Nagrody Historyczne

Alfabetycznie

nazwisko, imię, tytuł za rok

1 Ajzner Seweryn, „Związek Związków Zawodowych 1931-1939” 1979

2 Assorodobraj-Kula Nina (współautor), „Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1973

3 Baczewski Jan, „Wspomnienia Warmiaka” 1961

4 Bartoszewski Władysław (współautor) „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974

5 Bartoszewski Władysław, „Warszawski pierścień śmierci 1939-1944” 1967

6 Baszkiewicz Jan, „Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat. Mitologia i rzeczywistość Rewolucji Francuskiej” 1993

7 Bauman Janina, „Zima o poranku” 1989

8 Beauvois Daniel, „Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914” 2005

9 Becela Tadeusz, „Osobliwe lata” 1961

10 Bergman Eleonora, opr. i koordynacja wydania "Archwium Ringelbluma" 2023

11 Berland Marian, „Dni długie jak wieki” 1992

12 Bertram Łukasz, "Bunt, podziemie, władza. Polscy komuniści i ich socjalizacja polityczna do roku 1956" 2022

13 Bidakowski Kazimierz, „Księga wspomnień 1919-1939” 1960

14 Bielecki Jerzy, „Kto ratuje jedno życie” 1990

15 Bień Adam, „Bóg wysoko – dom daleko. Obrazy przeszłości 1900-1920” 1980 i 1981

16 Bień Adam, „Listy z Łubianki” 1997

17 Bieńkowski Wiesław (współautor) za edycję listów Kazimierza Kelles-Krauza 1984

18 Bieńkowski Wiesław, „Kazimierz Kelles-Krauz. Życie i dzieło” 1969

19 Bikont Anna, "Jacek", współautor 2018

20 Bikont Anna, „My z Jedwabnego” 2004

21 Blatonowa Olena (współautor) za przygotowanie do druku wspomnień: Zygmunt Zaremba „Listy 1946-1967” 2000

22 Błażejowska Kalina, „Bezduszni. Zapomniana zagłada chorych” 2023

23 Bobrowski Czesław, „Wspomnienia ze stulecia” 1985

24 Borodziej Włodzimierz, „Terror i polityka” 1985

25 Borodziej Włodzimierz, „Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby” 1990

26 Borzyszkowski Józef, „Inteligencja polska w Prusach Zachodnich 1848-1920” 1986

27 Brandys Marian, „Dziennik 1976-1977” 1996

28 Broniewski "Orsza" Stanisław, „Całym życiem. Szare Szeregi w relacji naczelnika” 1983

29 Brykczyński Paweł , „Gotowi na przemoc. Mord, antysemityzm i demokracja w międzywojennej Polsce” 2017

30 Brzosko-Mędryk Danuta, „Niebo bez ptaków’ 1968

31 Brzostek Błażej, „Za progiem. Codzienność w przestrzeni publicznej Warszawy 1955-1970” 2007

32 Brzozowski Stanisław (współautor), „Szkoła w konspiracji” 1960

33 Buchowski Krzysztof, „Litwomani i polonizatorzy” 2006

34 Bukowska-Marczak Ewa, „ Przyjaciele, koledzy, wrogowie? Relacje pomiędzy polskimi, żydowskimi i ukraińskimi studentami Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918-1939)” 2019

35 Burda Andrzej, „Lata walki i nadziei” 1970

36 Buszko Józef (współautor), „Podstępne uwięzienie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej (6.XI.1939). Dokumenty” 1995

