Nagrody Historyczne

Alfabetycznie

1 Ajzner Seweryn, „Związek Związków Zawodowych 1931-1939” 1979

2 Assorodobraj-Kula Nina (współautor), „Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1973

3 Baczewski Jan, „Wspomnienia Warmiaka” 1961

4 Bartoszewski Władysław (współautor) „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974

5 Bartoszewski Władysław, „Warszawski pierścień śmierci 1939-1944” 1967

6 Baszkiewicz Jan, „Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat. Mitologia i rzeczywistość Rewolucji Francuskiej” 1993

7 Bauman Janina, „Zima o poranku” 1989

8 Beauvois Daniel, „Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914” 2005

9 Becela Tadeusz, „Osobliwe lata” 1961

10 Berland Marian, „Dni długie jak wieki” 1992

11 Bidakowski Kazimierz, „Księga wspomnień 1919-1939” 1960

12 Bielecki Jerzy, „Kto ratuje jedno życie” 1990

13 Bień Adam, „Bóg wysoko – dom daleko. Obrazy przeszłości 1900-1920” 1980 i 1981

14 Bień Adam, „Listy z Łubianki” 1997

15 Bieńkowski Wiesław (współautor) za edycję listów Kazimierza Kelles-Krauza 1984

16 Bieńkowski Wiesław, „Kazimierz Kelles-Krauz. Życie i dzieło” 1969

17 Bikont Anna, "Jacek", współautor 2018

18 Bikont Anna, „My z Jedwabnego” 2004

19 Blatonowa Olena (współautor) za przygotowanie do druku wspomnień: Zygmunt Zaremba „Listy 1946-1967” 2000

20 Bobrowski Czesław, „Wspomnienia ze stulecia” 1985

21 Borodziej Włodzimierz, „Terror i polityka” 1985

22 Borodziej Włodzimierz, „Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby” 1990

23 Borzyszkowski Józef, „Inteligencja polska w Prusach Zachodnich 1848-1920” 1986

24 Brandys Marian, „Dziennik 1976-1977” 1996

25 Broniewski "Orsza" Stanisław, „Całym życiem. Szare Szeregi w relacji naczelnika” 1983

26 Brykczyński Paweł , „Gotowi na przemoc. Mord, antysemityzm i demokracja w międzywojennej Polsce” 2017

27 Brzosko-Mędryk Danuta, „Niebo bez ptaków’ 1968

28 Brzostek Błażej, „Za progiem. Codzienność w przestrzeni publicznej Warszawy 1955-1970” 2007

29 Brzozowski Stanisław (współautor), „Szkoła w konspiracji” 1960

30 Buchowski Krzysztof, „Litwomani i polonizatorzy” 2006

31 Bukowska-Marczak Ewa, „ Przyjaciele, koledzy, wrogowie? Relacje pomiędzy polskimi, żydowskimi i ukraińskimi studentami Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918-1939)” 2019

32 Burda Andrzej, „Lata walki i nadziei” 1970

33 Buszko Józef (współautor), „Podstępne uwięzienie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej (6.XI.1939). Dokumenty” 1995

