Nagrody Historyczne

Alfabetycznie

 1. Ajzner Seweryn, „Związek Związków Zawodowych 1931-1939” 1979
 2. Assorodobraj-Kula Nina (współautor), „Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1973
 3. Baczewski Jan, „Wspomnienia Warmiaka” 1961
 4. Bartoszewski Władysław (współautor) „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974
 5. Bartoszewski Władysław, „Warszawski pierścień śmierci 1939-1944” 1967
 6. Baszkiewicz Jan, „Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat. Mitologia i rzeczywistość Rewolucji Francuskiej” 1993
 7. Bauman Janina, „Zima o poranku” 1989
 8. Beauvois Daniel, „Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914” 2005
 9. Becela Tadeusz, „Osobliwe lata” 1961
 10. Berland Marian, „Dni długie jak wieki” 1992
 11. Bidakowski Kazimierz, „Księga wspomnień 1919-1939” 1960
 12. Bielecki Jerzy, „Kto ratuje jedno życie” 1990
 13. Bień Adam, „Bóg wysoko – dom daleko. Obrazy przeszłości 1900-1920” 1980 i 1981
 14. Bień Adam, „Listy z Łubianki” 1997
 15. Bieńkowski Wiesław (współautor) za edycję listów Kazimierza Kelles-Krauza 1984
 16. Bieńkowski Wiesław, „Kazimierz Kelles-Krauz. Życie i dzieło” 1969
 17. Bikont Anna, "Jacek", współautor 2018
 18. Bikont Anna, „My z Jedwabnego” 2004
 19. Blatonowa Olena (współautor) za przygotowanie do druku wspomnień: Zygmunt Zaremba „Listy 1946-1967” 2000
 20. Bobrowski Czesław, „Wspomnienia ze stulecia” 1985
 21. Borodziej Włodzimierz, „Terror i polityka” 1985
 22. Borodziej Włodzimierz, „Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby” 1990
 23. Borzyszkowski Józef, „Inteligencja polska w Prusach Zachodnich 1848-1920” 1986
 24. Brandys Marian, „Dziennik 1976-1977” 1996
 25. Broniewski "Orsza" Stanisław, „Całym życiem. Szare Szeregi w relacji naczelnika” 1983
 26. Brykczyński Paweł , „Gotowi na przemoc. Mord, antysemityzm i demokracja w międzywojennej Polsce” 2017
 27. Brzosko-Mędryk Danuta, „Niebo bez ptaków’ 1968
 28. Brzostek Błażej, „Za progiem. Codzienność w przestrzeni publicznej Warszawy 1955-1970” 2007
 29. Brzozowski Stanisław (współautor), „Szkoła w konspiracji” 1960
 30. Buchowski Krzysztof, „Litwomani i polonizatorzy” 2006
 31. Bukowska-Marczak Ewa, „ Przyjaciele, koledzy, wrogowie? Relacje pomiędzy polskimi, żydowskimi i ukraińskimi studentami Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918-1939)” 2019
 32. Burda Andrzej, „Lata walki i nadziei” 1970
 33. Buszko Józef (współautor), „Podstępne uwięzienie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej (6.XI.1939). Dokumenty” 1995
 34. Caban Ireneusz (współautor), „Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w okręgu lubelskim 1939-1944” 1971
 35. Chojnowski Andrzej, „Koncepcja polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939” 1979
 36. Chwalba Andrzej, „III Rzeczpospolita. Raport specjalny” 2005
 37. Cichoracki Piotr (współautor) za opracowanie „Dziennika wydarzeń 1939-1944” autorstwa Jędrzeja Moraczewskiego 2016
 38. Ciekot Szczepan, „Wspomnienia” 1969
 39. Ciesielski Stanisław, „Polacy w Kazachstanie w latach 1940-1946” 1996
 40. Ciesielski Stanisław, „Przesiedlenie ludności polskiej z kresów wschodnich do Polski 1944-1947” 1999
 41. Czapigo Dominik, „Uchwycić życie. Wspomnienia, dzienniki i listy 1930-1989” Hanny Świdy-Ziemby, opr. 2018
 42. Czech Danuta, „Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz” 1992
 43. Daruk Wacław, „Dziennik jednego roku” 1975
 44. Dębska Agnieszka, (opr. I red.) "Dzienników" Wiktora Woroszylskiego 2019
 45. Dmitrów Edmund, „Niemcy i okupacja hitlerowska w oczach Polaków. Poglądy i opinie z lat 1945-1948” 1987
 46. Dobieszewski Adolf, „Społeczno-polityczne problemy wsi wielkopolskiej w latach 1945-1970” 1973
 47. Dobroszycki Lucjan (współautor), „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974
 48. Dobroszycki Lucjan , opr. „Dziennik" Dawida Sierakowiaka 1960
 49. Dopierała Bogdan, „Kryzys gospodarki morskiej Szczecina 1919-1939” 1963
 50. Drewniak Bogusław, „Robotnicy sezonowi na Pomorzu Zachodnim (1890-1918)” 1959
 51. Drewnowski Tadeusz za wybór i przygotowanie do druku „Dzienników” Marii Dąbrowskiej 1988
 52. Drewnowski Tadeusz, „Tyle hałasu – o nic?” 1982
 53. Drobner Bolesław, „Bezustanna walka” 1963