37 Caban Ireneusz (współautor), „Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w okręgu lubelskim 1939-1944” 1971

38 Chojnowski Andrzej, „Koncepcja polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939” 1979

39 Chwalba Andrzej, „III Rzeczpospolita. Raport specjalny” 2005

40 Cichoracki Piotr (współautor) za opracowanie „Dziennika wydarzeń 1939-1944” autorstwa Jędrzeja Moraczewskiego 2016

41 Ciekot Szczepan, „Wspomnienia” 1969

42 Ciesielski Stanisław, „Polacy w Kazachstanie w latach 1940-1946” 1996

43 Ciesielski Stanisław, „Przesiedlenie ludności polskiej z kresów wschodnich do Polski 1944-1947” 1999

44 Czapigo Dominik, „Uchwycić życie. Wspomnienia, dzienniki i listy 1930-1989” Hanny Świdy-Ziemby, opr. 2018

45 Czech Danuta, „Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz” 1992

46 Daruk Wacław, „Dziennik jednego roku” 1975

47 Dębska Agnieszka, (opr. I red.) "Dzienników" Wiktora Woroszylskiego 2019

48 Dmitrów Edmund, „Niemcy i okupacja hitlerowska w oczach Polaków. Poglądy i opinie z lat 1945-1948” 1987

49 Dobieszewski Adolf, „Społeczno-polityczne problemy wsi wielkopolskiej w latach 1945-1970” 1973

50 Dobroszycki Lucjan (współautor), „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974

51 Dobroszycki Lucjan , opr. „Dziennik" Dawida Sierakowiaka 1960

52 Dopierała Bogdan, „Kryzys gospodarki morskiej Szczecina 1919-1939” 1963

53 Drewniak Bogusław, „Robotnicy sezonowi na Pomorzu Zachodnim (1890-1918)” 1959

54 Drewnowski Tadeusz za wybór i przygotowanie do druku „Dzienników” Marii Dąbrowskiej 1988

55 Drewnowski Tadeusz, „Tyle hałasu – o nic?” 1982

56 Drobner Bolesław, „Bezustanna walka” 1963

57 Drozdowski Marian Marek, (współautor), „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974

58 Drozdowski Marian Marek, „Stefan Starzyński prezydent Warszawy” 1976

59 Drozdowski Marian, „Polityka gospodarcza rządu polskiego 1936-1939” 1963

60 Drzycimski Andrzej za przygotowanie do druku „Dziennika harcerza i „Szarotki” 1939-1944’ 1986

61 Dufrat Joanna (współautor) za opracowanie „Dziennika wydarzeń 1939-1944” autorstwa Jędrzeja Moraczewskiego 2016

62 Dunin-Wąsowicz Krzysztof, „Ruch oporu w hitlerowskich obozach koncentracyjnych 1933-1945” 1979

63 Duraczyński Eugeniusz, „Kontrowersje i konflikty 1939-1941” 1977

64 Dziurzyński Patrycy, „Osadnictwo rolne na Ziemiach Odzyskanych” 1983

65 Edelman Marek, „Strażnik: Marek Edelman opowiada” – relacja spisana przez Rudiego Assuntino i Wlodka Goldkorna 1999

66 Eisenbach Artur za edycję książki Emanuela Ringelbluma „Kronika getta warszawskiego. Wrzesień 1939 – styczeń 1943” 1983

67 Eisenbach Artur, „Hitlerowska polityka zagłady Żydów” 1961

68 Eisler Jerzy, „Polski rok 1968” 2006

69 Epsztein Tadeusz, opr. i koordynacja wydania "Archwium Ringelbluma" 2023

70 Falkowska Maria, „Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka” 1989

71 Ferenc Maria, „>>Każdy pyta, co z nami będzie<<. Mieszkańcy getta warszawskiego wobec wiadomości o wojnie i Zagładzie". 2021

72 Fik Marta, „Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981” 1989

73 Fonkowicz Jerzy, „Pierwsze pistolety” 1962

74 Fornalska Marcjanna, „Pamiętnik matki” 1959

75 Friszke Andrzej (współautor) za przygotowanie do druku wspomnień: Zygmunt Zaremba „Listy 1946-1967” 2000

76 Friszke Andrzej (współautor), Zawód:historyk” 2022

77 Friszke Andrzej, „Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi.” 2010

78 Friszke Andrzej, "Dzienniki" Wiktora Woroszylskiego - wstęp i i konsultacja naukowa 2019

79 Fuchsberg Lili, "Listy do mojej siostry 1946-1973" 2021

80 Fuks Marian, „Prasa żydowska w Warszawie 1823-1945” 1979

81 Gałęziowski Jakub, „Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny” 2022

82 Garapich P. Michał, Dzieci Kazimierza 2019

83 Garbal Łukasz, „Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa”, t. 1 i 2 2018

84 Garlicka Aleksandra (wspólautor) za edycję listów Kazimierza Kelles-Krauza 1984

85 Garlicki Andrzej, „U źródeł obozu belwederskiego” i „Przewrót majowy” 1978

86 Gasztold-Seń Przemysław, ”Koncesjonowany nacjonalizm. Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald 1980-1990” 2012