34 Caban Ireneusz (współautor), „Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w okręgu lubelskim 1939-1944” 1971

35 Chojnowski Andrzej, „Koncepcja polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939” 1979

36 Chwalba Andrzej, „III Rzeczpospolita. Raport specjalny” 2005

37 Cichoracki Piotr (współautor) za opracowanie „Dziennika wydarzeń 1939-1944” autorstwa Jędrzeja Moraczewskiego 2016

38 Ciekot Szczepan, „Wspomnienia” 1969

39 Ciesielski Stanisław, „Polacy w Kazachstanie w latach 1940-1946” 1996

40 Ciesielski Stanisław, „Przesiedlenie ludności polskiej z kresów wschodnich do Polski 1944-1947” 1999

41 Czapigo Dominik, „Uchwycić życie. Wspomnienia, dzienniki i listy 1930-1989” Hanny Świdy-Ziemby, opr. 2018

42 Czech Danuta, „Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz” 1992

43 Daruk Wacław, „Dziennik jednego roku” 1975

44 Dębska Agnieszka, (opr. I red.) "Dzienników" Wiktora Woroszylskiego 2019

45 Dmitrów Edmund, „Niemcy i okupacja hitlerowska w oczach Polaków. Poglądy i opinie z lat 1945-1948” 1987

46 Dobieszewski Adolf, „Społeczno-polityczne problemy wsi wielkopolskiej w latach 1945-1970” 1973

47 Dobroszycki Lucjan (współautor), „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974

48 Dobroszycki Lucjan , opr. „Dziennik" Dawida Sierakowiaka 1960

49 Dopierała Bogdan, „Kryzys gospodarki morskiej Szczecina 1919-1939” 1963

50 Drewniak Bogusław, „Robotnicy sezonowi na Pomorzu Zachodnim (1890-1918)” 1959

51 Drewnowski Tadeusz za wybór i przygotowanie do druku „Dzienników” Marii Dąbrowskiej 1988

52 Drewnowski Tadeusz, „Tyle hałasu – o nic?” 1982

53 Drobner Bolesław, „Bezustanna walka” 1963

54 Drozdowski Marian Marek, (współautor), „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974

55 Drozdowski Marian Marek, „Stefan Starzyński prezydent Warszawy” 1976

56 Drozdowski Marian, „Polityka gospodarcza rządu polskiego 1936-1939” 1963

57 Drzycimski Andrzej za przygotowanie do druku „Dziennika harcerza i „Szarotki” 1939-1944’ 1986

58 Dufrat Joanna (współautor) za opracowanie „Dziennika wydarzeń 1939-1944” autorstwa Jędrzeja Moraczewskiego 2016

59 Dunin-Wąsowicz Krzysztof, „Ruch oporu w hitlerowskich obozach koncentracyjnych 1933-1945” 1979

60 Duraczyński Eugeniusz, „Kontrowersje i konflikty 1939-1941” 1977

61 Dziurzyński Patrycy, „Osadnictwo rolne na Ziemiach Odzyskanych” 1983

62 Edelman Marek, „Strażnik: Marek Edelman opowiada” – relacja spisana przez Rudiego Assuntino i Wlodka Goldkorna 1999

63 Eisenbach Artur za edycję książki Emanuela Ringelbluma „Kronika getta warszawskiego. Wrzesień 1939 – styczeń 1943” 1983

64 Eisenbach Artur, „Hitlerowska polityka zagłady Żydów” 1961

65 Eisler Jerzy, „Polski rok 1968” 2006

66 Falkowska Maria, „Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka” 1989

67 Ferenc Maria, „>>Każdy pyta, co z nami będzie<<. Mieszkańcy getta warszawskiego wobec wiadomości o wojnie i Zagładzie". 2021

68 Fik Marta, „Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981” 1989

69 Fonkowicz Jerzy, „Pierwsze pistolety” 1962

70 Fornalska Marcjanna, „Pamiętnik matki” 1959

71 Friszke Andrzej (współautor) za przygotowanie do druku wspomnień: Zygmunt Zaremba „Listy 1946-1967” 2000

72 Friszke Andrzej, „Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi.” 2010

73 Friszke Andrzej, "Dzienniki" Wiktora Woroszylskiego - wstęp i i konsultacja naukowa 2019

74 Fuchsberg Lili, "Listy do mojej siostry 1946-1973" 2021

75 Fuks Marian, „Prasa żydowska w Warszawie 1823-1945” 1979

76 Garapich P. Michał, Dzieci Kazimierza 2019

77 Garbal Łukasz, „Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa”, t. 1 i 2 2018

78 Garlicka Aleksandra (wspólautor) za edycję listów Kazimierza Kelles-Krauza 1984

79 Garlicki Andrzej, „U źródeł obozu belwederskiego” i „Przewrót majowy” 1978

80 Gasztold-Seń Przemysław, ”Koncesjonowany nacjonalizm. Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald 1980-1990” 2012