 54. Drozdowski Marian Marek, (współautor), „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974
 55. Drozdowski Marian Marek, „Stefan Starzyński prezydent Warszawy” 1976
 56. Drozdowski Marian, „Polityka gospodarcza rządu polskiego 1936-1939” 1963
 57. Drzycimski Andrzej za przygotowanie do druku „Dziennika harcerza i „Szarotki” 1939-1944’ 1986
 58. Dufrat Joanna (współautor) za opracowanie „Dziennika wydarzeń 1939-1944” autorstwa Jędrzeja Moraczewskiego 2016
 59. Dunin-Wąsowicz Krzysztof, „Ruch oporu w hitlerowskich obozach koncentracyjnych 1933-1945” 1979
 60. Duraczyński Eugeniusz, „Kontrowersje i konflikty 1939-1941” 1977
 61. Dziurzyński Patrycy, „Osadnictwo rolne na Ziemiach Odzyskanych” 1983
 62. Edelman Marek, „Strażnik: Marek Edelman opowiada” – relacja spisana przez Rudiego Assuntino i Wlodka Goldkorna 1999
 63. Eisenbach Artur za edycję książki Emanuela Ringelbluma „Kronika getta warszawskiego. Wrzesień 1939 – styczeń 1943” 1983
 64. Eisenbach Artur, „Hitlerowska polityka zagłady Żydów” 1961
 65. Eisler Jerzy, „Polski rok 1968” 2006
 66. Falkowska Maria, „Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka” 1989
 67. Fik Marta, „Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981” 1989
 68. Fonkowicz Jerzy, „Pierwsze pistolety” 1962
 69. Fornalska Marcjanna, „Pamiętnik matki” 1959
 70. Friszke Andrzej (współautor) za przygotowanie do druku wspomnień: Zygmunt Zaremba „Listy 1946-1967” 2000
 71. Friszke Andrzej, „Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi.” 2010
 72. Friszke Andrzej, "Dzienniki" Wiktora Woroszylskiego - wstęp i i konsultacja naukowa 2019
 73. Fuks Marian, „Prasa żydowska w Warszawie 1823-1945” 1979
 74. Garapich P. Michał, Dzieci Kazimierza 2019
 75. Garbal Łukasz, „Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa”, t. 1 i 2 2018
 76. Garlicka Aleksandra (wspólautor) za edycję listów Kazimierza Kelles-Krauza 1984
 77. Garlicki Andrzej, „U źródeł obozu belwederskiego” i „Przewrót majowy” 1978
 78. Gasztold-Seń Przemysław, ”Koncesjonowany nacjonalizm. Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald 1980-1990” 2012
 79. Gauden Grzegorz, „Lwów – kres iluzji. Opowieść o pogromie listopadowym 1918” 2019
 80. Gawalewicz Adolf, „Refleksje z poczekalni do gazu” 1968
 81. Gdulewski Ryszard, „Pirotechnicy z fabryki „Gerlacha”. Z dziejów centralnego laboratorium uzbrojenia GL i AL” 1976
 82. Getter Marek (współautor) „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974
 83. Giedroyc Jerzy za stworzenie, wydawanie i redagowanie „Zeszytów Historycznych” 1994
 84. Glensk Urszula „Historia słabych. Reportaż i życie w dwudziestoleciu (1918-1939)”. 2014
 85. Głowiński Michał, „Czarne sezony” 1998
 86. Godlewski Jerzy Romuald , „Bitwa nad Bzurą” 1973
 87. Gołębiowski Janusz W., „Walka PPR o nacjonalizację przemysłu” 1961
 88. Góra Władysław, „PPR w walce o podział ziemi obszarniczej 1944-1945” 1962
 89. Gregorowicz Stanisław, „Polsko-radzieckie stosunki polityczne w latach 1932-1935” 1984
 90. Grochowska Magdalena, „Jerzy Giedroyc” 2009
 91. Grosfeld Leon, „Polityka państw centralnych wobec sprawy polskiej w latach pierwszej wojny światowej” 1962
 92. Gryta Marcin, „Byłem numerem” 1962
 93. Hall Aleksander, „Osobista historia III Rzeczypospolitej” (pamiętniki) 2011
 94. Hałoń Edward, „W cieniu Auschwitz” 2003
 95. Hillebrandt Bogdan, „Partyzantka na Kielecczyźnie 1939-1945” 1967
 96. Holzer Jerzy, „Polska Partia Socjalistyczna w latach 1917-1919” 1962
 97. Hrabar Roman , „Hitlerowski rabunek dzieci polskich” 1960
 98. Hryciuk Grzegorz, „Gazeta Lwowska 1941-1944” 1992
 99. Hułas Magdalena, „Goście czy intruzi? Rząd polski na uchodźstwie wrzesień 1939 – lipiec 1943” 1996
 100. Iwanow Nikołaj, „Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921-1939” 1991
 101. Iwańczuk Zbigniew (współautor), „Na granicy epok” 1967
 102. Iwicki Józef, „Z myślą o Niepodległej” 1978
 103. Jabłoński Henryk, „Polityka Polskiej Partii Socjalistycznej w czasie wojny 1914-1918” 1958
 104. Jabłoński Tadeusz, „Młodość mego pokolenia” 1977
 105. Jackowski Aleksander, „Na skróty” 1995
 106. Jagiełło Jerzy, „O polską drogę do socjalizmu. Dyskusje w PPR i PPS w latach 1944-1948” 1983