87 Gauden Grzegorz, „Lwów – kres iluzji. Opowieść o pogromie listopadowym 1918” 2019

88 Gawalewicz Adolf, „Refleksje z poczekalni do gazu” 1968

89 Gdulewski Ryszard, „Pirotechnicy z fabryki „Gerlacha”. Z dziejów centralnego laboratorium uzbrojenia GL i AL” 1976

90 Getter Marek (współautor) „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974

91 Giedroyc Jerzy za stworzenie, wydawanie i redagowanie „Zeszytów Historycznych” 1994

92 Glensk Urszula „Historia słabych. Reportaż i życie w dwudziestoleciu (1918-1939)”. 2014

93 Głowiński Michał, „Czarne sezony” 1998

94 Godlewski Jerzy Romuald , „Bitwa nad Bzurą” 1973

95 Gołębiowski Janusz W., „Walka PPR o nacjonalizację przemysłu” 1961

96 Góra Władysław, „PPR w walce o podział ziemi obszarniczej 1944-1945” 1962

97 Górny Maciej, "Polska bez cudów. Historia dla dorosłych" 2021

98 Gregorowicz Stanisław, „Polsko-radzieckie stosunki polityczne w latach 1932-1935” 1984

99 Grochowska Magdalena, „Jerzy Giedroyc” 2009

100 Grosfeld Leon, „Polityka państw centralnych wobec sprawy polskiej w latach pierwszej wojny światowej” 1962

101 Gryta Marcin, „Byłem numerem” 1962

102 Halamska Maria „Ciągłość i zmiana. Wieś polska 1918-2018.W poszukiwaniu źródeł teraźniejszości” 2020

103 Hall Aleksander, „Osobista historia III Rzeczypospolitej” (pamiętniki) 2011

104 Hałoń Edward, „W cieniu Auschwitz” 2003

105 Hillebrandt Bogdan, „Partyzantka na Kielecczyźnie 1939-1945” 1967

106 Holzer Jerzy, „Polska Partia Socjalistyczna w latach 1917-1919” 1962

107 Hrabar Roman , „Hitlerowski rabunek dzieci polskich” 1960

108 Hryciuk Grzegorz, „Gazeta Lwowska 1941-1944” 1992

109 Hułas Magdalena, „Goście czy intruzi? Rząd polski na uchodźstwie wrzesień 1939 – lipiec 1943” 1996

110 Iwanow Nikołaj, „Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921-1939” 1991

111 Iwańczuk Zbigniew (współautor), „Na granicy epok” 1967

112 Iwicki Józef, „Z myślą o Niepodległej” 1978

113 Jabłoński Henryk, „Polityka Polskiej Partii Socjalistycznej w czasie wojny 1914-1918” 1958

114 Jabłoński Tadeusz, „Młodość mego pokolenia” 1977

115 Jackowski Aleksander, „Na skróty” 1995

116 Jagiełło Jerzy, „O polską drogę do socjalizmu. Dyskusje w PPR i PPS w latach 1944-1948” 1983

117 Jagoda Zenon (współautor), „Więźniowie Oświęcimia” 1984

118 Jankowski „Agaton” Stanisław, „Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie. Wspomnienia 1939-1945” 1980 i 1981

119 Janowska Halina (współautor), „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925” 1980 i 1981

120 Janowski Andrzej(współautor), „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974

121 Janowski Maciej (współautor), „Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918” 2008

122 Jarosz Dariusz, „Zhańbiona” wieś Okół: opowieści o buncie” 2016

123 Jaruzelski Jerzy, „Stanisław Cat-Mackiewicz 1896-1966. Wilno-Londyn-Warszawa” 1987

124 Jastrzębski Wincenty, „Wspomnienia 1885-1919” 1965 i 1966

125 Jaworska-Lipska Janina, „Wspomnienia zagłębianki” 1977

126 Jaworski Mieczysław, „Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego 1945-1965” 1984

127 Jaźwiec Jan, „Narodzona w konspiracji” 1969

128 Jedlicki Jerzy (współautor), „Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918” 2008

129 Jekiełek Wojciech, „W pobliżu Oświęcimia” 1963

130 Jędruszczak Hanna (współautor), „Polska Ludowa 1944-1950. Przemiany społeczne” 1974

131 Jędruszczak Hanna, „Płace robotników w Polsce 1924-1939” 1963

132 Jędruszczak Hanna, „Upaństwowienie i odbudowa przemysłu w Polsce (1944-1948)” 1969

133 Jędruszczak Hanna, „Zatrudnienie a przemiany społeczne w Polsce w latach 1944-1960” 1972

134 Jędruszczak Tadeusz (współautor), „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925” 1980 i 1981

135 Jędrychowska Anna, „Zygzakiem i po prostu” 1965 i 1966

136 Jonca Karol, „Polityka narodowościowa III Rzeszy na Śląsku Opolskim (1933-1940)” 1970

137 Juryś Roman (współautor), „Na granicy epok” 1967

138 Juryś Roman, „Kulisy wielkiej prowokacji.” 1960

139 Juzwenko Adolf, „Polska a „biała” Rosja” 1973

140 Kaczmarek, Ryszard, "Powstania śląskie 1919-1920-1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka" 2019

141 Kaczmarek, Ryszard, opr. "Swój plan wykonam. Dziennik górnika z 1972 r." Wiesława Złocha 2023

142 Kadłubiec Daniel, „Jan Szczepański. Dzienniki z lat 1935-1945” 2009

143 Kalabiński Stanisław (współautor), „Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja” 1969

144 Kalabiński Stanisław (współautor), „Walki chłopów Królestwa Polskiego w rewolucji 1905-1907” 1961

145 Kaliski Bartosz, (opr..) "Dzienników" Wiktora Woroszylskiego 2019

146 Kamińska Helena (współautor), „Na granicy epok” 1967

147 Kamińska Maria , „Ścieżkami wspomnień.” 1960

148 Kamiński Marek Kazimierz , „Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne 1945-1948” 1990

149 Karpus Zbigniew (współautor), „Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej w latach 1919-1922. Materiały archiwalne” 2009

150 Karpus Zbigniew, „Jeńcy i interrnowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918-1924” 1997

151 Karwacki Władysław Lech, „Łódź w latach rewolucji 1905-1907” 1975

152 Kersten Krystyna (współautor), „Polska Ludowa 1944-1950. Przemiany społeczne” 1974

153 Kersten Krystyna (współautor), „Wieś polska 1939-1948. Materiały konkursowe” 1971

154 Kersten Krystyna, „Jałta w polskiej perspektywie” 1989

155 Kędzierski Jan , „Miejsce urodzenia” 1982

156 Kielar Wiesław, „Anus Mundi” 1972

157 Kieniewicz Jan, "Pamiętniki" Stefana Kieniewicza, opr. 2021

158 Kieniewicz Stefan, "Pamiętniki", opr. Jan Kieniewicz 2021

159 Kieniewicz Stefan, „Historia Polski 1795-1918” 1968

160 Kieniewicz Stefan, „Warszawa w latach 1914-1975” 1976

161 Kiepurska Halina (współautor), „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925” 1980 i 1981

162 Kirchmayer Jerzy, „Powstanie Warszawskie” 1958

163 Klukowski Zygmunt, „Dziennik z lat okupacji” 1958

164 Kłodziński Stanisław (współautor), „Więźniowie Oświęcimia” 1984

165 Knyt Agnieszka, "Dzienniki" Michała Romera, red. 2018

166 Koberdowa Irena, „Socjalno-rewolucyjna Partia Proletariat 1882-1886” 1980 i 1981

167 Kochanowski Jerzy, „W polskiej niewoli. Niemieccy jeńcy wojenni w Polsce (1945-1950)” 2001

168 Kochanowski Jerzy, wstęp i opr. "Swój plan wykonam. Dziennik górnika z 1972 r." Wiesława Złocha 2023

169 Kochanowski Jerzy, „Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956-1957” 2017

170 Kochański Aleksander (współautor) za edycję listów Kazimierza Kelles-Krauza 1984

171 Kochański Aleksander, „Stalinowskim kursem. Posiedzenie Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej 31 sierpnia – 3 września 1948” 1998