81 Gauden Grzegorz, „Lwów – kres iluzji. Opowieść o pogromie listopadowym 1918” 2019

82 Gawalewicz Adolf, „Refleksje z poczekalni do gazu” 1968

83 Gdulewski Ryszard, „Pirotechnicy z fabryki „Gerlacha”. Z dziejów centralnego laboratorium uzbrojenia GL i AL” 1976

84 Getter Marek (współautor) „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974

85 Giedroyc Jerzy za stworzenie, wydawanie i redagowanie „Zeszytów Historycznych” 1994

86 Glensk Urszula „Historia słabych. Reportaż i życie w dwudziestoleciu (1918-1939)”. 2014

87 Głowiński Michał, „Czarne sezony” 1998

88 Godlewski Jerzy Romuald , „Bitwa nad Bzurą” 1973

89 Gołębiowski Janusz W., „Walka PPR o nacjonalizację przemysłu” 1961

90 Góra Władysław, „PPR w walce o podział ziemi obszarniczej 1944-1945” 1962

91 Górny Maciej, "Polska bez cudów. Historia dla dorosłych" 2021

92 Gregorowicz Stanisław, „Polsko-radzieckie stosunki polityczne w latach 1932-1935” 1984

93 Grochowska Magdalena, „Jerzy Giedroyc” 2009

94 Grosfeld Leon, „Polityka państw centralnych wobec sprawy polskiej w latach pierwszej wojny światowej” 1962

95 Gryta Marcin, „Byłem numerem” 1962

96 Halamska Maria „Ciągłość i zmiana. Wieś polska 1918-2018.W poszukiwaniu źródeł teraźniejszości” 2020

97 Hall Aleksander, „Osobista historia III Rzeczypospolitej” (pamiętniki) 2011

98 Hałoń Edward, „W cieniu Auschwitz” 2003

99 Hillebrandt Bogdan, „Partyzantka na Kielecczyźnie 1939-1945” 1967

100 Holzer Jerzy, „Polska Partia Socjalistyczna w latach 1917-1919” 1962

101 Hrabar Roman , „Hitlerowski rabunek dzieci polskich” 1960

102 Hryciuk Grzegorz, „Gazeta Lwowska 1941-1944” 1992

103 Hułas Magdalena, „Goście czy intruzi? Rząd polski na uchodźstwie wrzesień 1939 – lipiec 1943” 1996

104 Iwanow Nikołaj, „Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921-1939” 1991

105 Iwańczuk Zbigniew (współautor), „Na granicy epok” 1967

106 Iwicki Józef, „Z myślą o Niepodległej” 1978

107 Jabłoński Henryk, „Polityka Polskiej Partii Socjalistycznej w czasie wojny 1914-1918” 1958

108 Jabłoński Tadeusz, „Młodość mego pokolenia” 1977

109 Jackowski Aleksander, „Na skróty” 1995

110 Jagiełło Jerzy, „O polską drogę do socjalizmu. Dyskusje w PPR i PPS w latach 1944-1948” 1983

111 Jagoda Zenon (współautor), „Więźniowie Oświęcimia” 1984

112 Jankowski „Agaton” Stanisław, „Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie. Wspomnienia 1939-1945” 1980 i 1981

113 Janowska Halina (współautor), „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925” 1980 i 1981

114 Janowski Andrzej(współautor), „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974

115 Janowski Maciej (współautor), „Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918” 2008

116 Jarosz Dariusz, „Zhańbiona” wieś Okół: opowieści o buncie” 2016

117 Jaruzelski Jerzy, „Stanisław Cat-Mackiewicz 1896-1966. Wilno-Londyn-Warszawa” 1987

118 Jastrzębski Wincenty, „Wspomnienia 1885-1919” 1965 i 1966

119 Jaworska-Lipska Janina, „Wspomnienia zagłębianki” 1977

120 Jaworski Mieczysław, „Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego 1945-1965” 1984

121 Jaźwiec Jan, „Narodzona w konspiracji” 1969

122 Jedlicki Jerzy (współautor), „Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918” 2008

123 Jekiełek Wojciech, „W pobliżu Oświęcimia” 1963

124 Jędruszczak Hanna (współautor), „Polska Ludowa 1944-1950. Przemiany społeczne” 1974

125 Jędruszczak Hanna, „Płace robotników w Polsce 1924-1939” 1963

126 Jędruszczak Hanna, „Upaństwowienie i odbudowa przemysłu w Polsce (1944-1948)” 1969

127 Jędruszczak Hanna, „Zatrudnienie a przemiany społeczne w Polsce w latach 1944-1960” 1972

128 Jędruszczak Tadeusz (współautor), „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925” 1980 i 1981

129 Jędrychowska Anna, „Zygzakiem i po prostu” 1965 i 1966

130 Jonca Karol, „Polityka narodowościowa III Rzeszy na Śląsku Opolskim (1933-1940)” 1970

131 Juryś Roman (współautor), „Na granicy epok” 1967

132 Juryś Roman, „Kulisy wielkiej prowokacji.” 1960

133 Juzwenko Adolf, „Polska a „biała” Rosja” 1973

134 Kaczmarek, Ryszard, "Powstania śląskie 1919-1920-1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka" 2019

135 Kadłubiec Daniel, „Jan Szczepański. Dzienniki z lat 1935-1945” 2009

136 Kalabiński Stanisław (współautor), „Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja” 1969

137 Kalabiński Stanisław (współautor), „Walki chłopów Królestwa Polskiego w rewolucji 1905-1907” 1961

138 Kaliski Bartosz, (opr..) "Dzienników" Wiktora Woroszylskiego 2019

139 Kamińska Helena (współautor), „Na granicy epok” 1967

140 Kamińska Maria , „Ścieżkami wspomnień.” 1960

141 Kamiński Marek Kazimierz , „Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne 1945-1948” 1990

142 Karpus Zbigniew (współautor), „Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej w latach 1919-1922. Materiały archiwalne” 2009

143 Karpus Zbigniew, „Jeńcy i interrnowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918-1924” 1997

144 Karwacki Władysław Lech, „Łódź w latach rewolucji 1905-1907” 1975

145 Kersten Krystyna (współautor), „Polska Ludowa 1944-1950. Przemiany społeczne” 1974

146 Kersten Krystyna (współautor), „Wieś polska 1939-1948. Materiały konkursowe” 1971

147 Kersten Krystyna, „Jałta w polskiej perspektywie” 1989

148 Kędzierski Jan , „Miejsce urodzenia” 1982

149 Kielar Wiesław, „Anus Mundi” 1972

150 Kieniewicz Jan, "Pamiętniki" Stefana Kieniewicza, opr. 2021

151 Kieniewicz Stefan, "Pamiętniki", opr. Jan Kieniewicz 2021

152 Kieniewicz Stefan, „Historia Polski 1795-1918” 1968

153 Kieniewicz Stefan, „Warszawa w latach 1914-1975” 1976

154 Kiepurska Halina (współautor), „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925” 1980 i 1981

155 Kirchmayer Jerzy, „Powstanie Warszawskie” 1958

156 Klukowski Zygmunt, „Dziennik z lat okupacji” 1958

157 Kłodziński Stanisław (współautor), „Więźniowie Oświęcimia” 1984

158 Knyt Agnieszka, "Dzienniki" Michała Romera, red. 2018

159 Koberdowa Irena, „Socjalno-rewolucyjna Partia Proletariat 1882-1886” 1980 i 1981

160 Kochanowski Jerzy, „W polskiej niewoli. Niemieccy jeńcy wojenni w Polsce (1945-1950)” 2001

161 Kochanowski Jerzy, „Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956-1957” 2017

162 Kochański Aleksander (współautor) za edycję listów Kazimierza Kelles-Krauza 1984

163 Kochański Aleksander, „Stalinowskim kursem. Posiedzenie Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej 31 sierpnia – 3 września 1948” 1998