 107. Jagoda Zenon (współautor), „Więźniowie Oświęcimia” 1984
 108. Jankowski „Agaton” Stanisław, „Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie. Wspomnienia 1939-1945” 1980 i 1981
 109. Janowska Halina (współautor), „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925” 1980 i 1981
 110. Janowski Andrzej(współautor), „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974
 111. Janowski Maciej (współautor), „Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918” 2008
 112. Jarosz Dariusz, „Zhańbiona” wieś Okół: opowieści o buncie” 2016
 113. Jaruzelski Jerzy, „Stanisław Cat-Mackiewicz 1896-1966. Wilno-Londyn-Warszawa” 1987
 114. Jastrzębski Wincenty, „Wspomnienia 1885-1919” 1965 i 1966
 115. Jaworska-Lipska Janina, „Wspomnienia zagłębianki” 1977
 116. Jaworski Mieczysław, „Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego 1945-1965” 1984
 117. Jaźwiec Jan, „Narodzona w konspiracji” 1969
 118. Jedlicki Jerzy (współautor), „Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918” 2008
 119. Jekiełek Wojciech, „W pobliżu Oświęcimia” 1963
 120. Jędruszczak Hanna (współautor), „Polska Ludowa 1944-1950. Przemiany społeczne” 1974
 121. Jędruszczak Hanna, „Płace robotników w Polsce 1924-1939” 1963
 122. Jędruszczak Hanna, „Upaństwowienie i odbudowa przemysłu w Polsce (1944-1948)” 1969
 123. Jędruszczak Hanna, „Zatrudnienie a przemiany społeczne w Polsce w latach 1944-1960” 1972
 124. Jędruszczak Tadeusz (współautor), „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925” 1980 i 1981
 125. Jędrychowska Anna, „Zygzakiem i po prostu” 1965 i 1966
 126. Jonca Karol, „Polityka narodowościowa III Rzeszy na Śląsku Opolskim (1933-1940)” 1970
 127. Juryś Roman (współautor), „Na granicy epok” 1967
 128. Juryś Roman, „Kulisy wielkiej prowokacji.” 1960
 129. Juzwenko Adolf, „Polska a „biała” Rosja” 1973
 130. Kaczmarek, Ryszard, "Powstania śląskie 1919-1920-1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka" 2019
 131. Kadłubiec Daniel, „Jan Szczepański. Dzienniki z lat 1935-1945” 2009
 132. Kalabiński Stanisław (współautor), „Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja” 1969
 133. Kalabiński Stanisław (współautor), „Walki chłopów Królestwa Polskiego w rewolucji 1905-1907” 1961
 134. Kaliski Bartosz, (opr..) "Dzienników" Wiktora Woroszylskiego 2019
 135. Kamińska Helena (współautor), „Na granicy epok” 1967
 136. Kamińska Maria , „Ścieżkami wspomnień.” 1960
 137. Kamiński Marek Kazimierz , „Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne 1945-1948” 1990
 138. Karpus Zbigniew (współautor), „Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej w latach 1919-1922. Materiały archiwalne” 2009
 139. Karpus Zbigniew, „Jeńcy i interrnowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918-1924” 1997
 140. Karwacki Władysław Lech, „Łódź w latach rewolucji 1905-1907” 1975
 141. Kersten Krystyna (współautor), „Polska Ludowa 1944-1950. Przemiany społeczne” 1974
 142. Kersten Krystyna (współautor), „Wieś polska 1939-1948. Materiały konkursowe” 1971
 143. Kersten Krystyna, „Jałta w polskiej perspektywie” 1989
 144. Kędzierski Jan , „Miejsce urodzenia” 1982
 145. Kielar Wiesław, „Anus Mundi” 1972
 146. Kieniewicz Stefan, „Historia Polski 1795-1918” 1968
 147. Kieniewicz Stefan, „Warszawa w latach 1914-1975” 1976
 148. Kiepurska Halina (współautor), „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925” 1980 i 1981
 149. Kirchmayer Jerzy, „Powstanie Warszawskie” 1958
 150. Klukowski Zygmunt, „Dziennik z lat okupacji” 1958
 151. Kłodziński Stanisław (współautor), „Więźniowie Oświęcimia” 1984
 152. Knyt Agnieszka, "Dzienniki" Michała Romera, red. 2018
 153. Koberdowa Irena, „Socjalno-rewolucyjna Partia Proletariat 1882-1886” 1980 i 1981
 154. Kochanowski Jerzy, „W polskiej niewoli. Niemieccy jeńcy wojenni w Polsce (1945-1950)” 2001
 155. Kochanowski Jerzy, „Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956-1957” 2017
 156. Kochański Aleksander (współautor) za edycję listów Kazimierza Kelles-Krauza 1984
 157. Kochański Aleksander, „Stalinowskim kursem. Posiedzenie Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej 31 sierpnia – 3 września 1948” 1998
