Nagrody Historyczne

Nagrody historyczne POLITYKI - chronologicznie

Za 1958 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

1. Nagroda: Henryk Jabłoński, „Polityka Polskiej Partii Socjalistycznej w czasie wojny 1914-1918”

2. Nagroda: Jerzy Kirchmayer (pośmiertnie), „Powstanie Warszawskie”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

1. Nagroda: Zygmunt Klukowski, „Dziennik z lat okupacji”

2. Nagroda: Marian Naszkowski, „Niespokojne dni”

Za 1959 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

2. Nagroda (pierwszej nie przyznano): Józef Popkiewicz i Franciszek Ryszka, „Przemysł ciężki Górnego Śląska w gospodarce Polski międzywojennej (1922-1939)”

3. Nagroda:

 • Bogusław Drewniak, „Robotnicy sezonowi na Pomorzu Zachodnim (1890-1918)”
 • Wiktor Lemiesz, „Dąbrówka pod okiem hitlerowskiego żandarma (1935-1939)”
 • Maria Turlejska, „O wojnie i podziemiu. Dyskusje i polemiki”

Wydawnictwa źródłowe:

 • Karol Marian Pośpieszalski, „Sprawa 58 tysięcy volksdeutschów. Sprostowanie hitlerowskich oszczerstw w sprawie strat niemieckiej mniejszości w Polsce w ostatnich miesiącach przed wybuchem wojny i w toku kampanii wrześniowej”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

1. Nagroda: Marcjanna Fornalska, „Pamiętnik matki”

2. Nagroda: Marian Porwit, „Obrona Warszawy. Wrzesień 1939 rok”

Za 1960 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

2. Nagroda (pierwszej nie przyznano):

 • Roman Juryś, „Kulisy wielkiej prowokacji”
 • Walentyna Najdus, „Szkice z historii Galicji”

3. Nagroda:

 • Roman Z. Hrabar, „Hitlerowski rabunek dzieci polskich”
 • Henryk Smarzyński, „Powiat Busko-Zdrój przed 1.IX.1939 r. i w okresie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945”

Wydawnictwa źródłowe

 • Stanisława Leblang, Wilhelmina Matuszewska, „Strajk chłopski w 1937 roku”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

2. Nagroda (pierwszej nie przyznano):

 • Maria Kamińska, „Ścieżkami wspomnień”
 • Stefan Rodak „Rola”, „Maszerują chłopskie bataliony”

3. Nagroda:

 • Lucjan Dobroszycki, „Dziennik Dawida Sierakowiaka”
 • Kazimierz Bidakowski, „Księga wspomnień 1919-1939”
 • Mikołaj Kozakiewicz i Stanisław Brzozowski, „Szkoła w konspiracji”

Nagroda specjalna

 • Henryk Rechowicz za pracę popularyzacyjną „Walka trwała siedem godzin”

Za 1961 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

1. Nagroda:

 • Janusz W. Gołębiowski, „Walka PPR o nacjonalizację przemysłu”
 • Czesław Madajczyk, „Generalna Gubernia w planach hitlerowskich”

2. Nagroda: Artur Eisenbach, „Hitlerowska polityka zagłady Żydów”

Wydawnictwa źródłowe

 • Stanisław Kalabiński, Feliks Tych, „Walki chłopów Królestwa Polskiego w rewolucji 1905-1907”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

1. Nagroda: Józef Krzyczkowski, „Konspiracja i powstanie w Kampinosie 1944”

2. Nagroda:

 • Jan Baczewski, „Wspomnienia Warmiaka”
 • Tadeusz Becela, „Osobliwe lata”
 • Leon Korga, „Ziemia tarnobrzeska w walce o władzę robotniczo-chłopską. Wspomnienia z lat 1934-1939-1945”

Za 1962 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

1. Nagroda:

 • Leon Grosfeld, „Polityka państw centralnych wobec sprawy polskiej w latach pierwszej wojny światowej”

2. Nagroda:

 • Władysław Góra, „PPR w walce o podział ziemi obszarniczej 1944-1945”
 • Jerzy Holzer, „Polska Partia Socjalistyczna w latach 1917-1919”

Wydawnictwa źródłowe

 • Zygmunt Mańkowski, Jerzy Markiewicz, Jan Naumiuk „Bataliony Chłopskie na Lubelszczyźnie (1940-1944)”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

1. Nagroda:

 • Jan Ptasiński, „Z mazowieckich pól. Wspomnienia partyzanta”

2. Nagroda:

 • Jerzy Fonkowicz, „Pierwsze pistolety”
 • Marcin Gryta, „Byłem numerem”
 • Gabriel Zych, „Oranienburg. Rachunek pamięci”

Za 1963 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

1. Nagroda:

 • Marian Drozdowski, „Polityka gospodarcza rządu polskiego 1936-1939”
 • Wojciech Wrzesiński, „Ruch polski na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1920-1939”
 • Witold Stankiewicz, „Konflikty społeczne na wsi polskiej 1918-1920”
 • Fryderyk Zbiniewicz, „Armia Polska w ZSRR”

