) „Publicystyka konspiracyjna PPR” 1967

295 Przygoński Antoni (współautor), „Polski ruch robotniczy w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej” 1964

296 Ptasiński Jan, „Z mazowieckich pól. Wspomnienia partyzanta” 1962

297 Rakowski Mieczysław F., „Dzienniki polityczne 2005

298 Rechowicz Henryk „Walka trwała siedem godzin” 1960

299 Reizer Franciszka, „Dzienniki 1939-1944” 1984

300 Rembacka Katarzyna, „Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza (1912-1989)” 2020

301 Rezmer Waldemar (współautor), „Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej w latach 1919-1922. Materiały archiwalne” 2009

302 Rodak Stefan „Rola”, "Maszerują chłopskie bataliony” 1960

303 Rojek Wojciech za oprac. 8 tomów zbioru „Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej” 2008

304 Rokicki Konrad, (opr..) "Dzienników" Wiktora Woroszylskiego 2019

305 Roman Wanda Krystyna, „Za Polskę do celi śmierci. Śledztwo i proces Nikodema Sulika” 2001

306 Ropelewski „Karaś” Andrzej, „Oddział partyzancki Spaleni” 1986

307 Rosowska Ewa (współautor), „Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej w latach 1919-1922. Materiały archiwalne” 2009

308 Różański Henryk, „Śladem wspomnień i dokumentów 1943-1948” 1987

309 Ruchniewicz Małgorzata, „Nie jesteśmy całkiem zapomniani”. Listy Jadwigi i Bolesława Haberów z łagrów i zesłania w ZSRR z lat 1946-1955”. 2014

310 Rudnicki Szymon, „Obóz Narodowo-Radykalny. Geneza i działalność: 1985

311 Ryszka Franciszek (współautor), „Polska Ludowa 1944-1950. Przemiany społeczne” 1974

312 Ryszka Franciszek (współautor), „Przemysł ciężki Górnego Śląska w gospodarce Polski międzywojennej (1922-1939)” 1959

313 Ryszka Franciszek, „Pamiętnik inteligenta. Dojrzewanie” 1994

314 Sakowska Ruta, „Archiwum Ringelbluma. Getto warszawskie lipiec 1942-styczeń 1943” 1980 i 1981

315 Sakowska Ruta, „Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. Listy o Zagładzie” 1997

316 Samuś Paweł, „Dzieje SDKPiL w Łodzi 1893-1918” 1984

317 Schönker Henryk, „Dotknięcie anioła” 2005

318 Shore Marci, „Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem” 2008

319 Sienkiewicz Jan,"Dzienniki" Michała Romera, opr. 2018

320 Sikoń Stanisław, „Ciernista droga” 1971

321 Simonides Dorota, „Szczęście w garści” 2012

322 Sitarek Adam „>>Otoczone drutem państwo<<”. Struktura i funkcjonowanie administracji żydowskiej getta łódzkiego” 2015

323 Skarga Barbara, „Po wyzwoleniu...” 1990

324 Skorupka Wawrzyniec, „Moje morgi i katorgi” 1970

325 Słabek Henryk (współautor), „Polska Ludowa 1944-1950. Przemiany społeczne” 1974

326 Słabek Henryk „Obraz robotników polskich w latach 1945-1989” 2004

327 Słabek Henryk, „Polityka agrarna PPR” 1968

328 Smarzyński Henryk, „Powiat Busko-Zdrój przed 1.IX.1939 r. i w okresie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945.” 1960