172 Kofman Jan, „Lewiatan a podstawowe zagadnienia ekonomiczno-polityczne Drugiej Rzeczpospolitej” 1986

173 Kołomejczyk Norbert, „Paweł Finder” 1977

174 Korab-Żebryk Roman, „Operacja wileńska AK” 1988

175 Korga Leon, „Ziemia tarnobrzeska w walce o władzę robotniczo-chłopską. Wspomnienia z lat 1934-1939-1945” 1961

176 Korzeniewski Bogdan, "Było, minęło. Wspomnienia" 2020

177 Kostiuszko Iwan I. (współautor), „Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej w latach 1919-1922. Materiały archiwalne” 2009

178 Kowalak Tadeusz, „Spółdzielczość niemiecka na Pomorzu 1920-1938” 1965 i 1966

179 Kowalski Józef, „Komunistyczna Partia Polski 1935-1938” 1975

180 Kowalski Józef, „Trudne lata” 1965 i 1966

181 Kowalski Włodzimierz T. , „Wielka koalicja 1941-1945” 1977

182 Kozakiewicz Mikołaj (współautor), „Szkoła w konspiracji” 1960

183 Kozłowski Czesław, „Związek Walki Młodych 1943-1948” 1978

184 Kozłowski Józef, „Proletariacka Młoda Polska” 1986

185 Kozłowski Maciej, „Między Sanem a Zbruczem” 1990

186 Koźmiński Maciej, „Polska i Węgry przed drugą wojną światową” 1970

187 Koźniewski Kazimierz, „Historia co tydzień” 1977

188 Kroh Antoni, „Za tamtą górą. Wspomnienia łemkowskie” 2016

189 Kroll Bogdan, „Rada Główna Opiekuńcza 1939-1945” 1985

190 Krzyczkowski Józef, „Konspiracja i powstanie w Kampinosie 1944” 1961

191 Kula Marcin (współautor), „Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1973

192 Kula Marcin, „Autoportret rodziny X. Fragment żydowskiej Warszawy lat międzywojennych 2007

193 Kula Witold (współautor), „Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1973

194 Kulon Stanisław, „Z ziemi polskiej do Polski” 2008

195 Kuroń Jacek, „Wiara i wina” 1989

196 Kuropieska Józef, „Nieprzewidziane przygody 1988

197 Kuropieska Józef, „Obozowe refleksje” 1974

198 Kurski Jarosław, „Dziady i dybuki. Opowieść dygresyjna” 2022

199 Kuźmiński Tadeusz, „Polska, Francja, Niemcy 1933-1935” 1963

200 Landau Zbigniew (współautor) „Robotnicy przemysłowi w Polsce. Materialne warunki bytu. 1918-1939” 1971

201 Landau Zbigniew (współautor), „Monachium 1938. Polskie dokumenty dyplomatyczne” 1985

202 Leblang Stanisława (współautor), „Strajk chłopski w 1937 roku.” 1960

203 Lemiesz Wiktor, „Dąbrówka pod okiem hitlerowskiego żandarma (1935-1939)” 1959

204 Lewandowska Stanisława, „Polska konspiracyjne prasa informacyjno-polityczna 1939-1945” 1982

205 Lewandowska Stanisława, „Prasa okupowanej Warszawy1939-1943” 1992

206 Leyk Aleksandra, "Cięcia. Mówiona historia transformacji" 2020

207 Linkiewicz Olga, "Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym”. 2018

208 Łatyński Marek, „Nie paść na kolana. Szkice o polskiej polityce lat powojennych” 2002

209 Łęczycki Franciszek, „Mojej ankiety personalnej punkt 35” 1969

210 Łossowski Piotr, „Litwa a sprawy polskie 1939-1940” 1982

211 Łossowski Piotr, „Między wojną a pokojem. Niemieckie zamysły wojenne na wschodzie w obliczu traktatu wersalskiego. Marzec – kwiecień 1919” 1976

212 Łubieński Maciej, „Łubieńscy. Portret familii z czasów wielkości” 2020

213 Łuczak Czesław, „Dyskryminacja Polaków w Wielkopolsce w okresie okupacji hitlerowskiej” 1965 i 1966

214 Łuczak Czesław, „Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej” 1993

215 Łuczywo Helena, "Jacek", współautor 2018

216 Machcewicz Anna , „Życie tak nas głupio rozłącza…. Listy więzienne 1946-1956 Zofii i Kazimierza Moczarskich”. 2015

217 Machcewicz Paweł, „Polski rok 1956” 1993

218 Madajczyk Czesław (współautor), „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974

219 Madajczyk Czesław, „Generalna Gubernia w planach hitlerowskich” 1961

220 Madajczyk Czesław, „Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce” 1970

221 Madoń-Mitzner Katarzyna, Ośrodek Karta, Dom Spotkań z Historią, „Ocaleni z Mauthausen. Relacje polskich więźniów obozów nazistowskich systemu Mauthausen-Gusen.” 2010