164 Kofman Jan, „Lewiatan a podstawowe zagadnienia ekonomiczno-polityczne Drugiej Rzeczpospolitej” 1986

165 Kołomejczyk Norbert, „Paweł Finder” 1977

166 Korab-Żebryk Roman, „Operacja wileńska AK” 1988

167 Korga Leon, „Ziemia tarnobrzeska w walce o władzę robotniczo-chłopską. Wspomnienia z lat 1934-1939-1945” 1961

168 Korzeniewski Bogdan, "Było, minęło. Wspomnienia" 2020

169 Kostiuszko Iwan I. (współautor), „Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej w latach 1919-1922. Materiały archiwalne” 2009

170 Kowalak Tadeusz, „Spółdzielczość niemiecka na Pomorzu 1920-1938” 1965 i 1966

171 Kowalski Józef, „Komunistyczna Partia Polski 1935-1938” 1975

172 Kowalski Józef, „Trudne lata” 1965 i 1966

173 Kowalski Włodzimierz T. , „Wielka koalicja 1941-1945” 1977

174 Kozakiewicz Mikołaj (współautor), „Szkoła w konspiracji” 1960

175 Kozłowski Czesław, „Związek Walki Młodych 1943-1948” 1978

176 Kozłowski Józef, „Proletariacka Młoda Polska” 1986

177 Kozłowski Maciej, „Między Sanem a Zbruczem” 1990

178 Koźmiński Maciej, „Polska i Węgry przed drugą wojną światową” 1970

179 Koźniewski Kazimierz, „Historia co tydzień” 1977

180 Kroh Antoni, „Za tamtą górą. Wspomnienia łemkowskie” 2016

181 Kroll Bogdan, „Rada Główna Opiekuńcza 1939-1945” 1985

182 Krzyczkowski Józef, „Konspiracja i powstanie w Kampinosie 1944” 1961

183 Kula Marcin (współautor), „Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1973

184 Kula Marcin, „Autoportret rodziny X. Fragment żydowskiej Warszawy lat międzywojennych 2007

185 Kula Witold (współautor), „Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1973

186 Kulon Stanisław, „Z ziemi polskiej do Polski” 2008

187 Kuroń Jacek, „Wiara i wina” 1989

188 Kuropieska Józef, „Nieprzewidziane przygody 1988

189 Kuropieska Józef, „Obozowe refleksje” 1974

190 Kuźmiński Tadeusz, „Polska, Francja, Niemcy 1933-1935” 1963

191 Landau Zbigniew (współautor) „Robotnicy przemysłowi w Polsce. Materialne warunki bytu. 1918-1939” 1971

192 Landau Zbigniew (współautor), „Monachium 1938. Polskie dokumenty dyplomatyczne” 1985

193 Leblang Stanisława (współautor), „Strajk chłopski w 1937 roku.” 1960

194 Lemiesz Wiktor, „Dąbrówka pod okiem hitlerowskiego żandarma (1935-1939)” 1959

195 Lewandowska Stanisława, „Polska konspiracyjne prasa informacyjno-polityczna 1939-1945” 1982

196 Lewandowska Stanisława, „Prasa okupowanej Warszawy1939-1943” 1992

197 Leyk Aleksandra, "Cięcia. Mówiona historia transformacji" 2020

198 Linkiewicz Olga, "Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym”. 2018

199 Łatyński Marek, „Nie paść na kolana. Szkice o polskiej polityce lat powojennych” 2002

200 Łęczycki Franciszek, „Mojej ankiety personalnej punkt 35” 1969

201 Łossowski Piotr, „Litwa a sprawy polskie 1939-1940” 1982

202 Łossowski Piotr, „Między wojną a pokojem. Niemieckie zamysły wojenne na wschodzie w obliczu traktatu wersalskiego. Marzec – kwiecień 1919” 1976

203 Łubieński Maciej, „Łubieńscy. Portret familii z czasów wielkości” 2020

204 Łuczak Czesław, „Dyskryminacja Polaków w Wielkopolsce w okresie okupacji hitlerowskiej” 1965 i 1966

205 Łuczak Czesław, „Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej” 1993

206 Łuczywo Helena, "Jacek", współautor 2018

207 Machcewicz Anna , „Życie tak nas głupio rozłącza…. Listy więzienne 1946-1956 Zofii i Kazimierza Moczarskich”. 2015

208 Machcewicz Paweł, „Polski rok 1956” 1993

209 Madajczyk Czesław (współautor), „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974

210 Madajczyk Czesław, „Generalna Gubernia w planach hitlerowskich” 1961

211 Madajczyk Czesław, „Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce” 1970

212 Madoń-Mitzner Katarzyna, Ośrodek Karta, Dom Spotkań z Historią, „Ocaleni z Mauthausen. Relacje polskich więźniów obozów nazistowskich systemu Mauthausen-Gusen.” 2010