2. Nagroda:

 • Bogdan Dopierała, „Kryzys gospodarki morskiej Szczecina 1919-1939”
 • Hanna Jędruszczak, „Płace robotników w Polsce 1924-1939”
 • Tadeusz Kuźmiński, „Polska, Francja, Niemcy 1933-1935”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

1. Nagroda:

 • Bolesław Drobner, „Bezustanna walka”
 • Wojciech Jekiełek, „W pobliżu Oświęcimia”

2. Nagroda:

 • Jan Śliwiński, „Z kroniki bojowych dni”

Za 1964 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

 • Ryszard Nazarewicz, „Nad górną Wartą i Pilicą”
 • Janusz Żarnowski, „Struktura społeczna inteligencji w Polsce w latach 1918-1939”
 • zespół: Marian Malinowski, Jerzy Pawłowicz, Wacław Poterański, Antoni Przygoński, Maria Wilusz, „Polski ruch robotniczy w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej”

Wydawnictwa źródłowe

 • Stanisław Płoski za kierownictwo naukowe prac nad zbiorem dokumentalnym, „Cywilna obrona Warszawy we wrześniu 1939 r.” oraz „Wspomnienia więźniów Pawiaka”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Józef Sobiesiak, „Brygada Grunwald”

Za 1965 i 1966 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

2. Nagroda (pierwszej nie przyznano):

 • Tadeusz Kowalak, „Spółdzielczość niemiecka na Pomorzu 1920-1938”
 • Józef Kowalski, „Trudne lata”
 • Anna Żarnowska, „Geneza rozłamu w PPS, 1904-1906”

Za publikację źródłową

 • Czesław Łuczak, „Dyskryminacja Polaków w Wielkopolsce w okresie okupacji hitlerowskiej”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

1. Nagroda:

 • Wincenty Jastrzębski, „Wspomnienia 1885-1919”
 • Wincenty Tomaszewicz, „Ze wspomnień lekarza”

2. Nagroda:

 • Anna Jędrychowska, „Zygzakiem i po prostu”
 • Stanisław Zbierski, „Nad Wartą ludowa straż”

Za 1967 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

1. Nagroda:

 • Władysław Bartoszewski, „Warszawski pierścień śmierci 1939-1944”
 • Bogdan Hillebrandt, „Partyzantka na Kielecczyźnie 1939-1945”

2. Nagroda:

 • zespół: Marian Malinowski, Jerzy Pawłowicz, Antoni Przygoński, Maria Wilusz, „Publicystyka konspiracyjna PPR”
 • Stanisław Marczak-Oborski, „Teatr czasu wojny 1939-1945”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • zespół: Zbigniew Iwańczuk, Roman Juryś, Helena Kamińska, Henryk Malinowski, Jan Sobczak, „Na granicy epok”

Za 1968 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

1. Nagroda:

 • Stefan Kieniewicz, „Historia Polski 1795-1918”

2. Nagroda:

 • Henryk Słabek, „Polityka agrarna PPR”

3. Nagroda:

 • Michał Pietrzak, „Rządy parlamentarne w Polsce w latach 1919-1926”
 • Jan Tomicki, „Norbert Barlicki’
 • Edmund Wojnowski, „Warmia i Mazury w latach 1945-1947”

Nagroda za pracę z dziedziny metodologii (jednorazowa nagroda)

 • Jerzy Topolski, „Metodologia historii”

Nagroda za pracę z dziedziny publicystyki (przyznano tylko raz)

 • Andrzej Micewski, „W cieniu marszałka Piłsudskiego”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

1. Nagroda:

 • Krystyna Wituska (pośmiertnie), „Na granicy życia i śmierci”

2. Nagroda:

 • Danuta Brzosko-Mędryk, „Niebo bez ptaków”
 • Adolf Gawalewicz, „Refleksje z poczekalni do gazu”

3. Nagroda:

 • Barbara Matusowa „Kwiatkowska”, „Na partyzancki poszły bój”

Za 1969 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

2. Nagroda (pierwszej nie przyznano):

 • Stanisław Kalabiński, Feliks Tych, „Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja”
 • Marian Orzechowski, „Odra – Nysa Łużycka – Bałtyk w polskiej myśli politycznej okresu II wojny światowej”
 • Tomasz Szarota, „Osadnictwo miejskie na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948”

3. Nagroda:

 • Wiesław Bieńkowski, „Kazimierz Kelles-Krauz. Życie i dzieło”

Wydawnictwa źródłowe

 • Hanna Jędruszczak, „Upaństwowienie i odbudowa przemysłu w Polsce (1944-1948)”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

1. Nagroda:

 • Szczepan Ciekot (pośmiertnie), „Wspomnienia”

2. Nagroda:

 • Franciszek Łęczycki, „Mojej ankiety personalnej punkt 35”

3. Nagroda:

 • Jan Jaźwiec, „Narodzona w konspiracji”
 • Józef Ścisło, „Świat musi osądzić”

Za 1970 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

1. Nagroda:

 • Czesław Madajczyk, „Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce”

2. Nagroda:

 • Karol Jonca, „Polityka narodowościowa III Rzeszy na Śląsku Opolskim (1933-1940)”
 • Maciej Koźmiński, „Polska i Węgry przed drugą wojną światową”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