 158. Kofman Jan, „Lewiatan a podstawowe zagadnienia ekonomiczno-polityczne Drugiej Rzeczpospolitej” 1986
 159. Kołomejczyk Norbert, „Paweł Finder” 1977
 160. Korab-Żebryk Roman, „Operacja wileńska AK” 1988
 161. Korga Leon, „Ziemia tarnobrzeska w walce o władzę robotniczo-chłopską. Wspomnienia z lat 1934-1939-1945” 1961
 162. Kostiuszko Iwan I. (współautor), „Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej w latach 1919-1922. Materiały archiwalne” 2009
 163. Kowalak Tadeusz, „Spółdzielczość niemiecka na Pomorzu 1920-1938” 1965 i 1966
 164. Kowalski Józef, „Komunistyczna Partia Polski 1935-1938” 1975
 165. Kowalski Józef, „Trudne lata” 1965 i 1966
 166. Kowalski Włodzimierz T. , „Wielka koalicja 1941-1945” 1977
 167. Kozakiewicz Mikołaj (współautor), „Szkoła w konspiracji” 1960
 168. Kozłowski Czesław, „Związek Walki Młodych 1943-1948” 1978
 169. Kozłowski Józef, „Proletariacka Młoda Polska” 1986
 170. Kozłowski Maciej, „Między Sanem a Zbruczem” 1990
 171. Koźmiński Maciej, „Polska i Węgry przed drugą wojną światową” 1970
 172. Koźniewski Kazimierz, „Historia co tydzień” 1977
 173. Kroh Antoni, „Za tamtą górą. Wspomnienia łemkowskie” 2016
 174. Kroll Bogdan, „Rada Główna Opiekuńcza 1939-1945” 1985
 175. Krzyczkowski Józef, „Konspiracja i powstanie w Kampinosie 1944” 1961
 176. Kula Marcin (współautor), „Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1973
 177. Kula Marcin, „Autoportret rodziny X. Fragment żydowskiej Warszawy lat międzywojennych 2007
 178. Kula Witold (współautor), „Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1973
 179. Kulon Stanisław, „Z ziemi polskiej do Polski” 2008
 180. Kuroń Jacek, „Wiara i wina” 1989
 181. Kuropieska Józef, „Nieprzewidziane przygody 1988
 182. Kuropieska Józef, „Obozowe refleksje” 1974
 183. Kuźmiński Tadeusz, „Polska, Francja, Niemcy 1933-1935” 1963
 184. Landau Zbigniew (współautor) „Robotnicy przemysłowi w Polsce. Materialne warunki bytu. 1918-1939” 1971
 185. Landau Zbigniew (współautor), „Monachium 1938. Polskie dokumenty dyplomatyczne” 1985
 186. Leblang Stanisława (współautor), „Strajk chłopski w 1937 roku.” 1960
 187. Lemiesz Wiktor, „Dąbrówka pod okiem hitlerowskiego żandarma (1935-1939)” 1959
 188. Lewandowska Stanisława, „Polska konspiracyjne prasa informacyjno-polityczna 1939-1945” 1982
 189. Lewandowska Stanisława, „Prasa okupowanej Warszawy1939-1943” 1992
 190. Linkiewicz Olga, "Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym”. 2018
 191. Łatyński Marek, „Nie paść na kolana. Szkice o polskiej polityce lat powojennych” 2002
 192. Łęczycki Franciszek, „Mojej ankiety personalnej punkt 35” 1969
 193. Łossowski Piotr, „Litwa a sprawy polskie 1939-1940” 1982
 194. Łossowski Piotr, „Między wojną a pokojem. Niemieckie zamysły wojenne na wschodzie w obliczu traktatu wersalskiego. Marzec – kwiecień 1919” 1976
 195. Łuczak Czesław, „Dyskryminacja Polaków w Wielkopolsce w okresie okupacji hitlerowskiej” 1965 i 1966
 196. Łuczak Czesław, „Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej” 1993
 197. Łuczywo Helena, "Jacek", współautor 2018
 198. Machcewicz Anna , „Życie tak nas głupio rozłącza…. Listy więzienne 1946-1956 Zofii i Kazimierza Moczarskich”. 2015
 199. Machcewicz Paweł, „Polski rok 1956” 1993
 200. Madajczyk Czesław (współautor), „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974
 201. Madajczyk Czesław, „Generalna Gubernia w planach hitlerowskich” 1961
 202. Madajczyk Czesław, „Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce” 1970
 203. Madoń-Mitzner Katarzyna, Ośrodek Karta, Dom Spotkań z Historią, „Ocaleni z Mauthausen. Relacje polskich więźniów obozów nazistowskich systemu Mauthausen-Gusen.” 2010
 204. Makowski Bronisław, „Litwini w Polsce” 1986
 205. Malinowski Henryk (współautor), „Na granicy epok” 1967
 206. Malinowski Marian (współautor), „Polski ruch robotniczy w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej” 1964
 207. Malinowski Marian (współautor), „Publicystyka konspiracyjna PPR” 1967
 208. Małłek Karol, „Polskie są Mazury” 1972
 209. Maniakówna Maria (współautor), „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974
 210. Mańkowski Zygmunt (współautor), „Bataliony Chłopskie na Lubelszczyźnie (1940-1944)” 1962