213 Makowski Bronisław, „Litwini w Polsce” 1986

214 Malinowski Henryk (współautor), „Na granicy epok” 1967

215 Malinowski Marian (współautor), „Polski ruch robotniczy w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej” 1964

216 Malinowski Marian (współautor), „Publicystyka konspiracyjna PPR” 1967

217 Małłek Karol, „Polskie są Mazury” 1972

218 Maniakówna Maria (współautor), „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974

219 Mańkowski Zygmunt (współautor), „Bataliony Chłopskie na Lubelszczyźnie (1940-1944)” 1962

220 Mańkowski Zygmunt (współautor), „Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w okręgu lubelskim 1939-1944” 1971

221 Mańkowski Zygmunt, „Między Wisłą a Bugiem. 1939-1944” T 1978

222 Maranda Michał, „Nazistowskie obozy zagłady. Opis i próba analizy zjawiska” 2002

223 Marat Emil (współautor), „Made in Poland – opowiada jeden z ostatnich żołnierzy Kedywu Stanisław Likiernik”. 2014

224 Marczak-Oborski Stanisław, „Teatr czasu wojny 1939-1945” 1967

225 Markiewicz Jerzy (współautor), „Bataliony Chłopskie na Lubelszczyźnie (1940-1944)” 1962

226 Marszalec Janusz, „Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powstaniu Warszawskim” 1999

227 Masłowski Jan (współautor), „Więźniowie Oświęcimia” 1984

228 Matusowa „Kwiatkowska” Barbara, „Na partyzancki poszły bój” 1968

229 Matuszewska Wilhelmina (współautor), „Strajk chłopski w 1937 roku.” 1960

230 Mazurowa Kazimiera, „Skazani na wojnę” 1979

231 Micewski Andrzej, „W cieniu marszałka Piłsudskiego” 1968

232 Michalska Hanna (współautor), „Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej” 1988

233 Micińska Magdalena (współautor), „Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918” 2008

234 Miernik Grzegorz, „Zhańbiona” wieś Okół: opowieści o buncie” 2016

235 Mikulski Teofil, „Fotografia zbiorowa Polaków deportowanych do okręgu pawłodarskiego” 1995

236 Mintas Rimantas,,"Dzienniki" Michała Romera, opr. 2018

237 Modzelewski Karol„Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca" 2013

238 Molenda Jan (współautor), „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925” 1980 i 1981

239 Motyka Grzegorz, „Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła. Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947” 2011

240 Motyka Grzegorz, „Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943-1948” 1999

241 Mulak Jan, „Polska lewica socjalistyczna 1939-1944” 1990

242 Muraszko Alojzy (Jan Balicki), „Jedna szansa na tysiąc 1986

243 Muś Włodzimierz, „W służbie boga wiary” 1983

244 Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego za inicjatywę i wkład w rozpoczęcie edycji „Słownika Biograficznego Działaczy Ruchu Robotniczego”. 1978

245 Najdus Walentyna, „Ignacy Daszyński 1866-1936” 1988

246 Najdus Walentyna, „Szkice z historii Galicji.” 1960

247 Nałęcz Daria (współautor), „Józef Piłsudski – legendy i fakty” 1986

248 Nałęcz Daria, „Sen o władzy. Inteligencja wobec niepodległości” 1994

249 Nałęcz Tomasz (współautor), „Józef Piłsudski – legendy i fakty” 1986

250 Nałęcz Tomasz, „Polska Organizacja Wojskowa 1914-1918” 1984

251 Naszkowski Marian, „Niespokojne dni” 1958

252 Naumiuk Jan (współautor), „Bataliony Chłopskie na Lubelszczyźnie (1940-1944)” 1962

253 Nazarewicz Ryszard, „Nad górną Wartą i Pilicą” 1964

254 Nazarewicz Ryszard, „Razem na tajnym froncie” 1983

255 Ney-Krwawicz Marek, „Komenda Główna Armii Krajowej 1939-1945” 1990

256 Neyman Elżbieta, „Intymny portret uczonych. Korespondencja Marii i Stanisława Ossowskich” 2002

257 Nicieja Stanisław S., „Łyczaków. Dzielnica za Styksem” 1998

258 Niesobski Edward (współautor), „Dziennik harcerza i „Szarotki” 1939-1944” 1986

259 Nowak-Kiełbikowa Maria (współautor), „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925” 1980 i 1981

260 Nowakowski Antoni, „Światło dla Warszawy” 1973

261 Nowakowski Jerzy Marek , „Walery Sławek (1879-1939). Zarys biografii politycznej” 1988

262 Nowinowski Sławomir M. , „Prezydent Ignacy Mościcki” 1994

263 Olaszek Jan, „Rewolucja powielaczy. Niezależny ruch wydawniczy w Polsce 1976-1989” 2015

264 Olejnik Leszek, „Polityka narodowościowa Polski w latach 1944-1960” 2003

265 Ordyk „Czernik” Stanisław, „Hasło „Wisła”” 1970

266 Orłowska Zofia, „Tajgo, pamiętna tajgo...” 1991

267 Orman Elżbieta, „>>Najmniej jestem tam gdzie jestem<<. Listy Zofii z Vorzimerów Breudstedt z Warszawy i getta warszawskiego do córki Marysi w Szwajcarii” 2016