222 Makowski Bronisław, „Litwini w Polsce” 1986

223 Malinowski Henryk (współautor), „Na granicy epok” 1967

224 Malinowski Marian (współautor), „Polski ruch robotniczy w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej” 1964

225 Malinowski Marian (współautor), „Publicystyka konspiracyjna PPR” 1967

226 Małłek Karol, „Polskie są Mazury” 1972

227 Maniakówna Maria (współautor), „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974

228 Mańkowski Zygmunt (współautor), „Bataliony Chłopskie na Lubelszczyźnie (1940-1944)” 1962

229 Mańkowski Zygmunt (współautor), „Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w okręgu lubelskim 1939-1944” 1971

230 Mańkowski Zygmunt, „Między Wisłą a Bugiem. 1939-1944” T 1978

231 Maranda Michał, „Nazistowskie obozy zagłady. Opis i próba analizy zjawiska” 2002

232 Marat Emil (współautor), „Made in Poland – opowiada jeden z ostatnich żołnierzy Kedywu Stanisław Likiernik”. 2014

233 Marczak-Oborski Stanisław, „Teatr czasu wojny 1939-1945” 1967

234 Markiewicz Jerzy (współautor), „Bataliony Chłopskie na Lubelszczyźnie (1940-1944)” 1962

235 Marszalec Janusz, „Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powstaniu Warszawskim” 1999

236 Masłowski Jan (współautor), „Więźniowie Oświęcimia” 1984

237 Matusowa „Kwiatkowska” Barbara, „Na partyzancki poszły bój” 1968

238 Matuszewska Wilhelmina (współautor), „Strajk chłopski w 1937 roku.” 1960

239 Mazurowa Kazimiera, „Skazani na wojnę” 1979

240 Mędrzecki Włodzimierz, „Odzyskany śmietnik. Jak radziliśmy sobie z niepodległością w II Rzeczypospolitej 2022

241 Micewski Andrzej, „W cieniu marszałka Piłsudskiego” 1968

242 Michalska Hanna (współautor), „Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej” 1988

243 Micińska Magdalena (współautor), „Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918” 2008

244 Miernik Grzegorz, „Zhańbiona” wieś Okół: opowieści o buncie” 2016

245 Mikulski Teofil, „Fotografia zbiorowa Polaków deportowanych do okręgu pawłodarskiego” 1995

246 Mintas Rimantas,,"Dzienniki" Michała Romera, opr. 2018

247 Modzelewski Karol„Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca" 2013

248 Molenda Jan (współautor), „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925” 1980 i 1981

249 Motyka Grzegorz, „Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła. Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947” 2011

250 Motyka Grzegorz, „Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943-1948” 1999

251 Mulak Jan, „Polska lewica socjalistyczna 1939-1944” 1990

252 Muraszko Alojzy (Jan Balicki), „Jedna szansa na tysiąc 1986

253 Muś Włodzimierz, „W służbie boga wiary” 1983

254 Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego za inicjatywę i wkład w rozpoczęcie edycji „Słownika Biograficznego Działaczy Ruchu Robotniczego”. 1978

255 Najdus Walentyna, „Ignacy Daszyński 1866-1936” 1988

256 Najdus Walentyna, „Szkice z historii Galicji.” 1960

257 Nałęcz Daria (współautor), „Józef Piłsudski – legendy i fakty” 1986

258 Nałęcz Daria, „Sen o władzy. Inteligencja wobec niepodległości” 1994

259 Nałęcz Tomasz (współautor), „Józef Piłsudski – legendy i fakty” 1986

260 Nałęcz Tomasz, „Polska Organizacja Wojskowa 1914-1918” 1984

261 Naszkowski Marian, „Niespokojne dni” 1958

262 Naumiuk Jan (współautor), „Bataliony Chłopskie na Lubelszczyźnie (1940-1944)” 1962

263 Nazarewicz Ryszard, „Nad górną Wartą i Pilicą” 1964

264 Nazarewicz Ryszard, „Razem na tajnym froncie” 1983

265 Ney-Krwawicz Marek, „Komenda Główna Armii Krajowej 1939-1945” 1990

266 Neyman Elżbieta, „Intymny portret uczonych. Korespondencja Marii i Stanisława Ossowskich” 2002

267 Nicieja Stanisław S., „Łyczaków. Dzielnica za Styksem” 1998

268 Niesobski Edward (współautor), „Dziennik harcerza i „Szarotki” 1939-1944” 1986

269 Nowak-Kiełbikowa Maria (współautor), „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925” 1980 i 1981

270 Nowakowski Antoni, „Światło dla Warszawy” 1973

271 Nowakowski Jerzy Marek , „Walery Sławek (1879-1939). Zarys biografii politycznej” 1988

272 Nowinowski Sławomir M. , „Prezydent Ignacy Mościcki” 1994

273 Olaszek Jan (współautor), "Andrzej Friszke. Zawód: historyk" 2022

274 Olaszek Jan, „Rewolucja powielaczy. Niezależny ruch wydawniczy w Polsce 1976-1989” 2015

275 Olejnik Leszek, „Polityka narodowościowa Polski w latach 1944-1960” 2003

276 Ordyk „Czernik” Stanisław, „Hasło „Wisła”” 1970

277 Orłowska Zofia, „Tajgo, pamiętna tajgo...” 1991

278 Orman Elżbieta, „>>Najmniej jestem tam gdzie jestem<<. Listy Zofii z Vorzimerów Breudstedt z Warszawy i getta warszawskiego do córki Marysi w Szwajcarii” 2016