 211. Mańkowski Zygmunt (współautor), „Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w okręgu lubelskim 1939-1944” 1971
 212. Mańkowski Zygmunt, „Między Wisłą a Bugiem. 1939-1944” T 1978
 213. Maranda Michał, „Nazistowskie obozy zagłady. Opis i próba analizy zjawiska” 2002
 214. Marat Emil (współautor), „Made in Poland – opowiada jeden z ostatnich żołnierzy Kedywu Stanisław Likiernik”. 2014
 215. Marczak-Oborski Stanisław, „Teatr czasu wojny 1939-1945” 1967
 216. Markiewicz Jerzy (współautor), „Bataliony Chłopskie na Lubelszczyźnie (1940-1944)” 1962
 217. Marszalec Janusz, „Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powstaniu Warszawskim” 1999
 218. Masłowski Jan (współautor), „Więźniowie Oświęcimia” 1984
 219. Matusowa „Kwiatkowska” Barbara, „Na partyzancki poszły bój” 1968
 220. Matuszewska Wilhelmina (współautor), „Strajk chłopski w 1937 roku.” 1960
 221. Mazurowa Kazimiera, „Skazani na wojnę” 1979
 222. Micewski Andrzej, „W cieniu marszałka Piłsudskiego” 1968
 223. Michalska Hanna (współautor), „Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej” 1988
 224. Micińska Magdalena (współautor), „Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918” 2008
 225. Miernik Grzegorz, „Zhańbiona” wieś Okół: opowieści o buncie” 2016
 226. Mikulski Teofil, „Fotografia zbiorowa Polaków deportowanych do okręgu pawłodarskiego” 1995
 227. Mintas Rimantas,,"Dzienniki" Michała Romera, opr. 2018
 228. Modzelewski Karol„Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca" 2013
 229. Molenda Jan (współautor), „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925” 1980 i 1981
 230. Motyka Grzegorz, „Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła. Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947” 2011
 231. Motyka Grzegorz, „Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943-1948” 1999
 232. Mulak Jan, „Polska lewica socjalistyczna 1939-1944” 1990
 233. Muraszko Alojzy (Jan Balicki), „Jedna szansa na tysiąc 1986
 234. Muś Włodzimierz, „W służbie boga wiary” 1983
 235. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego za inicjatywę i wkład w rozpoczęcie edycji „Słownika Biograficznego Działaczy Ruchu Robotniczego”. 1978
 236. Najdus Walentyna, „Ignacy Daszyński 1866-1936” 1988
 237. Najdus Walentyna, „Szkice z historii Galicji.” 1960
 238. Nałęcz Daria (współautor), „Józef Piłsudski – legendy i fakty” 1986
 239. Nałęcz Daria, „Sen o władzy. Inteligencja wobec niepodległości” 1994
 240. Nałęcz Tomasz (współautor), „Józef Piłsudski – legendy i fakty” 1986
 241. Nałęcz Tomasz, „Polska Organizacja Wojskowa 1914-1918” 1984
 242. Naszkowski Marian, „Niespokojne dni” 1958
 243. Naumiuk Jan (współautor), „Bataliony Chłopskie na Lubelszczyźnie (1940-1944)” 1962
 244. Nazarewicz Ryszard, „Nad górną Wartą i Pilicą” 1964
 245. Nazarewicz Ryszard, „Razem na tajnym froncie” 1983
 246. Ney-Krwawicz Marek, „Komenda Główna Armii Krajowej 1939-1945” 1990
 247. Neyman Elżbieta, „Intymny portret uczonych. Korespondencja Marii i Stanisława Ossowskich” 2002
 248. Nicieja Stanisław S., „Łyczaków. Dzielnica za Styksem” 1998
 249. Niesobski Edward (współautor), „Dziennik harcerza i „Szarotki” 1939-1944” 1986
 250. Nowak-Kiełbikowa Maria (współautor), „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925” 1980 i 1981
 251. Nowakowski Antoni, „Światło dla Warszawy” 1973
 252. Nowakowski Jerzy Marek , „Walery Sławek (1879-1939). Zarys biografii politycznej” 1988
 253. Nowinowski Sławomir M. , „Prezydent Ignacy Mościcki” 1994
 254. Olaszek Jan, „Rewolucja powielaczy. Niezależny ruch wydawniczy w Polsce 1976-1989” 2015
 255. Olejnik Leszek, „Polityka narodowościowa Polski w latach 1944-1960” 2003
 256. Ordyk „Czernik” Stanisław, „Hasło „Wisła”” 1970
 257. Orłowska Zofia, „Tajgo, pamiętna tajgo...” 1991
 258. Orman Elżbieta, „>>Najmniej jestem tam gdzie jestem<<. Listy Zofii z Vorzimerów Breudstedt z Warszawy i getta warszawskiego do córki Marysi w Szwajcarii” 2016
 259. Orzechowski Marian, „Odra – Nysa Łużycka – Bałtyk w polskiej myśli politycznej okresu II wojny światowej” 1969
 260. Orzechowski Marian, „Wojciech Korfanty” 1975