1. Nagroda:

 • Andrzej Burda, „Lata walki i nadziei”
 • Krystyna Wigura, „Długa lekcja”

2. Nagroda:

 • Stanisław Ordyk „Czernik”, „Hasło »Wisła«”
 • Wawrzyniec Skorupka, „Moje morgi i katorgi”

Za 1971 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

 • Jerzy Janusz Terej, „Rzeczywistość i polityka. Ze studiów nad dziejami najnowszymi Narodowej Demokracji”
 • Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski, „Robotnicy przemysłowi w Polsce. Materialne warunki bytu. 1918-1939”

Wydawnictwa źródłowe

 • Ireneusz Caban, Zygmunt Mańkowski, „Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w okręgu lubelskim 1939-1944”
 • Krystyna Kersten, Tomasz Szarota, „Wieś Polska 1939-1948. Materiały konkursowe”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Stanisław Sikoń, „Ciernista droga”

Za 1972 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

 • Hanna Jędruszczak, „Zatrudnienie a przemiany społeczne w Polsce w latach 1944-1960”
 • Andrzej Pilch, „Studencki ruch polityczny w Polsce w latach 1932-1939”
 • Zbigniew Szczygielski, „Walka o jednolity front w Warszawie 1933-1935”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Wiesław Kielar, „Anus Mundi”
 • Karol Małłek (pośmiertnie), „Polskie są Mazury”
 • Jan Zamojski, „Miejsce postoju”

Za 1973 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

1. Nagroda:

 • Anna Pawełczyńska, „Wartości i przemoc”
 • Janusz Żarnowski, „Społeczeństwo Drugiej Rzeczpospolitej”

2. Nagroda:

 • Adolf Dobieszewski, „Społeczno-polityczne problemy wsi wielkopolskiej w latach 1945-1970”
 • Jerzy Romuald Godlewski, „Bitwa nad Bzurą”
 • Adolf Juzwenko, „Polska a »biała« Rosja”

Wydawnictwa źródłowe

 • Nina Assorodobraj-Kula, Witold Kula, Marcin Kula, „Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Antoni Nowakowski, „Światło dla Warszawy”
 • Elżbieta Ostrowska, „W Alejach spacerują »Tygrysy«”. Sierpień-wrzesień 1944”

Za 1974 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

 • zespół: Hanna Jędruszczak, Krystyna Kersten, Franciszek Ryszka, Henryk Słabek, Tomasz Szarota, „Polska Ludowa 1944-1950. Przemiany społeczne”
 • Anna Żarnowska, „Klasa robotnicza Królestwa Polskiego 1870-1914”
 • Stefan Żółkiewski, „Kultura literacka 1918-1932”

Wydawnictwa źródłowe

 • zespół: Czesław Madajczyk, Marian Marek Drozdowski, Maria Maniakówna, Tomasz Strzembosz, Marek Getter, Andrzej Janowski, Władysław Bartoszewski, Lucjan Dobroszycki, „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Józef Kuropieska, „Obozowe refleksje”
 • Zbigniew Paszkowski (pośmiertnie), „Historie z tej ziemi”

Za 1975 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

 • Władysław Lech Karwacki, „Łódź w latach rewolucji 1905-1907”
 • Józef Kowalski, „Komunistyczna Partia Polski 1935-1938”
 • Marian Orzechowski, „Wojciech Korfanty”
 • Jan E. Zamojski, „Polacy w ruchu oporu we Francji 1940-1945”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Wacław Daruk, „Dziennik jednego roku”

Za 1976 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

1. Nagroda

 • Stefan Kieniewicz, „Warszawa w latach 1914-1975”

2. Nagroda

 • Marian Marek Drozdowski, „Stefan Starzyński prezydent Warszawy”
 • Piotr Łossowski, „Między wojną a pokojem. Niemieckie zamysły wojenne na wschodzie w obliczu traktatu wersalskiego. Marzec – kwiecień 1919”
 • Jerzy Targalski, „Ludwik Waryński”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Ryszard Gdulewski, „Pirotechnicy z fabryki „Gerlacha”. Z dziejów centralnego laboratorium uzbrojenia GL i AL”
 • Wiktor Steffen, „Moja droga przez życie”
 • Helena Syrkus, „Ku idei osiedla społecznego 1925-1975”

Za 1977 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

1. Nagroda:

 • Włodzimierz T. Kowalski, „Wielka koalicja 1941-1945”
 • Kazimierz Koźniewski, „Historia co tydzień”
 • Andrzej Zakrzewski, „Wincenty Witos, chłopski polityk i mąż stanu”

2. Nagroda:

 • Eugeniusz Duraczyński, „Kontrowersje i konflikty 1939-1941”
 • Norbert Kołomejczyk, „Paweł Finder”
 • Jerzy Wisłocki, „Konkordat polski z 1925 roku”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

1. Nagroda:

 • Janina Jaworska-Lipska, „Wspomnienia zagłębianki”

2. Nagroda:

 • Tadeusz Jabłoński, „Młodość mego pokolenia”