279 Orzechowski Marian, „Odra – Nysa Łużycka – Bałtyk w polskiej myśli politycznej okresu II wojny światowej” 1969

280 Orzechowski Marian, „Wojciech Korfanty” 1975

281 Osękowski Czesław, „Referendum 30 czerwca 1946 roku w Polsce” oraz „Wybory do Sejmu z 19 stycznia 1947 roku w Polsce” 2000

282 Ossowski Stanisław, „Dzienniki” 2022

283 Ostrowska Elżbieta, „W Alejach spacerują >>Tygrysy<<”. Sierpień-wrzesień 1944” 1973

284 Paczkowski Andrzej, "Góry i teczki: opowieść człowieka umiarkowanego. Biografia mówiona Andrzeja Paczkowskiego" 2019

285 Paczkowski Andrzej, „Prasa polska w latach 1918-1939” 1980 i 1981

286 Paczyńska Irena (współautor), „Podstępne uwięzienie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej (6.XI.1939). Dokumenty” 1995

287 Paczyńska Irena, „Grypsy z Konzentrationslager Auschwitz Józefa Cyrankiewicza i Stanisława Kłodzińskiego”. 2013

288 Pajewski Janusz, „Odbudowa państwa polskiego 1914-1918” 1978

289 Pankiewicz Tadeusz, „Apteka w getcie krakowskim” 1982

290 Paszkowski Zbigniew, „Historie z tej ziemi” 1974

291 Pawełczyńska Anna, „Wartości i przemoc” 1973

292 Pawlak Grażyna za opracowanie "Kronik wojennych" Aurelii Wyleżyńskiej (z Marcinem Urynowiczem) 2022

293 Pawlina Sebastian, „Praca w dywersji. Codzienność żołnierzy Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej” 2016

294 Pawłowicz Jerzy (wspólautor), „Polski ruch robotniczy w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej” 1964

295 Pawłowicz Jerzy (współautor), „Publicystyka konspiracyjna PPR” 1967

296 Perkowski Piotr, „Gdańsk - miasto od nowa. Kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945-1970”. 2013

297 Persak Krzysztof, „Sprawa Henryka Hollanda” 2006

298 Person Katarzyna, opr. i koordynacja wydania "Archwium Ringelbluma" 2023

299 Pfeiferówna Jadwiga (współautor), „Dziennik harcerza i „Szarotki” 1939-1944” 1986

300 Pietrzak Michał, „Rządy parlamentarne w Polsce w latach 1919-1926” 1968

301 Pilch Andrzej, „Dzieje ruchu robotniczego w Krakowskiem 1918-1939” 1987

302 Pilch Andrzej, „Studencki ruch polityczny w Polsce w latach 1932-1939” 1972

303 Piotrowski Jacek, „Piłsudczycy bez lidera” 2003

304 Pleskot Patryk, "Góry i teczki: opowieść człowieka umiarkowanego. Biografia mówiona Andrzeja Paczkowskiego" 2019

305 Płoski Stanisław ,„Cywilna obrona Warszawy we wrześniu 1939 r.” oraz „Wspomnienia więźniów Pawiaka” 1964

306 Pomian Grażyna, „Wizja Polski na łamach Kultury 1947-1976” 1999

307 Popkiewicz Józef (współautor), „Przemysł ciężki Górnego Śląska w gospodarce Polski międzywojennej (1922-1939)” 1959

308 Porwit Marian, „Komentarze do historii działań obronnych 1939 roku” 1978

309 Porwit Marian, „Obrona Warszawy. Wrzesień 1939 rok” 1959

310 Pośpieszalski Karol Marian, „Sprawa 58 tysięcy volksdeutschów. Sprostowanie hitlerowskich oszczerstw w sprawie strat niemieckiej mniejszości w Polsce w ostatnich miesiącach przed wybuchem wojny i w toku kampanii wrześniowej.” 1959

311 Poterański Wacław (współautor), „Polski ruch robotniczy w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej” 1964

312 Prekerowa Teresa, „Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942-1945” 1982

313 Przygoński Antoni (współautor) „Publicystyka konspiracyjna PPR” 1967

314 Przygoński Antoni (współautor), „Polski ruch robotniczy w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej” 1964

315 Ptasiński Jan, „Z mazowieckich pól. Wspomnienia partyzanta” 1962

316 Rakowski Mieczysław F., „Dzienniki polityczne 2005

317 Rechowicz Henryk „Walka trwała siedem godzin” 1960

318 Reizer Franciszka, „Dzienniki 1939-1944” 1984

319 Rembacka Katarzyna, „Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza (1912-1989)” 2020

320 Rezmer Waldemar (współautor), „Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej w latach 1919-1922. Materiały archiwalne” 2009

321 Rodak Stefan „Rola”, "Maszerują chłopskie bataliony” 1960

322 Rojek Wojciech za oprac. 8 tomów zbioru „Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej” 2008

323 Rokicki Konrad, (opr..) "Dzienników" Wiktora Woroszylskiego 2019

324 Roman Wanda Krystyna, „Za Polskę do celi śmierci. Śledztwo i proces Nikodema Sulika” 2001

325 Ropelewski „Karaś” Andrzej, „Oddział partyzancki Spaleni” 1986

326 Rosowska Ewa (współautor), „Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej w latach 1919-1922. Materiały archiwalne” 2009