329 Sobczak Jan (współautor), „Na granicy epok” 1967

330 Sobiesiak Józef, „Brygada Grunwald” 1964

331 Spallek Waldemar, "Chasydyzm. Atlas Historyczny" 2019

332 Spustek Irena (współautor), „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925” 1980 i 1981

333 Stachiewicz Piotr, „Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej” 1980 i 1981

334 Stankiewicz Witold, „Konflikty społeczne na wsi polskiej 1918-1920” 1963

335 Steffen Wiktor, „Moja droga przez życie” 1976

336 Stola Dariusz, „Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949-1989.” 2010

337 Stola Dariusz, „Nadzieja i zagłada” 1995

338 Stopień Maria (współautor), „Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej” 1988

339 Strzembosz Tomasz (współautor), „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974

340 Strzembosz Tomasz, „Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy” 1979

341 Supruniuk Mirosław A., „Uporządkować wspomnienia .Nieautoryzowane rozmowy z Jerzym Giedroyciem”. 2011

342 Syrkus Helena, „Ku idei osiedla społecznego 1925-1975” 1976

343 Szarota Tomasz (współautor), „Polska Ludowa 1944-1950. Przemiany społeczne” 1974

344 Szarota Tomasz (współautor), „Wieś polska 1939-1948. Materiały konkursowe” 1971

345 Szarota Tomasz, „Okupowanej Warszawy dzień powszedni” 1978

346 Szarota Tomasz, „Osadnictwo miejskie na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948” 1969

347 Szarota Tomasz, „U progu zagłady” 2000

348 Szatkowski Wojciech, „Goralenvolk. Historia zdrady” 2012

349 Szaynok Bożena, „Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944-1968” 2007

350 Szczygielski Zbigniew, „Walka o jednolity front w Warszawie 1933-1935” 1972

351 Szymaniak Katrolina za opracowanie i tłumaczenie „Pism z getta warszawskiego” autorstwa Racheli Auerbach 2015

352 Szymankiewicz Zenon, „Poznań we wrześniu 1939” 1985

353 Ścisło Józef, „Świat musi osądzić” 1969

354 Śliwa Michał, „Myśl polityczna Mieczysława Niedziałkowskiego” 1980 i 1981

355 Śliwiński Jan, „Z kroniki bojowych dni” 1963

356 Targalski Jerzy, „Ludwik Waryński” 1976

357 Tazbir Janusz, „Polska na zakręcie dziejów” 1997

358 Tazbir-Tomaszewska Bożena (współautor), „Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej” 1988

359 Terej Jerzy Janusz , „Na rozstajach dróg. Ze studiów nad obliczem i modelem Armii Krajowej” 1978

360 Terej Jerzy Janusz, „Rzeczywistość i polityka. Ze studiów nad dziejami najnowszymi Narodowej Demokracji” 1971

361 Terlecki Olgierd, „Generał Sikorski” 1983

362 Tomaszewicz Wincenty, „Ze wspomnień lekarza” 1965 i 1966

363 Tomaszewski Jerzy (współautor), „Monachium 1938. Polskie dokumenty dyplomatyczne” 1985

364 Tomaszewski Jerzy (współautor), „Robotnicy przemysłowi w Polsce. Materialne warunki bytu. 1918-1939” 1971

365 Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, „Tomaszowskie za okupacji” 1991

366 Tomicki Jan, „Norbert Barlicki’ 1968

367 Tomicki Jan, „Polska Partia Socjalistyczna 1892-1948” 1983

368 Topolski Jerzy, „Metodologia historii” 1968

369 Torzecki Ryszard, „Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczpospolitej” 1993

370 Turkowska Wanda (współautor), „Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej” 1988

371 Turlejska Maria , „O wojnie i podziemiu. Dyskusje i polemiki.” 1959

372 Tych Feliks (współautor) za edycję listów Kazimierza Kelles-Krauza 1984

373 Tych Feliks (współautor), „Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja” 1969

374 Tych Feliks (współautor), „Walki chłopów Królestwa Polskiego w rewolucji 1905-1907” 1961

375 Waldenberg Marek, „Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej” 1992

376 Walicki Andrzej, „Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii” 1996

377 Wapiński Roman, „Narodowa Demokracja 1893-1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej” 1980 i 1981

378 Wapiński Roman, „Pokolenia Drugiej Rzeczpospolitej” 1991

379 Wawrzyniak Joanna, "Cięcia. Mówiona historia transformacji" 2020

380 Werschler Iwo, „Z dziejów obozu belwederskiego. Tadeusz Hołówko, życie i działalność 1984

381 Wiatr Ewa za opracowanie „Dziennika z łódzkiego getta” autorstwa Rywki Lipszyc 2017

382 Wieczorek Mieczysław, „Armia Ludowa. Powstanie i organizacja 1944-1945” 1979

383 Wigura Krystyna, „Długa lekcja” 1970

384 Wilusz Maria (współautor), „Polski ruch robotniczy w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej” 1964

385 Wilusz Maria (współautor), „Publicystyka konspiracyjna PPR” 1967

386 Wisłocki Jerzy, „Konkordat polski z 1925 roku” 1977

387 Wituska Krystyna, „Na granicy życia i śmierci” 1968

388 Wodziński Marcin, "Chasydyzm. Atlas Historyczny" 2019

389 Wojnowski Edmund, „Warmia i Mazury w latach 1945-1947” 1968

390 Wójcik Michał (współautor), „Made in Poland – opowiada jeden z ostatnich żołnierzy Kedywu Stanisław Likiernik”. 2014

391 Wóycicka Zofia, „Przerwana żałoba. Polskie spory wokół pamięci nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady 1944-1950” 2009

392 Wrona Janusz, „System partyjny w Polsce 1944-1950” 1995

393 Wrzesiński Wojciech, „Ruch polski na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1920-1939” 1963

394 Wylegała Anna, „Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i „polskich ziem odzyskanych”. 2014

395 Zakrzewski Andrzej (współautor), „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925” 1980 i 1981

396 Zakrzewski Andrzej, „Wincenty Witos, chłopski polityk i mąż stanu” 1977

397 Zamojski Jan E., „Polacy w ruchu oporu we Francji 1940-1945” 1975

398 Zamojski Jan, „Miejsce postoju” 1972

399 Zastocka Wacława (współautor), „Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej” 1988

400 Zbierski Stanisław, „Nad Wartą ludowa straż” 1965 i 1966

401 Zbiniewicz Fryderyk, „Armia Polska w ZSRR” 1963

402 Zespół rocznika „Zagłada Żydów”; Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 2012

403 Zwarra Brunon, „Wspomnienia gdańskiego bówki” 1985

404 Zyblikiewicz Lubomur, „Polityka Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wobec Polski 1944-1949” 1984

405 Zych Gabriel, „Oranienburg. Rachunek pamięci” 1962

406 Żarnowska Anna, „Geneza rozłamu w PPS, 1904-1906” 1965 i 1966

407 Żarnowska Anna, „Klasa robotnicza Królestwa Polskiego 1870-1914” 1974

408 Żarnowska Anna, „Robotnicy Warszawy na przełomie XIX i XX wieku” 1985

409 Żarnowski Janusz, „Polska 1918-1939. Praca – technika – społeczeństwo” 1992

410 Żarnowski Janusz, „Społeczeństwo Drugiej Rzeczpospolitej” 1973

411 Żarnowski Janusz, „Struktura społeczna inteligencji w Polsce w latach 1918-1939” 1964

412 Żerko Stanisław, „Stosunki polsko-niemieckie 1938-1939” 1998

413 Żółkiewski Stefan, „Kultura literacka 1918-1932” 1974

Reklama

Czytaj także

Społeczeństwo

Młodzi: monogamia to tylko jedna z opcji

Amelia chętnie słucha, gdy jej chłopak opowiada, jak mu się udała randka z drugą dziewczyną. Dla coraz większej liczby młodych monogamia przestaje być normą. Staje się tylko jedną z opcji.

Norbert Frątczak
11.10.2021
Reklama