Za 1978 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

1. Nagroda:

 • Andrzej Garlicki, „U źródeł obozu belwederskiego” i „Przewrót majowy”
 • Janusz Pajewski, „Odbudowa państwa polskiego 1914-1918”
 • Marian Porwit, „Komentarze do historii działań obronnych 1939 roku”

2. Nagroda:

 • Czesław Kozłowski, „Związek Walki Młodych 1943-1948”
 • Zygmunt Mańkowski, „Między Wisłą a Bugiem. 1939-1944” Tomasz Szarota, „Okupowanej Warszawy dzień powszedni”
 • Jerzy Janusz Terej, „Na rozstajach dróg. Ze studiów nad obliczem i modelem Armii Krajowej”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Józef Iwicki, „Z myślą o Niepodległej”

Nagroda honorowa (przyznana tyko raz)

 • Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego za inicjatywę i wkład w rozpoczęcie edycji „Słownika Biograficznego Działaczy Ruchu Robotniczego”

Za 1979 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

1. Nagroda:

 • Krzysztof Dunin-Wąsowicz, „Ruch oporu w hitlerowskich obozach koncentracyjnych 1933-1945”
 • Tomasz Strzembosz, „Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy”

2. Nagroda:

 • Seweryn Ajzner, „Związek Związków Zawodowych 1931-1939”
 • Marian Fuks, „Prasa żydowska w Warszawie 1823-1945”
 • Mieczysław Wieczorek, „Armia Ludowa. Powstanie i organizacja 1944-1945”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Kazimiera Mazurowa, „Skazani na wojnę:

Za debiut

 • Andrzej Chojnowski, „Koncepcja polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939”

Za 1980 i 1981 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

1. Nagroda:

 • Andrzej Paczkowski, „Prasa polska w latach 1918-1939”
 • Roman Wapiński, „Narodowa Demokracja 1893-1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej”

2. Nagroda:

 • Irena Koberdowa, „Socjalno-rewolucyjna Partia Proletariat 1882-1886”
 • Michał Śliwa, „Myśl polityczna Mieczysława Niedziałkowskiego”

Wydawnictwa źródłowe

 • zespół: Halina Janowska, Tadeusz Jędruszczak, Halina Kiepurska, Jan Molenda, Maria Nowak-Kiełbikowa, Irena Spustek, Andrzej Zakrzewski, „Powstanie Drugiej Rzeczpospolitej. Wybór dokumentów1866-1925”
 • Ruta Sakowska, „Archiwum Ringelbluma. Getto warszawskie lipiec 1942-styczeń 1943”

Za wysiłek dokumentacyjny (nagroda przyznana raz):

 • Piotr Stachiewicz, „Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

1. Nagroda:

 • Stanisław Jankowski „Agaton”, „Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie. Wspomnienia 1939-1945”

2. Nagroda:

 • Adam Bień, „Bóg wysoko – dom daleko. Obrazy przeszłości 1900-1920”

Za 1982 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

 • Stanisława Lewandowska, „Polska konspiracyjne prasa informacyjno-polityczna 1939-1945”
 • Piotr Łossowski, „Litwa a sprawy polskie 1939-1940”
 • Teresa Prekerowa, „Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942-1945”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Tadeusz Drewnowski, „Tyle hałasu – o nic?”
 • Jan Kędzierski (pośmiertnie), „Miejsce urodzenia”
 • Tadeusz Pankiewicz, „Apteka w getcie krakowskim”

Za 1983 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

 • Patrycy Dziurzyński, „Osadnictwo rolne na Ziemiach Odzyskanych”
 • Ryszard Nazarewicz, „Razem na tajnym froncie”
 • Olgierd Terlecki, „Generał Sikorski”
 • Jan Tomicki, „Polska Partia Socjalistyczna 1892-1948”

Wydawnictwa źródłowe

 • Artur Eisenbach za edycję książki Emanuela Ringelbluma „Kronika getta warszawskiego. Wrzesień 1939 – styczeń 1943”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Stanisław Broniewski, „Całym życiem. Szare Szeregi w relacji naczelnika”
 • Włodzimierz Muś, „W służbie boga wiary”

Za debiut

 • Jerzy Jagiełło, „O polską drogę do socjalizmu. Dyskusje w PPR i PPS w latach 1944-1948”

Za 1984 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

1. Nagroda:

 • zespół: Wiesław Bieńkowski, Aleksandra Garlicka, Aleksander Kochański, Feliks Tych za edycję listów Kazimierza Kelles-Krauza
 • Zenon Jagoda (pośmiertnie), Stanisław Kłodziński, Jan Masłowski, „Więźniowie Oświęcimia”

2. Nagroda:

 • Mieczysław Jaworski, „Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego 1945-1965”
 • Tomasz Nałęcz, „Polska Organizacja Wojskowa 1914-1918”
 • Paweł Samuś, „Dzieje SDKPiL w Łodzi 1893-1918”
 • Lubomir Zyblikiewicz, „Polityka Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wobec Polski 1944-1949”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Franciszka Reizer, „Dzienniki 1939-1944”

Za debiut

 • Stanisław Gregorowicz, „Polsko-radzieckie stosunki polityczne w latach 1932-1935”
 • Iwo Werschler, „Z dziejów obozu belwederskiego. Tadeusz Hołówko, życie i działalność”