327 Różański Henryk, „Śladem wspomnień i dokumentów 1943-1948” 1987

328 Ruchniewicz Małgorzata, „Nie jesteśmy całkiem zapomniani”. Listy Jadwigi i Bolesława Haberów z łagrów i zesłania w ZSRR z lat 1946-1955”. 2014

329 Rudnicki Szymon, „Obóz Narodowo-Radykalny. Geneza i działalność: 1985

330 Ryszka Franciszek (współautor), „Polska Ludowa 1944-1950. Przemiany społeczne” 1974

331 Ryszka Franciszek (współautor), „Przemysł ciężki Górnego Śląska w gospodarce Polski międzywojennej (1922-1939)” 1959

332 Ryszka Franciszek, „Pamiętnik inteligenta. Dojrzewanie” 1994

333 Sakowska Ruta, „Archiwum Ringelbluma. Getto warszawskie lipiec 1942-styczeń 1943” 1980 i 1981

334 Sakowska Ruta, „Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. Listy o Zagładzie” 1997

335 Samuś Paweł, „Dzieje SDKPiL w Łodzi 1893-1918” 1984

336 Schönker Henryk, „Dotknięcie anioła” 2005

337 Shore Marci, „Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem” 2008

338 Sienkiewicz Jan,"Dzienniki" Michała Romera, opr. 2018

339 Siewierski Tomasz (współautor), "Andrzej Friszke. Zawód:historyk" 2022

340 Sikoń Stanisław, „Ciernista droga” 1971

341 Simonides Dorota, „Szczęście w garści” 2012

342 Sitarek Adam „>>Otoczone drutem państwo<<”. Struktura i funkcjonowanie administracji żydowskiej getta łódzkiego” 2015

343 Skarga Barbara, „Po wyzwoleniu...” 1990

344 Skorupka Wawrzyniec, „Moje morgi i katorgi” 1970

345 Słabek Henryk (współautor), „Polska Ludowa 1944-1950. Przemiany społeczne” 1974

346 Słabek Henryk „Obraz robotników polskich w latach 1945-1989” 2004

347 Słabek Henryk, „Polityka agrarna PPR” 1968

348 Smarzyński Henryk, „Powiat Busko-Zdrój przed 1.IX.1939 r. i w okresie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945.” 1960

349 Sobczak Jan (współautor), „Na granicy epok” 1967

350 Sobiesiak Józef, „Brygada Grunwald” 1964

351 Spallek Waldemar, "Chasydyzm. Atlas Historyczny" 2019

352 Spustek Irena (współautor), „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925” 1980 i 1981

353 Stachiewicz Piotr, „Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej” 1980 i 1981

354 Stankiewicz Witold, „Konflikty społeczne na wsi polskiej 1918-1920” 1963

355 Stasiak Marcin, "Polio w Polsce 1945-1989. Studium z historii niepełnosprawności" 2021

356 Steffen Wiktor, „Moja droga przez życie” 1976

357 Stola Dariusz, „Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949-1989.” 2010

358 Stola Dariusz, „Nadzieja i zagłada” 1995

359 Stopień Maria (współautor), „Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej” 1988

360 Strzembosz Tomasz (współautor), „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974

361 Strzembosz Tomasz, „Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy” 1979

362 Suława Aleksandra, „Przy rodzicach nie parlować. O polskich powrotach z Francji” 2023

363 Sułek Róża za opracowanie "Dzienników" Stanisława Ossowskiego 2022

364 Supruniuk Mirosław A., „Uporządkować wspomnienia .Nieautoryzowane rozmowy z Jerzym Giedroyciem”. 2011

365 Syrkus Helena, „Ku idei osiedla społecznego 1925-1975” 1976

366 Szarota Tomasz (współautor), „Polska Ludowa 1944-1950. Przemiany społeczne” 1974

367 Szarota Tomasz (współautor), „Wieś polska 1939-1948. Materiały konkursowe” 1971

368 Szarota Tomasz, „Okupowanej Warszawy dzień powszedni” 1978

369 Szarota Tomasz, „Osadnictwo miejskie na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948” 1969

370 Szarota Tomasz, „U progu zagłady” 2000

371 Szatkowski Wojciech, „Goralenvolk. Historia zdrady” 2012

372 Szaynok Bożena, „Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944-1968” 2007

373 Szczygielski Zbigniew, „Walka o jednolity front w Warszawie 1933-1935” 1972

374 Szymaniak Katrolina za opracowanie i tłumaczenie „Pism z getta warszawskiego” autorstwa Racheli Auerbach 2015

375 Szymankiewicz Zenon, „Poznań we wrześniu 1939” 1985

376 Ścisło Józef, „Świat musi osądzić” 1969

377 Śliwa Michał, „Myśl polityczna Mieczysława Niedziałkowskiego” 1980 i 1981

378 Śliwiński Jan, „Z kroniki bojowych dni” 1963

379 Targalski Jerzy, „Ludwik Waryński” 1976

380 Tazbir Janusz, „Polska na zakręcie dziejów” 1997

381 Tazbir-Tomaszewska Bożena (współautor), „Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej” 1988

382 Terej Jerzy Janusz , „Na rozstajach dróg. Ze studiów nad obliczem i modelem Armii Krajowej” 1978

383 Terej Jerzy Janusz, „Rzeczywistość i polityka. Ze studiów nad dziejami najnowszymi Narodowej Demokracji” 1971

384 Terlecki Olgierd, „Generał Sikorski” 1983

385 Tomaszewicz Wincenty, „Ze wspomnień lekarza” 1965 i 1966

386 Tomaszewski Jerzy (współautor), „Monachium 1938. Polskie dokumenty dyplomatyczne” 1985

387 Tomaszewski Jerzy (współautor), „Robotnicy przemysłowi w Polsce. Materialne warunki bytu. 1918-1939” 1971

388 Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, „Tomaszowskie za okupacji” 1991