 261. Osękowski Czesław, „Referendum 30 czerwca 1946 roku w Polsce” oraz „Wybory do Sejmu z 19 stycznia 1947 roku w Polsce” 2000
 262. Ostrowska Elżbieta, „W Alejach spacerują >>Tygrysy<<”. Sierpień-wrzesień 1944” 1973
 263. Paczkowski Andrzej, "Góry i teczki: opowieść człowieka umiarkowanego. Biografia mówiona Andrzeja Paczkowskiego" 2019
 264. Paczkowski Andrzej, „Prasa polska w latach 1918-1939” 1980 i 1981
 265. Paczyńska Irena (współautor), „Podstępne uwięzienie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej (6.XI.1939). Dokumenty” 1995
 266. Paczyńska Irena, „Grypsy z Konzentrationslager Auschwitz Józefa Cyrankiewicza i Stanisława Kłodzińskiego”. 2013
 267. Pajewski Janusz, „Odbudowa państwa polskiego 1914-1918” 1978
 268. Pankiewicz Tadeusz, „Apteka w getcie krakowskim” 1982
 269. Paszkowski Zbigniew, „Historie z tej ziemi” 1974
 270. Pawełczyńska Anna, „Wartości i przemoc” 1973
 271. Pawlina Sebastian, „Praca w dywersji. Codzienność żołnierzy Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej” 2016
 272. Pawłowicz Jerzy (wspólautor), „Polski ruch robotniczy w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej” 1964
 273. Pawłowicz Jerzy (współautor), „Publicystyka konspiracyjna PPR” 1967
 274. Perkowski Piotr, „Gdańsk - miasto od nowa. Kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945-1970”. 2013
 275. Persak Krzysztof, „Sprawa Henryka Hollanda” 2006
 276. Pfeiferówna Jadwiga (współautor), „Dziennik harcerza i „Szarotki” 1939-1944” 1986
 277. Pietrzak Michał, „Rządy parlamentarne w Polsce w latach 1919-1926” 1968
 278. Pilch Andrzej, „Dzieje ruchu robotniczego w Krakowskiem 1918-1939” 1987
 279. Pilch Andrzej, „Studencki ruch polityczny w Polsce w latach 1932-1939” 1972
 280. Piotrowski Jacek, „Piłsudczycy bez lidera” 2003
 281. Pleskot Patryk, "Góry i teczki: opowieść człowieka umiarkowanego. Biografia mówiona Andrzeja Paczkowskiego" 2019
 282. Płoski Stanisław ,„Cywilna obrona Warszawy we wrześniu 1939 r.” oraz „Wspomnienia więźniów Pawiaka” 1964
 283. Pomian Grażyna, „Wizja Polski na łamach Kultury 1947-1976” 1999
 284. Popkiewicz Józef (współautor), „Przemysł ciężki Górnego Śląska w gospodarce Polski międzywojennej (1922-1939)” 1959
 285. Porwit Marian, „Komentarze do historii działań obronnych 1939 roku” 1978
 286. Porwit Marian, „Obrona Warszawy. Wrzesień 1939 rok” 1959
 287. Pośpieszalski Karol Marian, „Sprawa 58 tysięcy volksdeutschów. Sprostowanie hitlerowskich oszczerstw w sprawie strat niemieckiej mniejszości w Polsce w ostatnich miesiącach przed wybuchem wojny i w toku kampanii wrześniowej.” 1959
 288. Poterański Wacław (współautor), „Polski ruch robotniczy w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej” 1964
 289. Prekerowa Teresa, „Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942-1945” 1982
 290. Przygoński Antoni (współautor) „Publicystyka konspiracyjna PPR” 1967
 291. Przygoński Antoni (współautor), „Polski ruch robotniczy w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej” 1964
 292. Ptasiński Jan, „Z mazowieckich pól. Wspomnienia partyzanta” 1962
 293. Rakowski Mieczysław F., „Dzienniki polityczne 2005
 294. Rechowicz Henryk „Walka trwała siedem godzin” 1960
 295. Reizer Franciszka, „Dzienniki 1939-1944” 1984
 296. Rezmer Waldemar (współautor), „Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej w latach 1919-1922. Materiały archiwalne” 2009
 297. Rodak Stefan „Rola”, "Maszerują chłopskie bataliony” 1960
 298. Rojek Wojciech za oprac. 8 tomów zbioru „Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej” 2008
 299. Rokicki Konrad, (opr..) "Dzienników" Wiktora Woroszylskiego 2019
 300. Roman Wanda Krystyna, „Za Polskę do celi śmierci. Śledztwo i proces Nikodema Sulika” 2001
 301. Ropelewski „Karaś” Andrzej, „Oddział partyzancki Spaleni” 1986
 302. Rosowska Ewa (współautor), „Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej w latach 1919-1922. Materiały archiwalne” 2009
 303. Różański Henryk, „Śladem wspomnień i dokumentów 1943-1948” 1987
 304. Ruchniewicz Małgorzata, „Nie jesteśmy całkiem zapomniani”. Listy Jadwigi i Bolesława Haberów z łagrów i zesłania w ZSRR z lat 1946-1955”. 2014
 305. Rudnicki Szymon, „Obóz Narodowo-Radykalny. Geneza i działalność: 1985