268 Orzechowski Marian, „Odra – Nysa Łużycka – Bałtyk w polskiej myśli politycznej okresu II wojny światowej” 1969

269 Orzechowski Marian, „Wojciech Korfanty” 1975

270 Osękowski Czesław, „Referendum 30 czerwca 1946 roku w Polsce” oraz „Wybory do Sejmu z 19 stycznia 1947 roku w Polsce” 2000

271 Ostrowska Elżbieta, „W Alejach spacerują >>Tygrysy<<”. Sierpień-wrzesień 1944” 1973

272 Paczkowski Andrzej, "Góry i teczki: opowieść człowieka umiarkowanego. Biografia mówiona Andrzeja Paczkowskiego" 2019

273 Paczkowski Andrzej, „Prasa polska w latach 1918-1939” 1980 i 1981

274 Paczyńska Irena (współautor), „Podstępne uwięzienie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej (6.XI.1939). Dokumenty” 1995

275 Paczyńska Irena, „Grypsy z Konzentrationslager Auschwitz Józefa Cyrankiewicza i Stanisława Kłodzińskiego”. 2013

276 Pajewski Janusz, „Odbudowa państwa polskiego 1914-1918” 1978

277 Pankiewicz Tadeusz, „Apteka w getcie krakowskim” 1982

278 Paszkowski Zbigniew, „Historie z tej ziemi” 1974

279 Pawełczyńska Anna, „Wartości i przemoc” 1973

280 Pawlina Sebastian, „Praca w dywersji. Codzienność żołnierzy Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej” 2016

281 Pawłowicz Jerzy (wspólautor), „Polski ruch robotniczy w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej” 1964

282 Pawłowicz Jerzy (współautor), „Publicystyka konspiracyjna PPR” 1967

283 Perkowski Piotr, „Gdańsk - miasto od nowa. Kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945-1970”. 2013

284 Persak Krzysztof, „Sprawa Henryka Hollanda” 2006

285 Pfeiferówna Jadwiga (współautor), „Dziennik harcerza i „Szarotki” 1939-1944” 1986

286 Pietrzak Michał, „Rządy parlamentarne w Polsce w latach 1919-1926” 1968

287 Pilch Andrzej, „Dzieje ruchu robotniczego w Krakowskiem 1918-1939” 1987

288 Pilch Andrzej, „Studencki ruch polityczny w Polsce w latach 1932-1939” 1972

289 Piotrowski Jacek, „Piłsudczycy bez lidera” 2003

290 Pleskot Patryk, "Góry i teczki: opowieść człowieka umiarkowanego. Biografia mówiona Andrzeja Paczkowskiego" 2019

291 Płoski Stanisław ,„Cywilna obrona Warszawy we wrześniu 1939 r.” oraz „Wspomnienia więźniów Pawiaka” 1964

292 Pomian Grażyna, „Wizja Polski na łamach Kultury 1947-1976” 1999

293 Popkiewicz Józef (współautor), „Przemysł ciężki Górnego Śląska w gospodarce Polski międzywojennej (1922-1939)” 1959

294 Porwit Marian, „Komentarze do historii działań obronnych 1939 roku” 1978

295 Porwit Marian, „Obrona Warszawy. Wrzesień 1939 rok” 1959

296 Pośpieszalski Karol Marian, „Sprawa 58 tysięcy volksdeutschów. Sprostowanie hitlerowskich oszczerstw w sprawie strat niemieckiej mniejszości w Polsce w ostatnich miesiącach przed wybuchem wojny i w toku kampanii wrześniowej.” 1959

297 Poterański Wacław (współautor), „Polski ruch robotniczy w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej” 1964

298 Prekerowa Teresa, „Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942-1945” 1982

299 Przygoński Antoni (współautor) „Publicystyka konspiracyjna PPR” 1967

300 Przygoński Antoni (współautor), „Polski ruch robotniczy w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej” 1964

301 Ptasiński Jan, „Z mazowieckich pól. Wspomnienia partyzanta” 1962

302 Rakowski Mieczysław F., „Dzienniki polityczne 2005

303 Rechowicz Henryk „Walka trwała siedem godzin” 1960

304 Reizer Franciszka, „Dzienniki 1939-1944” 1984

305 Rembacka Katarzyna, „Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza (1912-1989)” 2020

306 Rezmer Waldemar (współautor), „Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej w latach 1919-1922. Materiały archiwalne” 2009

307 Rodak Stefan „Rola”, "Maszerują chłopskie bataliony” 1960

308 Rojek Wojciech za oprac. 8 tomów zbioru „Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej” 2008

309 Rokicki Konrad, (opr..) "Dzienników" Wiktora Woroszylskiego 2019

310 Roman Wanda Krystyna, „Za Polskę do celi śmierci. Śledztwo i proces Nikodema Sulika” 2001

311 Ropelewski „Karaś” Andrzej, „Oddział partyzancki Spaleni” 1986

312 Rosowska Ewa (współautor), „Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej w latach 1919-1922. Materiały archiwalne” 2009