389 Tomicki Jan, „Norbert Barlicki’ 1968

390 Tomicki Jan, „Polska Partia Socjalistyczna 1892-1948” 1983

391 Topolski Jerzy, „Metodologia historii” 1968

392 Torzecki Ryszard, „Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczpospolitej” 1993

393 Turkowska Wanda (współautor), „Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej” 1988

394 Turlejska Maria , „O wojnie i podziemiu. Dyskusje i polemiki.” 1959

395 Tych Feliks (współautor) za edycję listów Kazimierza Kelles-Krauza 1984

396 Tych Feliks (współautor), „Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja” 1969

397 Tych Feliks (współautor), „Walki chłopów Królestwa Polskiego w rewolucji 1905-1907” 1961

398 Urynowicz Marcin za opracowanie "Kronik wojennych" Aurelii Wyleżyńskiej (z Grażyną Pawlak) 2022

399 Waldenberg Marek, „Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej” 1992

400 Walicki Andrzej, „Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii” 1996

401 Wapiński Roman, „Narodowa Demokracja 1893-1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej” 1980 i 1981

402 Wapiński Roman, „Pokolenia Drugiej Rzeczpospolitej” 1991

403 Wawrzyniak Joanna, "Cięcia. Mówiona historia transformacji" 2020

404 Werschler Iwo, „Z dziejów obozu belwederskiego. Tadeusz Hołówko, życie i działalność 1984

405 Wiatr Ewa za opracowanie „Dziennika z łódzkiego getta” autorstwa Rywki Lipszyc 2017

406 Wieczorek Mieczysław, „Armia Ludowa. Powstanie i organizacja 1944-1945” 1979

407 Wigura Krystyna, „Długa lekcja” 1970

408 Wilusz Maria (współautor), „Polski ruch robotniczy w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej” 1964

409 Wilusz Maria (współautor), „Publicystyka konspiracyjna PPR” 1967

410 Wisłocki Jerzy, „Konkordat polski z 1925 roku” 1977

411 Wituska Krystyna, „Na granicy życia i śmierci” 1968

412 Wodziński Marcin, "Chasydyzm. Atlas Historyczny" 2019

413 Wojnowski Edmund, „Warmia i Mazury w latach 1945-1947” 1968

414 Wójcik Michał (współautor), „Made in Poland – opowiada jeden z ostatnich żołnierzy Kedywu Stanisław Likiernik”. 2014

415 Wóycicka Zofia, „Przerwana żałoba. Polskie spory wokół pamięci nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady 1944-1950” 2009

416 Wrona Janusz, „System partyjny w Polsce 1944-1950” 1995

417 Wrzesiński Wojciech, „Ruch polski na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1920-1939” 1963

418 Wylegała Anna, „Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i „polskich ziem odzyskanych”. 2014

419 Wyleżyńska Aurelia „Kroniki wojenne” 2022

420 Zakrzewski Andrzej (współautor), „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925” 1980 i 1981

421 Zakrzewski Andrzej, „Wincenty Witos, chłopski polityk i mąż stanu” 1977

422 Zamojski Jan E., „Polacy w ruchu oporu we Francji 1940-1945” 1975

423 Zamojski Jan, „Miejsce postoju” 1972

424 Zaremba Marcin, "Wielkie rozczarowanie. Geneza rewolucji Solidarności" 2023

425 Zastocka Wacława (współautor), „Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej” 1988

426 Zbierski Stanisław, „Nad Wartą ludowa straż” 1965 i 1966

427 Zbiniewicz Fryderyk, „Armia Polska w ZSRR” 1963

428 Zespół rocznika „Zagłada Żydów”; Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 2012

429 Zwarra Brunon, „Wspomnienia gdańskiego bówki” 1985

430 Zyblikiewicz Lubomur, „Polityka Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wobec Polski 1944-1949” 1984

431 Zych Gabriel, „Oranienburg. Rachunek pamięci” 1962

432 Żarnowska Anna, „Geneza rozłamu w PPS, 1904-1906” 1965 i 1966

433 Żarnowska Anna, „Klasa robotnicza Królestwa Polskiego 1870-1914” 1974

434 Żarnowska Anna, „Robotnicy Warszawy na przełomie XIX i XX wieku” 1985

435 Żarnowski Janusz, „Polska 1918-1939. Praca – technika – społeczeństwo” 1992

436 Żarnowski Janusz, „Społeczeństwo Drugiej Rzeczpospolitej” 1973

437 Żarnowski Janusz, „Struktura społeczna inteligencji w Polsce w latach 1918-1939” 1964

438 Żerko Stanisław, „Stosunki polsko-niemieckie 1938-1939” 1998

439 Żółkiewski Stefan, „Kultura literacka 1918-1932” 1974

Reklama

Czytaj także

null
Historia

Mieli rusyfikować, a się spolonizowali. Rosyjscy kolonizatorzy na Mazowszu

W XIX w. car sprowadził na Mazowsze rosyjskich kolonistów. Mieli krzewić rodzimą kulturę i zruszczać okoliczną ludność. Zamiast tego Rosjanie sami się spolonizowali.

Violetta Wiernicka
21.05.2024
Reklama