Za 1985 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

1. Nagroda:

 • Bogdan Kroll, „Rada Główna Opiekuńcza 1939-1945”
 • Szymon Rudnicki, „Obóz Narodowo-Radykalny. Geneza i działalność:
 • Anna Żarnowska, „Robotnicy Warszawy na przełomie XIX i XX wieku”

2. Nagroda:

 • Zenon Szymankiewicz, „Poznań we wrześniu 1939”

Wydawnictwa źródłowe

 • Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski, „Monachium 1938. Polskie dokumenty dyplomatyczne”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Czesław Bobrowski, „Wspomnienia ze stulecia”
 • Brunon Zwarra, „Wspomnienia gdańskiego bówki”

Za debiut

 • Włodzimierz Borodziej, „Terror i polityka”

Za 1986 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

1. Nagroda:

 • Józef Borzyszkowski, „Inteligencja polska w Prusach Zachodnich 1848-1920”
 • Jan Kofman, „Lewiatan a podstawowe zagadnienia ekonomiczno-polityczne Drugiej Rzeczpospolitej”

2. Nagroda:

 • Józef Kozłowski, „Proletariacka Młoda Polska”
 • Bronisław Makowski, „Litwini w Polsce”

W dziedzinie prac popularnonaukowych

 • Daria i Tomasz Nałęcz, „Józef Piłsudski – legendy i fakty”
 • Andrzej Ropelewski „Karaś”, „Oddział partyzancki Spaleni”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

1. Nagroda:

 • Edward Niesobski (pośmiertnie), Jadwiga Pfeiferówna, „Dziennik harcerza i »Szarotki« 1939-1944”

2. Nagroda:

 • Andrzej Drzycimski za przygotowanie do druku ww. „Dziennika”
 • Alojzy Muraszko (Jan Balicki), „Jedna szansa na tysiąc”

Za 1987 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

 • Edmund Dmitrów, „Niemcy i okupacja hitlerowska w oczach Polaków. Poglądy i opinie z lat 1945-1948”
 • Jerzy Jaruzelski, „Stanisław Cat-Mackiewicz 1896-1966. Wilno-Londyn-Warszawa”
 • Andrzej Pilch, „Dzieje ruchu robotniczego w Krakowskiem 1918-1939”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Henryk Różański, „Śladem wspomnień i dokumentów 1943-1948”

Za 1988 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

 • zespół: Hanna Michalska, Maria Stopień, Bożena Tazbir-Tomaszewska, Wanda Turkowska, Wacława Zastocka, „Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej”
 • Roman Korab-Żebryk, „Operacja wileńska AK”
 • Walentyna Najdus, „Ignacy Daszyński 1866-1936”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Józef Kuropieska, „Nieprzewidziane przygody

Za debiut

 • Jerzy Marek Nowakowski, „Walery Sławek (1879-1939). Zarys biografii politycznej”

Nagroda specjalna

 • Tadeusz Drewnowski za wybór i przygotowanie do druku „Dzienników” Marii Dąbrowskiej

Za 1989 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

1. Nagroda:

 • Krystyna Kersten, „Jałta w polskiej perspektywie”

2. Nagroda:

 • Maria Falkowska, „Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka”

Za publikację źródłową

 • Marta Fik, „Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

1. Nagroda:

 • Jacek Kuroń, „Wiara i wina”

2. Nagroda:

 • Janina Bauman, „Zima o poranku”

Za 1990 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

1. Nagroda:

 • Maciej Kozłowski, „Między Sanem a Zbruczem”
 • Jan Mulak, „Polska lewica socjalistyczna 1939-1944”

2. Nagroda:

 • Włodzimierz Borodziej, „Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby”
 • Marek Kazimierz Kamiński, „Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne 1945-1948”

Wydawnictwo źródłowe

 • Marek Ney-Krwawicz, „Komenda Główna Armii Krajowej 1939-1945”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

1. Nagroda:

 • Barbara Skarga, „Po wyzwoleniu...”

2. Nagroda:

 • Jerzy Bielecki, „Kto ratuje jedno życie”

Za 1991 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

1. Nagroda:

 • Roman Wapiński, „Pokolenia Drugiej Rzeczpospolitej”

2. Nagroda:

 • Mikołaj Iwanow, „Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921-1939”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Zofia Orłowska, „Tajgo, pamiętna tajgo...”
 • Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, „Tomaszowskie za okupacji”

Za 1992 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

1. Nagroda:

 • Janusz Żarnowski, „Polska 1918-1939. Praca – technika – społeczeństwo”

2. Nagroda:

 • Stanisława Lewandowska, „Prasa okupowanej Warszawy 1939-1943”

Wydawnictwo źródłowe

 • Danuta Czech, „Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Marian Berland, „Dni długie jak wieki”

Za debiut

 • Grzegorz Hryciuk, „Gazeta Lwowska 1941-1944”

Nagroda specjalna

 • Marek Waldenberg, „Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej”

Za 1993 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

 • Czesław Łuczak, „Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej”
 • Paweł Machcewicz, „Polski rok 1956”
 • Ryszard Torzecki, „Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczpospolitej”