313 Różański Henryk, „Śladem wspomnień i dokumentów 1943-1948” 1987

314 Ruchniewicz Małgorzata, „Nie jesteśmy całkiem zapomniani”. Listy Jadwigi i Bolesława Haberów z łagrów i zesłania w ZSRR z lat 1946-1955”. 2014

315 Rudnicki Szymon, „Obóz Narodowo-Radykalny. Geneza i działalność: 1985

316 Ryszka Franciszek (współautor), „Polska Ludowa 1944-1950. Przemiany społeczne” 1974

317 Ryszka Franciszek (współautor), „Przemysł ciężki Górnego Śląska w gospodarce Polski międzywojennej (1922-1939)” 1959

318 Ryszka Franciszek, „Pamiętnik inteligenta. Dojrzewanie” 1994

319 Sakowska Ruta, „Archiwum Ringelbluma. Getto warszawskie lipiec 1942-styczeń 1943” 1980 i 1981

320 Sakowska Ruta, „Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. Listy o Zagładzie” 1997

321 Samuś Paweł, „Dzieje SDKPiL w Łodzi 1893-1918” 1984

322 Schönker Henryk, „Dotknięcie anioła” 2005

323 Shore Marci, „Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem” 2008

324 Sienkiewicz Jan,"Dzienniki" Michała Romera, opr. 2018

325 Sikoń Stanisław, „Ciernista droga” 1971

326 Simonides Dorota, „Szczęście w garści” 2012

327 Sitarek Adam „>>Otoczone drutem państwo<<”. Struktura i funkcjonowanie administracji żydowskiej getta łódzkiego” 2015

328 Skarga Barbara, „Po wyzwoleniu...” 1990

329 Skorupka Wawrzyniec, „Moje morgi i katorgi” 1970

330 Słabek Henryk (współautor), „Polska Ludowa 1944-1950. Przemiany społeczne” 1974

331 Słabek Henryk „Obraz robotników polskich w latach 1945-1989” 2004

332 Słabek Henryk, „Polityka agrarna PPR” 1968

333 Smarzyński Henryk, „Powiat Busko-Zdrój przed 1.IX.1939 r. i w okresie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945.” 1960

334 Sobczak Jan (współautor), „Na granicy epok” 1967

335 Sobiesiak Józef, „Brygada Grunwald” 1964

336 Spallek Waldemar, "Chasydyzm. Atlas Historyczny" 2019

337 Spustek Irena (współautor), „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925” 1980 i 1981

338 Stachiewicz Piotr, „Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej” 1980 i 1981

339 Stankiewicz Witold, „Konflikty społeczne na wsi polskiej 1918-1920” 1963

340 Stasiak Marcin, "Polio w Polsce 1945-1989. Studium z historii niepełnosprawności" 2021

341 Steffen Wiktor, „Moja droga przez życie” 1976

342 Stola Dariusz, „Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949-1989.” 2010

343 Stola Dariusz, „Nadzieja i zagłada” 1995

344 Stopień Maria (współautor), „Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej” 1988

345 Strzembosz Tomasz (współautor), „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim” 1974

346 Strzembosz Tomasz, „Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy” 1979

347 Supruniuk Mirosław A., „Uporządkować wspomnienia .Nieautoryzowane rozmowy z Jerzym Giedroyciem”. 2011

348 Syrkus Helena, „Ku idei osiedla społecznego 1925-1975” 1976

349 Szarota Tomasz (współautor), „Polska Ludowa 1944-1950. Przemiany społeczne” 1974

350 Szarota Tomasz (współautor), „Wieś polska 1939-1948. Materiały konkursowe” 1971

351 Szarota Tomasz, „Okupowanej Warszawy dzień powszedni” 1978

352 Szarota Tomasz, „Osadnictwo miejskie na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948” 1969

353 Szarota Tomasz, „U progu zagłady” 2000

354 Szatkowski Wojciech, „Goralenvolk. Historia zdrady” 2012

355 Szaynok Bożena, „Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944-1968” 2007

356 Szczygielski Zbigniew, „Walka o jednolity front w Warszawie 1933-1935” 1972

357 Szymaniak Katrolina za opracowanie i tłumaczenie „Pism z getta warszawskiego” autorstwa Racheli Auerbach 2015

358 Szymankiewicz Zenon, „Poznań we wrześniu 1939” 1985

359 Ścisło Józef, „Świat musi osądzić” 1969

360 Śliwa Michał, „Myśl polityczna Mieczysława Niedziałkowskiego” 1980 i 1981

361 Śliwiński Jan, „Z kroniki bojowych dni” 1963

362 Targalski Jerzy, „Ludwik Waryński” 1976

363 Tazbir Janusz, „Polska na zakręcie dziejów” 1997

364 Tazbir-Tomaszewska Bożena (współautor), „Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej” 1988

365 Terej Jerzy Janusz , „Na rozstajach dróg. Ze studiów nad obliczem i modelem Armii Krajowej” 1978

366 Terej Jerzy Janusz, „Rzeczywistość i polityka. Ze studiów nad dziejami najnowszymi Narodowej Demokracji” 1971

367 Terlecki Olgierd, „Generał Sikorski” 1983

368 Tomaszewicz Wincenty, „Ze wspomnień lekarza” 1965 i 1966

369 Tomaszewski Jerzy (współautor), „Monachium 1938. Polskie dokumenty dyplomatyczne” 1985

370 Tomaszewski Jerzy (współautor), „Robotnicy przemysłowi w Polsce. Materialne warunki bytu. 1918-1939” 1971

371 Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, „Tomaszowskie za okupacji” 1991