 306. Ryszka Franciszek (współautor), „Polska Ludowa 1944-1950. Przemiany społeczne” 1974
 307. Ryszka Franciszek (współautor), „Przemysł ciężki Górnego Śląska w gospodarce Polski międzywojennej (1922-1939)” 1959
 308. Ryszka Franciszek, „Pamiętnik inteligenta. Dojrzewanie” 1994
 309. Sakowska Ruta, „Archiwum Ringelbluma. Getto warszawskie lipiec 1942-styczeń 1943” 1980 i 1981
 310. Sakowska Ruta, „Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. Listy o Zagładzie” 1997
 311. Samuś Paweł, „Dzieje SDKPiL w Łodzi 1893-1918” 1984
 312. Schönker Henryk, „Dotknięcie anioła” 2005
 313. Shore Marci, „Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem” 2008
 314. Sienkiewicz Jan,"Dzienniki" Michała Romera, opr. 2018
 315. Sikoń Stanisław, „Ciernista droga” 1971
 316. Simonides Dorota, „Szczęście w garści” 2012
 317. Sitarek Adam „>>Otoczone drutem państwo<<”. Struktura i funkcjonowanie administracji żydowskiej getta łódzkiego” 2015
 318. Skarga Barbara, „Po wyzwoleniu...” 1990
 319. Skorupka Wawrzyniec, „Moje morgi i katorgi” 1970
 320. Słabek Henryk (współautor), „Polska Ludowa 1944-1950. Przemiany społeczne” 1974
 321. Słabek Henryk „Obraz robotników polskich w latach 1945-1989” 2004
 322. Słabek Henryk, „Polityka agrarna PPR” 1968
 323. Smarzyński Henryk, „Powiat Busko-Zdrój przed 1.IX.1939 r. i w okresie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945.” 1960
 324. Sobczak Jan (współautor), „Na granicy epok” 1967
 325. Sobiesiak Józef, „Brygada Grunwald” 1964
 326. Spallek Waldemar, "Chasydyzm. Atlas Historyczny" 2019
 327. Spustek Irena (współautor), „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925” 1980 i 1981
 328. Stachiewicz Piotr, „Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej” 1980 i 1981
 329. Stankiewicz Witold, „Konflikty społeczne na wsi polskiej 1918-1920” 1963
 330. Steffen Wiktor, „Moja droga przez życie” 1976
 331. Stola Dariusz, „Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949-1989.” 2010
 332. Stola Dariusz, „Nadzieja i zagłada” 1995
 333. Stopień Maria (współautor), „Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej” 1988
 334. Strzembosz Tomasz (współautor), „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974
 335. Strzembosz Tomasz, „Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy” 1979
 336. Supruniuk Mirosław A., „Uporządkować wspomnienia .Nieautoryzowane rozmowy z Jerzym Giedroyciem”. 2011
 337. Syrkus Helena, „Ku idei osiedla społecznego 1925-1975” 1976
 338. Szarota Tomasz (współautor), „Polska Ludowa 1944-1950. Przemiany społeczne” 1974
 339. Szarota Tomasz (współautor), „Wieś polska 1939-1948. Materiały konkursowe” 1971
 340. Szarota Tomasz, „Okupowanej Warszawy dzień powszedni” 1978
 341. Szarota Tomasz, „Osadnictwo miejskie na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948” 1969
 342. Szarota Tomasz, „U progu zagłady” 2000
 343. Szatkowski Wojciech, „Goralenvolk. Historia zdrady” 2012
 344. Szaynok Bożena, „Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944-1968” 2007
 345. Szczygielski Zbigniew, „Walka o jednolity front w Warszawie 1933-1935” 1972
 346. Szymaniak Katrolina za opracowanie i tłumaczenie „Pism z getta warszawskiego” autorstwa Racheli Auerbach 2015
 347. Szymankiewicz Zenon, „Poznań we wrześniu 1939” 1985
 348. Ścisło Józef, „Świat musi osądzić” 1969
 349. Śliwa Michał, „Myśl polityczna Mieczysława Niedziałkowskiego” 1980 i 1981
 350. Śliwiński Jan, „Z kroniki bojowych dni” 1963
 351. Targalski Jerzy, „Ludwik Waryński” 1976
 352. Tazbir Janusz, „Polska na zakręcie dziejów” 1997
 353. Tazbir-Tomaszewska Bożena (współautor), „Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej” 1988
 354. Terej Jerzy Janusz , „Na rozstajach dróg. Ze studiów nad obliczem i modelem Armii Krajowej” 1978
 355. Terej Jerzy Janusz, „Rzeczywistość i polityka. Ze studiów nad dziejami najnowszymi Narodowej Demokracji” 1971
 356. Terlecki Olgierd, „Generał Sikorski” 1983
 357. Tomaszewicz Wincenty, „Ze wspomnień lekarza” 1965 i 1966
 358. Tomaszewski Jerzy (współautor), „Monachium 1938. Polskie dokumenty dyplomatyczne” 1985
 359. Tomaszewski Jerzy (współautor), „Robotnicy przemysłowi w Polsce. Materialne warunki bytu. 1918-1939” 1971