Nagroda specjalna

 • Jan Baszkiewicz, „Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat. Mitologia i rzeczywistość Rewolucji Francuskiej”

Za 1994 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

 • Daria Nałęcz, „Sen o władzy. Inteligencja wobec niepodległości”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Franciszek Ryszka, „Pamiętnik inteligenta. Dojrzewanie”

Za debiut

 • Sławomir M. Nowinowski, „Prezydent Ignacy Mościcki”

Nagroda specjalna

 • Jerzy Giedroyc za stworzenie, wydawanie i redagowanie „Zeszytów Historycznych”

Za 1995 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

 • Dariusz Stola, „Nadzieja i zagłada”
 • Janusz Wrona, „System partyjny w Polsce 1944-1950”

Wydawnictwa źródłowe

 • Józef Buszko, Irena Paczyńska, „Podstępne uwięzienie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej (6.XI.1939). Dokumenty”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Aleksander Jackowski, „Na skróty”

Nagroda specjalna

 • Teofil Mikulski, „Fotografia zbiorowa Polaków deportowanych do okręgu pawłodarskiego”

Za 1996 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

 • Stanisław Ciesielski, „Polacy w Kazachstanie w latach 1940-1946”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Marian Brandys, „Dziennik 1976-1977”

Za debiut

 • Magdalena Hułas, „Goście czy intruzi? Rząd polski na uchodźstwie wrzesień 1939 – lipiec 1943”

Nagroda specjalna

 • Andrzej Walicki, „Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii”

Za 1997 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

 • Zbigniew Karpus, „Jeńcy i internetowa ni rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918-1924”

Wydawnictwa źródłowe

 • Ruta Sakowska, „Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. Listy o Zagładzie”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Adam Bień, „Listy z Łubianki”

Nagroda specjalna

 • Janusz Tazbir, „Polska na zakręcie dziejów”

Za 1998 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

 • Stanisław S. Nicieja, „Łyczaków. Dzielnica za Styksem”
 • Stanisław Żerko, „Stosunki polsko-niemieckie 1938-1939”

Wydawnictwa źródłowe

 • Aleksander Kochański, „Stalinowskim kursem. Posiedzenie Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej 31 sierpnia – 3 września 1948”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Michał Głowiński, „Czarne sezony”

Za 1999 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

 • Grzegorz Motyka, „Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943-1948”

Wydawnictwa źródłowe

 • Stanisław Ciesielski, „Przesiedlenie ludności polskiej z kresów wschodnich do Polski 1944-1947”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Marek Edelman, „Strażnik: Marek Edelman opowiada” (relacja spisana przez Rudiego Assuntino i Wlodka Goldkorna)

Za debiut

 • Janusz Marszalec, „Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powstaniu Warszawskim”

Nagroda specjalna

 • Grażyna Pomian, „Wizja Polski na łamach Kultury 1947-1976”

Za 2000 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

 • Tomasz Szarota, „U progu zagłady”

Wydawnictwa źródłowe

 • Czesław Osękowski, „Referendum 30 czerwca 1946 roku w Polsce” oraz „Wybory do Sejmu z 19 stycznia 1947 roku w Polsce”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Olena Blatonowa, Andrzej Friszke za przygotowanie do druku wspomnień: Zygmunt Zaremba „Listy 1946-1967”

Za debiut

 • Małgorzata Ruchniewicz, „Repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 1955-59”

Za 2001 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

 • Jerzy Kochanowski, „W polskiej niewoli. Niemieccy jeńcy wojenni w Polsce (1945-1950)”

Wydawnictwa źródłowe

 • Wanda Krystyna Roman, „Za Polskę do celi śmierci. Śledztwo i proces Nikodema Sulika”

Za 2002 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

 • Marek Łatyński, „Nie paść na kolana. Szkice o polskiej polityce lat powojennych”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Elżbieta Neyman, „Intymny portret uczonych. Korespondencja Marii i Stanisława Ossowskich”

Za debiut

 • Michał Maranda, „Nazistowskie obozy zagłady. Opis i próba analizy zjawiska”

Za 2003 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

 • Leszek Olejnik, „Polityka narodowościowa Polski w latach 1944-1960”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Edward Hałoń, „W cieniu Auschwitz”

Za debiut

 • Jacek Piotrowski, „Piłsudczycy bez lidera”

Za 2004 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

 • Henryk Słabek, „Obraz robotników polskich w latach 1945-1989”

Wydawnictwa źródłowe

 • Anna Bikont, „My z Jedwabnego”

Za 2005 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

1. Nagroda:

 • Daniel Beauvois, „Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914”

2. Nagroda:

 • Andrzej Chwalba, „III Rzeczpospolita. Raport specjalny”

Wydawnictwa źródłowe

 • Mieczysław F. Rakowski, „Dzienniki polityczne”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Henryk Schönker, „Dotknięcie anioła”

Za 2006 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

1. Nagroda

 • Jerzy Eisler, „Polski rok 1968”
 • Krzysztof Persak, „Sprawa Henryka Hollanda”

2. Nagroda:

 • Krzysztof Buchowski, „Litwomani i polonizatorzy”