372 Tomicki Jan, „Norbert Barlicki’ 1968

373 Tomicki Jan, „Polska Partia Socjalistyczna 1892-1948” 1983

374 Topolski Jerzy, „Metodologia historii” 1968

375 Torzecki Ryszard, „Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczpospolitej” 1993

376 Turkowska Wanda (współautor), „Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej” 1988

377 Turlejska Maria , „O wojnie i podziemiu. Dyskusje i polemiki.” 1959

378 Tych Feliks (współautor) za edycję listów Kazimierza Kelles-Krauza 1984

379 Tych Feliks (współautor), „Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja” 1969

380 Tych Feliks (współautor), „Walki chłopów Królestwa Polskiego w rewolucji 1905-1907” 1961

381 Waldenberg Marek, „Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej” 1992

382 Walicki Andrzej, „Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii” 1996

383 Wapiński Roman, „Narodowa Demokracja 1893-1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej” 1980 i 1981

384 Wapiński Roman, „Pokolenia Drugiej Rzeczpospolitej” 1991

385 Wawrzyniak Joanna, "Cięcia. Mówiona historia transformacji" 2020

386 Werschler Iwo, „Z dziejów obozu belwederskiego. Tadeusz Hołówko, życie i działalność 1984

387 Wiatr Ewa za opracowanie „Dziennika z łódzkiego getta” autorstwa Rywki Lipszyc 2017

388 Wieczorek Mieczysław, „Armia Ludowa. Powstanie i organizacja 1944-1945” 1979

389 Wigura Krystyna, „Długa lekcja” 1970

390 Wilusz Maria (współautor), „Polski ruch robotniczy w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej” 1964

391 Wilusz Maria (współautor), „Publicystyka konspiracyjna PPR” 1967

392 Wisłocki Jerzy, „Konkordat polski z 1925 roku” 1977

393 Wituska Krystyna, „Na granicy życia i śmierci” 1968

394 Wodziński Marcin, "Chasydyzm. Atlas Historyczny" 2019

395 Wojnowski Edmund, „Warmia i Mazury w latach 1945-1947” 1968

396 Wójcik Michał (współautor), „Made in Poland – opowiada jeden z ostatnich żołnierzy Kedywu Stanisław Likiernik”. 2014

397 Wóycicka Zofia, „Przerwana żałoba. Polskie spory wokół pamięci nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady 1944-1950” 2009

398 Wrona Janusz, „System partyjny w Polsce 1944-1950” 1995

399 Wrzesiński Wojciech, „Ruch polski na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1920-1939” 1963

400 Wylegała Anna, „Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i „polskich ziem odzyskanych”. 2014

401 Zakrzewski Andrzej (współautor), „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925” 1980 i 1981

402 Zakrzewski Andrzej, „Wincenty Witos, chłopski polityk i mąż stanu” 1977

403 Zamojski Jan E., „Polacy w ruchu oporu we Francji 1940-1945” 1975

404 Zamojski Jan, „Miejsce postoju” 1972

405 Zastocka Wacława (współautor), „Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej” 1988

406 Zbierski Stanisław, „Nad Wartą ludowa straż” 1965 i 1966

407 Zbiniewicz Fryderyk, „Armia Polska w ZSRR” 1963

408 Zespół rocznika „Zagłada Żydów”; Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 2012

409 Zwarra Brunon, „Wspomnienia gdańskiego bówki” 1985

410 Zyblikiewicz Lubomur, „Polityka Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wobec Polski 1944-1949” 1984

411 Zych Gabriel, „Oranienburg. Rachunek pamięci” 1962

412 Żarnowska Anna, „Geneza rozłamu w PPS, 1904-1906” 1965 i 1966

413 Żarnowska Anna, „Klasa robotnicza Królestwa Polskiego 1870-1914” 1974

414 Żarnowska Anna, „Robotnicy Warszawy na przełomie XIX i XX wieku” 1985

415 Żarnowski Janusz, „Polska 1918-1939. Praca – technika – społeczeństwo” 1992

416 Żarnowski Janusz, „Społeczeństwo Drugiej Rzeczpospolitej” 1973

417 Żarnowski Janusz, „Struktura społeczna inteligencji w Polsce w latach 1918-1939” 1964

418 Żerko Stanisław, „Stosunki polsko-niemieckie 1938-1939” 1998

419 Żółkiewski Stefan, „Kultura literacka 1918-1932” 1974

Reklama

Czytaj także

Kultura

W hamaku i na leżaku. Wybraliśmy 12 książek na lato

Latem można nadrobić zaległości z całego roku, dlatego proponujemy starannie wybrany zestaw 12 gorących powieści, kryminałów i książek non-fiction z ostatnich miesięcy. Wciągających, poruszających, odkrywczych.

Jakub Demiańczuk, Justyna Sobolewska, Aleksandra Żelazińska
02.07.2022
Reklama