 360. Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, „Tomaszowskie za okupacji” 1991
 361. Tomicki Jan, „Norbert Barlicki’ 1968
 362. Tomicki Jan, „Polska Partia Socjalistyczna 1892-1948” 1983
 363. Topolski Jerzy, „Metodologia historii” 1968
 364. Torzecki Ryszard, „Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczpospolitej” 1993
 365. Turkowska Wanda (współautor), „Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej” 1988
 366. Turlejska Maria , „O wojnie i podziemiu. Dyskusje i polemiki.” 1959
 367. Tych Feliks (współautor) za edycję listów Kazimierza Kelles-Krauza 1984
 368. Tych Feliks (współautor), „Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja” 1969
 369. Tych Feliks (współautor), „Walki chłopów Królestwa Polskiego w rewolucji 1905-1907” 1961
 370. Waldenberg Marek, „Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej” 1992
 371. Walicki Andrzej, „Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii” 1996
 372. Wapiński Roman, „Narodowa Demokracja 1893-1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej” 1980 i 1981
 373. Wapiński Roman, „Pokolenia Drugiej Rzeczpospolitej” 1991
 374. Werschler Iwo, „Z dziejów obozu belwederskiego. Tadeusz Hołówko, życie i działalność 1984
 375. Wiatr Ewa za opracowanie „Dziennika z łódzkiego getta” autorstwa Rywki Lipszyc 2017
 376. Wieczorek Mieczysław, „Armia Ludowa. Powstanie i organizacja 1944-1945” 1979
 377. Wigura Krystyna, „Długa lekcja” 1970
 378. Wilusz Maria (współautor), „Polski ruch robotniczy w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej” 1964
 379. Wilusz Maria (współautor), „Publicystyka konspiracyjna PPR” 1967
 380. Wisłocki Jerzy, „Konkordat polski z 1925 roku” 1977
 381. Wituska Krystyna, „Na granicy życia i śmierci” 1968
 382. Wodziński Marcin, "Chasydyzm. Atlas Historyczny" 2019
 383. Wojnowski Edmund, „Warmia i Mazury w latach 1945-1947” 1968
 384. Wójcik Michał (współautor), „Made in Poland – opowiada jeden z ostatnich żołnierzy Kedywu Stanisław Likiernik”. 2014
 385. Wóycicka Zofia, „Przerwana żałoba. Polskie spory wokół pamięci nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady 1944-1950” 2009
 386. Wrona Janusz, „System partyjny w Polsce 1944-1950” 1995
 387. Wrzesiński Wojciech, „Ruch polski na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1920-1939” 1963
 388. Wylegała Anna, „Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i „polskich ziem odzyskanych”. 2014
 389. Zakrzewski Andrzej (współautor), „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925” 1980 i 1981
 390. Zakrzewski Andrzej, „Wincenty Witos, chłopski polityk i mąż stanu” 1977
 391. Zamojski Jan E., „Polacy w ruchu oporu we Francji 1940-1945” 1975
 392. Zamojski Jan, „Miejsce postoju” 1972
 393. Zastocka Wacława (współautor), „Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej” 1988
 394. Zbierski Stanisław, „Nad Wartą ludowa straż” 1965 i 1966
 395. Zbiniewicz Fryderyk, „Armia Polska w ZSRR” 1963
 396. Zespół rocznika „Zagłada Żydów”; Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 2012
 397. Zwarra Brunon, „Wspomnienia gdańskiego bówki” 1985
 398. Zyblikiewicz Lubomur, „Polityka Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wobec Polski 1944-1949” 1984
 399. Zych Gabriel, „Oranienburg. Rachunek pamięci” 1962
 400. Żarnowska Anna, „Geneza rozłamu w PPS, 1904-1906” 1965 i 1966
 401. Żarnowska Anna, „Klasa robotnicza Królestwa Polskiego 1870-1914” 1974
 402. Żarnowska Anna, „Robotnicy Warszawy na przełomie XIX i XX wieku” 1985
 403. Żarnowski Janusz, „Polska 1918-1939. Praca – technika – społeczeństwo” 1992
 404. Żarnowski Janusz, „Społeczeństwo Drugiej Rzeczpospolitej” 1973
 405. Żarnowski Janusz, „Struktura społeczna inteligencji w Polsce w latach 1918-1939” 1964
 406. Żerko Stanisław, „Stosunki polsko-niemieckie 1938-1939” 1998
 407. Żółkiewski Stefan, „Kultura literacka 1918-1932” 1974
Reklama

Czytaj także

Kraj

Jak rządził premier Kaczyński?

Jeszcze nie ruszyła kampania wyborcza, a już pojawiły się billboardy z Jarosławem Kaczyńskim jako przyszłym premierem. Prezes PiS był już szefem rządu. Warto przypomnieć jego dokonania.

Mariusz Janicki, Wiesław Władyka, [współpr.] Anna Dąbrowska
04.07.2020
Reklama