Za 2007 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

 • Bożena Szaynok, „Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944-1968”
 • Błażej Brzostek, „Za progiem. Codzienność w przestrzeni publicznej Warszawy 1955-1970”

Wydawnictwa źródłowe

 • Marcin Kula, „Autoportret rodziny X. Fragment żydowskiej Warszawy lat międzywojennych”

Za 2008 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

 • Maciej Janowski, Jerzy Jedlicki, Magdalena Micińska, „Dzieje inteligencji polskiej do Roku 1918” – przyznana także jako nagroda specjalna

Wydawnictwa źródłowe

 • Wojciech Rojek za oprac. ośmiu tomów zbioru „Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Stanisław Kulon, „Z ziemi polskiej do Polski”

Za debiut

 • Marci Shore, „Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem”

Za 2009 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

 • Magdalena Grochowska, „Jerzy Giedroyc”

Wydawnictwa źródłowe

 • Zbigniew Karpus, Iwan I. Kostiuszko, Waldemar Rezmer, Ewa Rosowska, „Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej w latach 1919-1922. Materiały archiwalne”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Daniel Kadłubiec, „Jan Szczepański. Dzienniki z lat 1935-1945”

Za debiut

 • Zofia Wóycicka, „Przerwana żałoba. Polskie spory wokół pamięci nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady 1944-1950”

Za 2010 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

 • Andrzej Friszke, „Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi.”
 • Dariusz Stola, „Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949-1989.”

Wydawnictwa źródłowe

 • Katarzyna Madoń-Mitzner, Ośrodek Karta, Dom Spotkań z Historią, „Ocaleni z Mauthausen. Relacje polskich więźniów obozów nazistowskich systemu Mauthausen-Gusen”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Jerzy Krzyżanowski, Magda Krzyżanowska-Mierzewska, „Według ojca, według córki. Historia rodu”

Za 2011 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

 • Grzegorz Motyka, „Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła. Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Aleksander Hall, „Osobista historia III Rzeczypospolitej”
 • Mirosław A. Supruniuk, „Uporządkować wspomnienia. Nieautoryzowane rozmowy z Jerzym Giedroyciem”

Za 2012 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

 • Wojciech Szatkowski, „Goralenvolk. Historia zdrady”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Dorota Simonides, „Szczęście w garści”

Za debiut

 • Przemysław Gasztold-Seń, „Koncesjonowany nacjonalizm. Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald 1980-1990”

Nagroda specjalna

 • Zespół rocznika „Zagłada Żydów” (Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN)

Za 2013 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

 • Piotr Perkowski, „Gdańsk – miasto od nowa. Kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945-1970”.

Wydawnictwa źródłowe

 • Irena Paczyńska, „Grypsy z Konzentrationslager Auschwitz Józefa Cyrankiewicza i Stanisława Kłodzińskiego”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Karol Modzelewski „Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca”

Za 2014 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

 • Urszula Glensk „Historia słabych. Reportaż i życie w dwudziestoleciu (1918-1939)”

Wydawnictwa źródłowe

 • Małgorzata Ruchniewicz, „Nie jesteśmy całkiem zapomniani”. Listy Jadwigi i Bolesława Haberów z łagrów i zesłania w ZSRR z lat 1946-1955”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Emil Marat, Michał Wójcik, „Made in Poland – opowiada jeden z ostatnich żołnierzy Kedywu Stanisław Likiernik”

Za debiut

 • Anna Wylegała, „Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i „polskich ziem odzyskanych”

Za 2015 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

 • Jan Olaszek, „Rewolucja powielaczy. Niezależny ruch wydawniczy w Polsce 1976-1989”

Wydawnictwa źródłowe

 • Karolina Szymaniak, opr. „Pisma z getta warszawskiego” autorstwa Racheli Auerbach

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Anna Machcewicz, „Życie tak nas głupio rozłącza... Listy więzienne 1946-1956 Zofii i Kazimierza Moczarskich”

Za debiut

 • Adam Sitarek „»Otoczone drutem państwo«. Struktura i funkcjonowanie administracji żydowskiej getta łódzkiego”

Za 2016 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

 • Dariusz Jarosz, Grzegorz Miernik, „Zhańbiona” wieś Okół: opowieści o buncie”

Wydawnictwa źródłowe

 • Elżbieta Orman, „»Najmniej jestem tam gdzie jestem«. Listy Zofii z Vorzimerów Breudstedt z Warszawy i getta warszawskiego do córki Marysi w Szwajcarii”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Antoni Kroh, „Za tamtą górą. Wspomnienia łemkowskie”
 • Piotr Cichoracki, Joanna Dufrat, opr. „Dziennik wydarzeń 1939-1944” autorstwa Jędrzeja Moraczewskiego

Za debiut

 • Sebastian Pawlina, „Praca w dywersji. Codzienność żołnierzy Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej”

Za 2017 rok

Prace naukowe i popularnonaukowe

 • Jerzy Kochanowski, „Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956-1957”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Ewa Wiatr, opr. „Dziennik z łódzkiego getta” autorstwa Rywki Lipszyc

Za debiut

 • Paweł Brykczyński, „Gotowi na przemoc. Mord, antysemityzm i demokracja w międzywojennej Polsce”

Za 2018 rok

Prace popularnonaukowe

 • Anna Bikont i Helena Łuczywo, „Jacek”

Prace naukowe

 • Łukasz Garbal, „Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

 • Dominik Czapigo, opr. „Hanna Świda-Ziemba. Uchwycić życie. Wspomnienia, dzienniki i listy 1930–1989”

Za debiut

 • Olga Linkiewicz, „Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym”

Wydawnictwa źródłowe

 • Agnieszka Knyt, Jan Sienkiewicz, Rimantas Miknys, opr. „Dzienniki Michała Römera”

Za 2019 rok

Prace naukowe

Ryszard Kaczmarek za książkę „ Powstania śląskie 1919-1920-1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka

Prace popularnonaukowe:

Grzegorz Gauden, „Lwów – kres iluzji. Opowieść o pogromie listopadowym 1918”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

Patryk Pleskot i Andrzej Paczkowski za „Góry i teczki: opowieść człowieka umiarkowanego. Biografia mówiona Andrzeja Paczkowskiego”

Za debiut (ex-aequo):

Ewa Bukowskaj-Marczak za „ Przyjaciele, koledzy, wrogowie? Relacje pomiędzy polskimi, żydowskimi i ukraińskimi studentami Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918-1939) -

Michał Garapich za „Dzieci Kazimierza

Wydawnictwa źródłowe : Agnieszka Dębska, Bartosz Kaliski, Konrad Rokicki za opr.

„Dzienników” Wiktora Woroszylskiego (t.1-3); Andrzej Friszke za wstęp i konsultację naukową

Nagroda Specjalna

Marcin Wodziński i Waldemar Spallek za opracowanie publikacji „Chasydyzm. Atlas historyczny”

Za 2020 rok

Prace naukowe

Maria Halamska „Ciągłość i zmiana. Wieś polska 1918-2018.W poszukiwaniu źródeł teraźniejszości”.

Prace popularnonaukowe:

Maciej Łubieński, „Łubieńscy. Portret familii z czasów wielkości”

Za debiut

Katarzyna Rembacka, „Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza (1912-1989)”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

Bohdan Korzeniewski, „Było, minęło… Wspomnienia”

Wydawnictwa źródłowe

Aleksandra Leyk i Joanna Wawrzyniak, „Cięcia. Mówiona historia transformacji”

Za 2021 rok

Prace naukowe

Marcin Stasiak „Polio w Polsce 1945-1989. Studium z historii niepełnosprawności”

Prace popularnonaukowe:

Maciej Górny, „Polska bez cudów. Historia dla dorosłych”

Za debiut:

Maria Ferenc, „>>Każdy pyta, co z nami będzie<<”. Mieszkańcy getta warszawskiego wobec wiadomości o wojnie i Zagładzie”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia:

Stefan Kieniewicz, „Pamiętniki” w opracowaniu Jana Kieniewicza

Wydawnictwa źródłowe:

Lili Fuchsberg , "Listy do mojej siostry 1946-1973”

Za 2022

Prace naukowe

Łukasz Bertram, „Bunt, podziemie, władza. Polscy komuniści i ich socjalizacja polityczna do roku 1956”

Prace popularnonaukowe:

Włodzimierz Mędrzecki, „Odzyskany śmietnik. Jak radziliśmy sobie z niepodległością w II Rzeczypospolitej”

Za debiut:

Jakub Gałęziowski, „Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia:

Stanisław Ossowski, „Dzienniki” w opracowaniu Róży Sułek

Wydawnictwa źródłowe:

Aurelia Wyleżyńska „Kroniki wojenne” w opracowaniu Grażyny Pawlak i Marcina Urynowicza

Nagroda Specjalna

Jarosław Kurski, „Dziady i dybuki. Opowieść dygresyjna”

Nagroda Specjalna

Andrzej Friszke, Zawód:historyk” w rozmowie z Tomaszem Siewierskim i Janem Olaszkiem

Za 2023

Prace naukowe

Marcin Zaremba, „Wielkie rozczarowanie. Geneza rewolucji Solidarności”

Prace popularnonaukowe:

Kalina Błażejowska, „Bezduszni. Zapomniana zagłada chorych”

Za debiut:

Aleksandra Suława, „Przy rodzicach nie parlować. O polskich powrotach z Francji”

Pamiętniki, relacje, wspomnienia:

Ryszard Kaczmarek i Jerzy Kochanowski za opracowanie „Swój plan wykonam. Dziennik górnika z 1972 r”. Wiesława Złocha

Wydawnictwa źródłowe:

Tadeusz Epsztein, Eleonora Bergman, Katarzyna Person za opracowanie36-tomowej serii Archiwum Ringelbluma

Reklama

Czytaj także

null
Historia

Mieli rusyfikować, a się spolonizowali. Rosyjscy kolonizatorzy na Mazowszu

W XIX w. car sprowadził na Mazowsze rosyjskich kolonistów. Mieli krzewić rodzimą kulturę i zruszczać okoliczną ludność. Zamiast tego Rosjanie sami się spolonizowali.

Violetta Wiernicka
21.05.2024
Reklama